0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" konferansen, 9.-10 februar 2011. Scandic Bergen City.

Søknad om delstøtte til gjennomføring av torskenettverksmøtet. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og nettverket "Sats på torsk" hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. Sat s på torsk fokuserer på kunnskapsformidli...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Making sense of SMOS soil moisture observations over Norway and Northern Areas

This project is for a PhD studentship to make more sense of SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) soil moisture observations over Norway and Northern Areas. The recently launched SMOS satellite provides data with relatively coarse spatial resolution (~4 3 km footprint), a limited instantaneous ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Akershus

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Genetic and environmental factors influencing pathogenicity in the interaction between Gyrodactylus salaris and its salmonid hosts

Pop.vit.framstilling:

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ecosystem based management of key fish stocks in the NE Atlantic under climate change using coupled biophysical and fisheries models

This project aim at integrating process understanding in operational fisheries management under present day climate and future climate scenarios. The NE Atlantic harbours some of the worlds largest stocks of herring, blue whiting, mackerel, capelin, cod, haddock and saithe. The stocks interact d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Personal overseas research grant for ACTOR PhD project

Many communities in the Arctic rely on natural resources for their livelihood, and this is also the case for the PhD study's case communities in Vesterålen and Senja, northern Norway, which to a certain degree directly and indirectly rely on natural resou rces for their livelihood. A change in th...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

CryoSat land and sea ice studies in the Arctic

Main objective of the CISAR project is developing methodology for use of CryoSat-2 radar altimeter data in combination with SAR data in Arctic land and sea ice studies and education of young scientists. CryoSat-2 satellite mission, launched in April 2010, will extend the coverage of conventional...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Sammenstilling av vitenskapelige resultater fra PROOF - PROOFNY

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Ubemannet maritim farkost for maritim forskning og havovervåkning - DP084

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian validation and exploitation of GOCE gravity data

The Nordic countries constitute a key study region for Earth system sciences. The climate is strongly depending on ocean currents in the North Atlantic. A detailed description of the currents is a key to a better understanding of regional and global clima te mechanisms. A crucial quantity for rel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of ocean acidification scenarios and combined stress on the copopod Calanus finmarchicus

Bakgrunn for prosjektet: Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps som har en nøkkelrolle i næringskjeden i fjordene langs norskekysten, i Norskehavet og i det nordlige Atlanterhavet. Interessen for raudåta skyldes at dette lille dyreplankton et dominerer beitingen på sommersesongens ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Barents Sea Ecosystem Resilience under global environmental change

The influence of climate warming on the Barents Sea ecosystem is documented by the long-term ocean temperature increase observed since the 1960s and the projected increases of up to 3°C by 2050. The impact of climate warming on Barents Sea communities can be exacerbated by fisheries. The project...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hybrid Spaces: Medieval Finnmark and the Archaeology of Multi-Room Houses

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Bilat - Biodiversity of Arctic copepods: can sibling interbreeding explain confusing taxonomy in Pseudocalanus?

The marine copepod genus Pseudocalanus consists of seven species described in the literature, which are dispersed throughout the northern temperate seas and the Arctic basin and adjoining shelf seas. These species commonly co-occur in groups of two-four s pecies, which are clearly separable, but ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cod Development CODE

CODE er en kunnskapsplattform der ni norske og flere internasjonale universiteter og forskningsinstitusjoner deltar. CODE har som hovedmål å få en dypere forståelse av utviklingsprosesser i torsk samt hvordan miljøfaktorer (ernæring og temperatur) påvirker utviklingen. En viktig del av arbeidet b...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Backscatter and Doppler Velocities from Ocean Surface Currents and Sea Ice in Synthetic Aperture Radar

A Synthetic Aperture Radar (SAR) emits and records long wave electromagnetic signals, using a side looking configuration and the motion relative to the Earth surface to obtain high resolution images. It has recently been demonstrated by Chapron et al. (20 03, 2005) and Johannessen et al. (2008) t...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Produksjon av multimediaforestilling i tilknytning til IPY-OSC i Oslo 8. - 12. juni 2010/Polarfestival

Multimediaopplevelse om polare lavtrykk vil være en 15 min. Uværsfenomenet kan betegnes som en arktisk syklon og har mange menneskeliv på samvittigheten. Fenomenet er fryktet av lokalbefolkningen i nord fordi det oppstår hurtig, er voldsomt og vanskelig å varsle. Målet med forskningsprosjektet T...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Combined effects of ocean acidification, climate change and oil related discharges

Det er lite informasjon tilgjengelig om hvordan kombinasjonen av klimaendring og forurensning påvirker livet i havet. Vi har testet to stressorer som er relevante for klimaendring; havforsuring og økt temperatur. Som eksempler på forurensningsstressorer har vi valgt to viktige utslipp fra offshor...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research

The NORMAP research infrastructure targets availability of essential satellite based Earth Observations (EO) information products covering the high latitudes and Arctic regions, compliant with the Norwegian High North strategy emphasising the need for knowledge-based management of the Arctic regi...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

ADMAR Adaptive management of living marine resources by integrating different data sources and key ecological processes

Norge har som et mål å bruke en økosystemtilnærming ved forvaltningen av våre ulike fiskerier. Dette er blitt fastslått gjennom Havressursloven. NFR-prosjektet ADMAR (?Adaptive Management of Living Marine Resources by Integrating Different Data Sources and Key Ecological Processes?) (prosjekt nr....

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Spatiotemporal variability in mortality and growth of fish larvae in the Lofoten-Barents Sea ecosystem

The potential risk for fisheries imposed by the proposed petroleum activities in the Lofoten area is currently a subject of intense political as well as scientific debate (Box I). This area is important for the earliest life stages of several fish species spawning along the west and north coasts...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Integrated Modeling and Monitoring of Emerging Organic Contaminants in the Nordic Region

Et sentralt mål hos miljømyndighetene er å minimere skadelige effekter på mennesker og miljø forårsaket av miljøgifter. Rasjonelle kontrollstrategier krever derfor en kvantitativ forståelse av sammenhenger mellom utslipp til miljøet, nivåer i ulike medier samt human eksponering (såkalte kilde-re...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

HAVKYST-Havet og kysten

Ecological & evolutionary responses to global warming in the seaweed Fucus serratus, a key foundational species in the North Atlantic

The rate and absolute magnitude of climate change in the last 150 years is expected to be greater than that of the last four million years and, as such, can be considered a human-mediated and planet-wide experiment in unusually rapid selection. Coastal e cosystems in general, and intertidal syst...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-term Carbon Storage in Cryoturbated Arctic Soils - CryoCARB

Organic carbon stored in permafrost soils of the Arctic is one of the largest carbon reservoirs globally and is vulnerable to climate change. Despite its undisputed importance, the amount of arctic soil organic carbon (SOC) remains ambiguous and poorly co nstrained. A significant proportion of th...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Use of Single NucleotIde Polymorphism to improve fisheries management

Fisheries management generally considers that the "fish stocks" are closely related to "fish populations". The true level of adequacy between the two entities has important implications for management success, and fisheries biologists have addressed the i ssue by characterising "fish populations"...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Infrastrukturmidler for deltakelse i SIOS

...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Svalbard

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Japan - Norway Joint workshop "Artic Climate and Environmental Changes in Global Warming " 11. -12. mars 2010- Norsk polarinstitutt

...

Tildelt: kr 83 521

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Bilat - Marine value creation - methodology for the pricing of fishing tourism services

In the efforts from governments to secure an economically viable utilization of marine resources, it is important to secure the highest possible economic gain from different marine activities. As the development of marine tourism industry in Norway is not a very well planned for process, there i...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Proposal for support for an International symposium on sea ice in the physical and biogeochemical system

Sea ice is a relatively fragile part of the Earth system, important for the understanding of many subjects, from climate, to biodiversity, and society. Every 5 years since 2000 the International Glaciological Society (IGS, www.igsoc.org) co-sponsors an In ternational Sea Ice Symposium (the previo...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Use of synbiotics in aquaculture

Evaluate the effect of synbiotic [lactic acid bacteria and short chain fructooligosaccharides] on the gut microbiota, non-specific immunity and disease resistance in Atlantic cod (Gadus morhua L.) and hybrid tilapia (Oreochromis niloticus ? x O. aureus ?) . The studies will generate new informati...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIPHINIFES-SIP ved HI

Effects of climate change on the Calanus complex

Å forstå og å være i stand til å kvantifisere dynamikken i de fire Calanus-populasjonene er avgjørende for å kunne produsere realistiske prognoser for klimaeffektene i det Nordatlantiske økosystemet. Vi har analysert utvalgte tidsserier for C. finmarchicus, C. helgolandicus, C. hyperboreus og C....

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland