0 antall prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. CAGE har int...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Glaciations in the Barents Sea area

Prosjektets hovedmål er forbedret kunnskap om sen kenozoisk geologisk utvikling i Barentshav-området. Følgende resultater er oppnådd: 1) Det er etablert et nytt høyoppløselig rammeverk for stratigrafi og paleomiljø, basert på biostratigrafiske og paleomagnetiske data fra ODP brønner på Yermak-p...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa