0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

(Multi) Sensor Offshore Safety system

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Optoelectronics based sealing and inspection technology to reduce food waste, energy consumption and downtime in packaging industry

In the food sector, pre-packed or convenience meals represent a market of ?15 billion per annum. Typical wastage rates in production for these lines account overall for 5% of the cost of the package materials and product, resulting in a large total value of wasted material per year. In addition,...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Sustainable Living Lab Europe

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Stratified real time floating laboratory for coastal pollution monitoring

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Demonstration of an Ocean Surface Layer Sensor

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Low Cost Buoyancy Sphere

...

Tildelt: kr 45 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Identity Network built on Seamless Trusted INfrastruCTure

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A Patient-specific Preoperative Rehearsal System for Cardiovascular Angioplasty Achieving Improved Surgical Performance, Reduced Healthcare

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Innovative tools and integrated assessment of good environmental status - support for work package leadership within FP7 project DEVOTES

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

PEACE BUILDING IN A NEW MEDIA LANDSCAPE

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - Norges første spillmesse

Spillexpo vil være den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tysk e Gamescom. Gamex i Sverige gjester hvert...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Innovation and successful international commercialization of small technology based start-ups.

Hvordan å lykkes med sitt eget teknologiselskap? Forskningen i denne doktorgradsavhandlingen fokuserer på de konkrete faktorer som må ligge til grunn for at et selskap skal lykkes fra idé til kommersialisering. Avhandlingen følger et sett med spesifikk e case-studier, og får sådan unik innblik...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Idéfase: borevæskeprosess, oljeplattformer - DP140

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Agder

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

High volume production of metal matrix and nano-polymer composite as thermal interface and dieattach material for electronics applications

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC - BattMan - Battery Management with Solar Powered Devices

BattMan prosjektet fokuserer på batteriteknologi, batteriladning og batteristyring, samt kommunikasjons elementer for gatebelysning drevet av solenergi uten tilkobling til strømnettet. Denne nyskapende gatebelysningen har blitt spesifisert, modulert/simulert og designet; og en prototype vil bli d...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Identifisering og karakterisering av bakterielle sykdommer hos rensefisk (berggylt og rognkjeks) til bruk i biologisk kontroll av lakselus

Den økende lakseoppdrettsnæringa i Norge har som kjent gjennom de senere årene hatt tiltagende problemer med lakselus. Ved at lakselusa over generasjonene utvikler resistens mot ulike kjemiske avlusningsmidler, er det stadig færre slike midler som effekti vt dreper lusa. Én tilnærming til dette ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Do environmental pollutants interact with stress responses?

Forurensninger i miljøet er uunngåelig og kan forårsake skadelige effekter på menneskers og dyrs helse. Persistente organiske miljøgifter (POPs) akkumulerer i næringskjeden og har skapt forhøyede nivåer av miljøgifter i organer, blodserum og brystmelk i både mennesker og dyr. Det har i de siste å...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Robust ceramic membranes for production of hydrogen and aromatic compounds originated from biogas

Direktekonvertering av metan til kjemikalier er sett på som den "hellige gral" innen kjemisk prosessindustri. Problemet er lav omsetting til ønsket produkt og rask deaktivering. Ved bruk av hydrogenselektive membraner kan disse problemene løses. Prosjektet har igjennom optimalisering av membran, ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

NorBill7000 - Morgendagens Parkeringsautomat - DP077

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Fra data til innsikt: beslutningssstøtte for effektiv drift av industrielle anlegg - DP138

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

New Technologies within the Future Smart Energy Systems - the Technology and its Social Impact.

Prosjektet startet med et fokus på energibransjen i Norge og hvordan organisasjonen ser på nye former for teknologi. Underveis i prosjektet endret fokuset seg, basert på både tilgang på datamateriale og interesse. Spørsmålet ble heller, hvordan kan en organisasjon, uavhengig av bransje, bli bedre...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Workplace attractivness

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative device for Corrosion Detection under Thermal Insulation by Eis Tdr Transient Electric Field Emission

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluating interventions in antenatal care to identify and assist victims of gender based violence in Nepal and Sri Lanka

Familievold kan ha alvorlig følger for svangerskapet, og er vist å kunne føre til komplikasjoner for både den gravide og for det nyfødte barn. Svangerskapsomsorgen gir mulighet til å forbygge ytterligere vold og dermed redusere farene for sykdom hos mor og barn. I et livsløpsperspektiv vil de fle...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Biotechnology in agriculture and aquaculture - effects of intellectual property rights in the food production chain

Based on: Sebastian Oberthür and G. Kristin Rosendal (Eds.), forthcoming autumn 2013. Global governance of genetic resources: Access and benefit sharing after the Nagoya Protocol, New York and London: Routledge. Medaglia, Jorge Cabrera, Morten Walløe Tv edt, Frederic Perron-Welch, Ane Jørem and F...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Research stay at National Oceanography Centre, Southampton

The overseas research grant will enable Helene Frigstad to spend 4 months (from November 2012 to March 2013) at the National Oceanography Centre, Southampton. The host will be Dr. Stephanie Henson and the research group on Ocean Biogeochemistry and Ecosys tems. We will combine in-situ measurement...

Tildelt: kr 63 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA

Prosjektets hovedmål er større norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og utvikling på fagområdet energibruk og energi-effektivitet i bygninger. Det er idag svært liten deltakelse fra norsk byggebransje og andre institusjoner i bygningssektoren. Prosje ktet innebærer at NTNU, i samarbeid med S...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Development of scientific bases of tailor-made design of functionally graded nanocomposite cathode materials for both IT-SOFCs and PC-SOFCs

PROTON-prosjektet undersøker nye dobbeltperovskitter med blandet ionisk og elektronisk ledningsevne for bruk i oksygenelektrodene i protonledende brenselceller og elektrolysører. Disse er i dag begrenset av for høy polarisasjonsmotstand først og fremst knyttet til oksygenelektrodene. Målinger med...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Legionella SAFE - DP055

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Viken