0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ECHO - Evolutionary Convergence in Historical Oceans: The case of whales and ichthyosaurs

Hvorfor har så mange havlevende dyr fiskefasong? Er det for å svømme raskere, spise mer effektivt eller har det med reproduksjon å gjøre? Driver alle fiskeformede dyr med det samme? Strømlinjeformede kropper med kraftige haler som lager fart, har utviklet seg mange ganger i løpet av livets histor...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding melanin-based visual signalling in Atlantic salmon: A multi-disciplinary exercise

Fargetegninger i form av svarte prikker eller striper kan både signalisere dominans og gi kamuflasje i naturen, og er utbredt hos en rekke pattedyr, fugler, og fisk. Dette prosjektet handler om de karakteristiske svarte prikkene i den ellers blanke huden på laks. Prikkene består av fargestoffet m...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Ukjent Fylke

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Conservation of animal genetic resources: Towards conserving Nordic livestock biodiversity.

Europe owns an animal inheritance with a huge genetic diversity, including hundreds of threatened or rare breeds of domestic farm animals, including fish. Animal production systems are constantly changing (intensification and industrialization), and a decreasing number of breeds are now producing...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Living Norway Colloquium 2021: The ethics and technical know-how of open science in ecology and evolution

We hereby apply for funding to arrange the third Living Norway Colloquium in fall 2021. This colloqium will be arranged as part of the activities of the Living Norway Ecological Data Network. This network bring together eight Norwegian institutions, that have a concerted effort to contribute to F...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SQuID: developing data simulation tools for research and teaching of multi-level statistical analyses

Nesten alle vitenskapelige disipliner krever nå noe kunnskap i kvantitative metoder, med sterk relevans for samfunnet når det gjelder virkningene av naturfagundervisning og forskning. Innsamling og analyse av data i biovitenskap forbedres også raskt med store datasett fra DNA sekvensering med høy...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

DiSSCo Prepare - Distributed System of Scientific Collections Preparatory Phase Project

Distributed System of Scientific Collections er en ny forskningsinfrastruktur i verdensklasse (RI) for naturvitenskapelige samlinger. DiSSCo RI har som mål å skape en ny forretningsmodell for én europeisk samling som digitalt forener alle europeiske naturvitenskapelige objekter under felles tilga...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Arctic Aliens - Invertebrates Associated with Antropogenic Activity RiS ID: 11406

The primary objective of this project is to survey the non-native invertebrate species diversity, abundance and distribution within Longyearbyen, and associated areas. The work shall assess the town through systematic transects, as well as specific sampling of 'hot spots' such as disturbed anthro...

Tildelt: kr 24 997

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Stimulere til OA-publisering

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding evolvability

I 2022 har PI-ene til prosjektet (Pélabon og Hansen) fullført boken med tittelen "Evolvability: A Unifying Concept in Evolutionary Biology?" som utgis våren 2023. Boken inneholder 18 kapitler som samler bidragene fra de fleste deltakerne til Evolvability-prosjektet ved Senter for grunnforskning v...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ecological Constraints on Plague Reservoirs

Hovedmålet av prosjektet var å identifisere hvor pest, en sykdom hos gnagere i naturen som har forårsaket tre pandemier, kan overleve i naturen. Målet er også å forstå hvorfor den kan overleve på disse stedene. Vi satt i gang prosjektet fordi vi fortsatt ikke forstår hvorfor pest forekommer der d...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Balancing biodiversity conservation with development in Amazonian wetlands (BONDS)

Våtmarksområder i Amazonas er truet av avskoging, bygging av vannkraftverk og klimaendringer. Men, de har et stort antall unike arter og er ekstremt viktige for gytende fisk og for fiskens mattilgang - og er dermed veldig viktig for lokalbefolkningens liv. Faktisk støtter lavlandet i Amazonas det...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau

Potensialet for karbonfangst er svært begrenset for alpin og arktisk vegetasjon. Ettersom den internasjonale klimapolitikken har hatt størst søkelys på karbonfangst har mulige klimatiltak i kalde landområder blitt viet lite oppmerksomhet. Refleksjon av solvarme er kjent som albedo. Reduksjon i al...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival

Norske elver har noen av verdens viktigste laksebestander, og laksen er viktig for fiske og turisme. Laksebestandene er redusert på grunn av menneskelig aktivitet i elver og langs kysten og endringer i havmiljøet. Gjennom omfattende forskning i mer enn 100 år vet vi mye om laksens liv i elvene,...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Combining DNA metabarcoding and movement data to investigate seasonal variations in Svalbard reindeer diet

Rapid changes in the distribution and accessibility of food resources due to climate warming threatens the viability of arctic species in Svalbard ecosystem. In such conditions, the capacity to optimize feeding choice in space and time is essential for ensure survival and reproductive success. In...

Tildelt: kr 31 543

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Nestling diet preference of Arctic snow buntings (Plectrophenax nivalis) assessed by DNA-metabarcoding, RiS ID 10909

Birds breeding in the Arctic have to cope with changing and harsh climate conditions during their short breeding season. Adult snow buntings (Plectrophenax nivalis) eat mainly seeds and plant material, but feed their nestlings with insects and other invertebrates. Snow buntings show considerable ...

Tildelt: kr 57 080

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

The Role of Sea Ice in the Production and Release of Volatile Organic Compounds (VOCs)

Unicellular algae produce VOCs in response to the environmental conditions within the brine channels of sea ice. This production is likely to be in response to the elevated salinities in these channels. Grazing pressure from zooplankton, advection of under ice water, organic matter decay (within ...

Tildelt: kr 12 573

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Mountain Pasture Conference 2018

Målet med The Mountain Pasture Conference 2018 prosjektet var at anordne en internasjonal konferanse på Lofoten 2018 før at presentere kritiske utfordringer med fjell beite og styrke perspektiver for integrert og bærekraftig forvaltning av fjellregioner. Totalt deltok 42 forskere og praktisk...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading effects of climate change in a rapidly warming high Arctic ecosystem

One priority in climate research is to predict climate change effects beyond the species level. However, accounting for trophic interactions between species (indirect climate effects), density-dependence and demography (age-structure fluctuations) often proves difficult even in population-dynamic...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate warming: A new and innovative approach for assessing resistance of bumblebees to heat waves

Bumblebees (Bombus spp.) are among the most important pollinators in north temperate regions like Europe. Due to the huge significance of these flying helpers in world food production, the interest in studying bumblebees has exploded in recent years. There is strong evidence that climate change i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Wildarbidopsis

XX under utarbeidelse

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hybrid modelling of vegetation dependent ecosystem functions in response to climate change: A case study on Norwegian alpine communities.

Patterns observed among twenty first century climate change imply a warmer and wetter climatic environment in the near to mid-term (50-150 years). Changes in climate results in changes in vegetation patterns as plant species shift there respective range. Subsequently, large-scale shifts in vegeta...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS: Mechanisms of muscle fibre adaption after eccentric exercise

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS: Biogeograpic origin of tundra vegetation

...

Tildelt: kr 48 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Sammenhengen mellom arealbruk, biodiversitet og økosystemfunksjon i Serengeti-Mara økosystemet

Prosjektrapport for: 248841 - Sammenhengen mellom arealbruk, biodiversitet og økosystemfunksjon i Serengeti-Mara økosystemet Prosjektet «AfricanBioServices -Linking biodiversity, ecosystem functions and services in the Great Serengeti-Mara Ecosystem (GSME) - drivers of change, causalities an...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Prosjektetableringsstøtte til AfricanBioServices

I dette prosjektet vil vi organisere et kurs i etablering og vedlikehold av en database for Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI). TAWIRI er ansvarlig for en arbeidspakke i vårt prosjekt AfricanBioServices hvor de vil samle inn og lagre de nødvendige data til prosjektet. I løpet av dette...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm-pathogen interactions and the evolution of ejaculate antimicrobial defences in passerine birds

Kliniske studier på mennesker har dokumentert en sammenheng mellom bakterielle infeksjoner og mannlig infertilitet. De potensielle implikasjonene av bakterier for infertilitet hos ville dyr er imidlertid i stor grad neglisjert. Dette prosjektet fant at en vanlig bakterie, E. coli, kan i betydelig...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Phanerozoic diversification: linking observation and process

Det finnes en fantastisk mengde forskjellige organismer på jorda, både av dyr, planter, sopp, bakterier, osv. Noen grupper har mange flere arter enn andre - for eksempel finnes det over ti tusen arter fugler, men færre enn tretti arter krokodiller. Forskjellene i artsmangfold mellom organismegrup...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Syngery between the world's two most productive bear research projects

The Scandinavian Brown Bear Research Project (SBBRP) is the world's most projective bear project (perhaps the most productive large carnivore project) (155 scientific publications in refereed international journals and 18 completed PhD degrees). It has b een active since 1984 and has captured mo...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage