1 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage