0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Verifisering av mikroalgeproduksjon i industriskala basert på Micro A patenterte pilotsystem.

Optimaliseringsbehov industriell skala i forhold til eksisterende pilot. Markedsavklaring. Konkurransekraft - Micro A teknologi. Gjennomføringsevne og kostnader/budsjett

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland