511 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Partial Differential Equations with Irregular Drift Coefficients

Matematisk forståelse og beskrivelse av fluider omtales ofte som den største nåværende utfordringen innen matematikk og matematisk fysikk. Vesker som strømmer kan utvikle irregulære virvler som man ofte kaller turbulens. I noen tilfeller vil denne turbulensen være så vanskelig å beskrive at det f...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reactive path Sampling using QuanTIS

I dette prosjektet utviklet vi en tilnærming som kan ses som en dynamisk ekvivalent av Quantum Mechanics-Molecular Mechanics (QM-MM). Metoden er basert på "sti-samling" ved hjelp av "Replica Exchange Transition Interface" algoritmen (RETIS). Beviset for prinsippet vår metode QuanTIS bygger på...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Digermul Peninsula - a window into the early diversification of animal life

Prosjekt perioden 2014-2019 har gitt oss fem sesonger av feltarbeid på Digermulhalvøya i Tanafjorden (Finnmark). Med grundig prøvetagning og innsamling gjennom den unike sedimentære lagrekken, begynner vi å se ei mer komplett bilde av forandringer som skjer i overgangen mellom Ediakara - Kambrium...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Inflow of Warm Deep Water on the Antarctic Continental Shelves

I en verden der majoriteten av befolkningen lever langs kysten, er det knyttet stor bekymring til havnivåstigning som følge av den observerte fortynningen av de Antarktiske isbremmene, og en mulig kollaps av den Vest-Antarktiske iskappen. Nyere tids reduksjon av bre-is i Antarktis er hovedsakelig...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support from NFR to host the 20th European Conference on Fracture - ECF20

After a strong competition, in August 2010 the European Structural Integrity Society (ESIS) council voted Norway to arrange the Twentieth European Conference on Fracture (ECF20), in the first week of July 2014. It is for the first time to be held in Norwa y in the more than 35 years history of Eu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental study of hydrodynamics and mass transfer in annular-mist flow

Den hidtil usete etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling utløses av ekstraordinære teknologiske utfordringer, der vår begrensede kunnskap om hvordan varmen overføres spiller en viktig rolle. Design og optimalisering av varmeoverføringsutstyr er avhengig av slik kunnskap og nøyaktige modeller....

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding Emerging Practice in Software Development

Programvare definerer og muliggjør innovasjon innen alle områder av moderne menneskelig aktivitet, inkludert vitenskap, teknologi, offentlig forvaltning, underholdning, utdanning, energi, forsvar, helse og medisin. Ettersom avhengigheten av programvare vokser, vil samfunnet stille stadig større k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Compact X-band accelerator technology for linear colliders

Lineære kollisjonsmaskiner er kandidater for neste generasjons høyenergi-partikkelfysikkeksperimenter. Disse maskinene vil komplementere LHC-resultatene; LHC kolliderer protoner, mens lineære kollisjonsmaskiner vil kunne kollidere elektroner mot positron er. For å oppnå nok kollisjoner per seku...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Developments in Optical Measurement technology

Varm luft som stiger fra en varm overflate, for eksempel asfalt, kan ofte forårsake såkalte luftspeilinger hvor man kan få inntrykk av at asfalten forsvinner ut i en innsjø. Vannet er i praksis en refleksjon av himmelen, som er forårsaket av at den varme luften har en annen brytningsindeks enn k...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ERC-Hjort Focus Driven Statistical Inference With Complex Data

FocuStat-prosjektet har vart fra jan 2014 til des 2018. Det har sysselsatt PhD-ene Céline Cunen (fra aug 2014 til disputas des 2018) og Sam-Erik Walker (fra okt 2014 til mars 2018; han leverer avhandling i 2019), samt PostDoc-ene Gudmund Hermansen (fra okt 2014 til mars 2017) og Kristoffer Hellto...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Clusters, combinatorics and computations in algebra

Elementær algebra, studiet av likninger og polynomer, er opphavet til utviklingen av moderne algebraiske strukturer som grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer. Lineæralgebra, teorien om vektorrom og lineærtransformasjoner, er sentral innen de fleste deler av grunnleggende og anvendt matematik...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

TSUNAMIs induced by large LANDslides

Flodbølgene som rammet det Indiske hav i 2004 og Japan i 2011 forandret samfunnets håndtering av sjeldne naturkatastrofer. Hendelsene ga økt globalt fokus på sårbarheten til kritiske installasjoner som kjernekraftverk som følge av flodbølger. Selv om de fleste flodbølger forårsakes av jordskjelv,...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

East Greenland Ice: Constraining the extent and effects of the Earths largest ice and freshwater pathway

Havisen i Arktis krymper. Det skyldes ikke bare med oppvarming og smelting, men også eksport av havis gjennom Framstredet som er passasjen mellom Nord-Grønland og Svalbard. Med utgangspunkt i de nyere endringene, undersøker "EastGreen" prosjektet havisen og ferskvannsbeltet langs Øst-Grønland i e...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics

Prosjektets hovedmål er å utvikle og analysere spesialiserte numeriske metoder for å finne tilnærmede løsninger til differensialligninger. Slike ligninger er de mest vanlige matematiske verktøyene for å beskrive dynamiske prosesser i naturvitenskap og ingeniørfag. Alle løsninger man finner er al...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Corroles as a Platform for Fundamental Transition Metal Chemistry, with Emphasis on Heavy Elements

Hemoglobin - den røde fargen i blod - og klorofyll - den grønne fargen i planter - består begge av ringformede organiske molekyler med et metallatom i midten. I vårt laboratorium har vi fremstilt kunstige versjoner av disse molekylene med vesentlig større atomer i midten, som for eksempel gull, o...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sea Ice Mechanics: from satellites to numerical models

Arktis opplever nå raske endringer som hovedsakelig skyldes global oppvarming. I løpet av det siste århundret er det observert en drastisk reduksjon av området som er dekket av arktisk havis om sommeren. Isens tykkelse er også redusert og eksporten av is gjennom Framstredet har økt. Disse endring...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying ice sheet response to variations in initial bedrock topography

Å kvantifisere isdekkenes respons til topografien som var før isdekkene ble dannet (IceBed) Majoriteten av jordens befolkning bor i kystnære områder. I en tid der de store isdekkene smelter og det globale havnivået øker på grunn av issmeltingen er det derfor svært relevant og viktig å studere ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Vortex flows and magnetic tornadoes on the Sun and cool stars

Den algoritme for å oppdage virvelstrømmer på solen ble ytterligere forbedret, testet og brukt på tidligere beregnet sett av 3D magnetohydrodynamiske simuleringer. Den nye algoritmen kombinerer flere stadier: (1) Bestemmelse av hastighetsfeltet. (2) Vortex deteksjon (3) Etterbehandling (4) Vi...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ocean Controls on high-latitude Climate sensitivity - a Pliocene case study

Varmt klima - nå og før Vi lever i en tid da menneskeskapte klimaendringer er ett av de viktigste temaene samfunnet må forholde seg til. Det er stor enighet blant forskere i at vi endrer klima utover det som er naturlig, endringer som manifesterer seg for eksempel i stadig varmere globalt temper...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Statistical properties of exotic isotopes at HIE-ISOLDE

Eksotiske isotopers statistiske egenskaper ved HIE-ISOLDE Hva skjer med atomkjerner når kjernereaksjoner gjør at de varmes opp? Hvordan endrer temperaturen til kjernematerien seg og hvordan hvilke energier foretrekker atomkjernene å sende ut stråling med når de kjøles ned til sin grunntilsta...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dirichlet Series and Analysis on Polydiscs

Prosjektet har utviklet et forskningsområde som spenner over analytisk tallteori, operatorteori og kompleks og harmonisk analyse. Det sentrale problemet som ligger til grunn for denne forskningen, dreier seg om å oppnå en bedre forståelse av hvordan primtallene er fordelt. I 2014 løste medarbei...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear stochastic dependence models

Prosjektet har bestått av 5 delprosjekter: i) Ikke-linearitet i ikke-stasjonære tidsrekker, ii) Ikke-lineære heltalls tidsrekker, iii) Ikke-lineær frekvens analyse, iv) Ikke-lineær estimering og diskriminering i høyere dimensjoner, v) Ikke-lineære prinsipale komponenter Et felles tema for ma...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Solar Transmittance in the Arctic as a Seasonally Ice-covered Sea

I dette prosjektet jobber vi for å få en bedre forståelse om hvordan sollys og det tynnere, yngre dekket av sjøis som nå finnes i Arktis påvirker hverandre. En bedre forståelse av prosessene som nå er viktig for denne delen av klimasystemet i Arktis vil være viktig for å kunne forstå hvordan Arkt...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

In-depth ESI-MS Investigations into the formation for Metal Organic Framework Materials (MOFs)

Dette prosjektet fokuserer på å forstå mekanismen som kontrollerer syntesen av krystallinske metall-organiske nettverksforbindelser (MOFer). MOFer anses å være bygget opp gjennom sammenkobling av metallkation og organiske byggeklosser, med et «metall-organisk» gitter som resultat. De resulterende...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamic interplay between defects and dopants in Zinc Oxide

Sinkoksid (ZnO), mest kjent fra sink-salver og -bøtter, er et lett tilgjengelig, relativt billig og et trygt materiale. Man kan i tillegg til å bruke det i salver ol. gjøre det halvledene og gro store en-krystallinske - superrene biter. Med utgangspunkt i de halvledende egenskapene har ZnO potens...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

THERMAL ORIENTATION OF MOLECULAR FLUIDS UNDER STRONG TEMPERATURE GRADIENTS : A COMBINED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION

En stor mengde varme frigjøres som følge av menneskelige aktiviteter, men generelt er det vanskelig å gjenvinne spillvarmen som andre nyttige energiformer. Varmeutslipp fra maskiner, motorer, varmeovner eller kroppene våre genererer termiske gradienter. Å kunne konvertere denne spillvarmen til an...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nordic Seas Eddy Exchanges

I NORSEE-prosjektet studerer vi oseanografiske prosesser relevante for de nordiske hav. I de nordiske hav foregår vannmasse-transformasjoner som påvirker den globale havsirkulasjonen. Vannmassetransformasjon involverer komplekse prosesser hvor varmt vann nært kysten blandes med kaldere vann fra b...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel nanostructured cathodes for Mg-ion batteries

Prosjektet starta høsten 2013. Post doc var på plass i midten av oktober og stipendiat startet i desember samme år. SINTEF starta med å gjøre en del teoretiske beregninger på ulike sammensetninger av MgMSiO4 hvor M er et overgangsmetall. Målet var å komme fram til noen få overgangsmetaller som vi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spline Spaces and Subdivision Schemes with Applications in Geometric and Scientific Modeling

Dette prosjektet har som mål å øke forståelsen av kombinasjonen av to matematiske verktøy. Det første er splines i flere variabler, som blir brukt for å representere (ofte kompliserte) geometriske data på en datamaskin. Det andre are subdivision skjemaer, som blir brukt for effektiv beregning av...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN 2013 Conference in Complex Analysis.

To hold the annual NORDAN conference in complex analysis May 24-26 2013 in Svolvær. The conference is normally attended by 50 people, 10 of whom are invited speakers and 5-10 are Ph.D. students. The conference will start Friday May 24th with 2 talks on Hurtigruten, on the way from Bodø to the ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo