294 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A highly efficient and stable electrode for solar-driven water electrolysis, interrogated by advanced operando and in situ techniques

Soldrevet vannsplitting er en elegant måte å lagre naturens vekslende sollys i form av kjemiske bindinger, i dette tilfellet som fornybar hydrogengass. En nøkkelkomponent i en lysdrevet vannelektrolysecelle er anodeelektroden, som må aktiveres av sollys og samtidig frigjøre oksygengass ved oksida...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

"Kan kalsium erstatte litium i et batteri?" Dette er spørsmålet som forskerne prøver å svare på i CalSiumbat. Over hele verden leter forskere etter et levedyktig alternativ for litium ion-batterier. Oppladbare litium-ione batterier har blitt den dominerende strømkilden i ulike typer av forbrukere...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel oxygen carriers in sustainable hydrogen production

Hydrogen er en veldig verdifull energibærer som kan bidra til å løse mange av dagens miljøutfordringer. Innføring av store mengder fluktuerende fornybar energi vil kreve midlertidige energilagringsløsninger, der hydrogen er et ideelt alternativ. For ferger og lastebiler som trenger rask fylling a...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Defect control in Gallium Oxide for next-generation POWer electronics

Kraftelektronikk er en sentral del av alle elektriske systemer og brukes til å konvertere mellom alternerende strøm (AC) og likestrøm (DC) eller til å øke eller redusere spenningsnivået. Kraftelektronikk er en integrert del av vårt kraftnett, men er også sentralt i å tilføre strøm til nettet fra ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time production planning and bidding for renewable energy producers

Målet til prosjektet er å utvikle en prototype for programvare som utfører produksjonsplanlegging og budgivning for produsenter av fornybar energi i sanntid. For tradisjonelle produksjonsteknologier, som kraftverk som benytter fossilt brensel og vannkraftverk, kan operatører planlegge når og hvo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High Efficiency Micro-electromagnetic Energy Harvesting System for Self-powered Smart Environment--EMPOWER

Understøttet av den omfattende framveksten av trådløse sensornettverk (WSN) representerer Internet of Things (IoT) et potensial for en trådløst sammenknyttet verden som favner et bredt spekter av anvendelsesområder, slik som transport, bygg- og hjemmeautomatisering, helse, miljøovervåking, "smart...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Efficiency increase and emissions reduction in offshore O&G platforms by wind integration, storage deployment and cooperative control

Olje og gassnæringen (O&G) forventes fortsatt å bidra med opptil 46% til den globale primære energibruken i 2050, og norske økonomien er sterkt avhengig av denne næringen, ettersom O&G utgjør 50% av Norges eksportvare. Imidlertid representerer dette også et miljøproblem, da tilsvarende utslippen...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2Subsea bygger videre på arbeidet som gjøres i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5.Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Designkonsept for undervanns ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: Charged Cloud Generator

Lyn slår sjelden ned samme sted to ganger. Når man tester for nye materialer og systemer innen luftfart er dette et problem. I dette prosjektet presenterer vi en ny teknologi som vil være nødvendig for å teste og klassifisere neste generasjons materialer og elektrisk system innen luftfart. Oppfin...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: VIMEC - Vortex-Induced Motion Energy Converter

I takt med den økende erkjennelsen av global oppvarming, satser flere selskaper, forskningssentre og myndigheter ressurser på å fremme fornybar energiteknologi og fornybare ressurser. Marin og hydrokinetisk (MHK) energi er for mange land en betydelig bidragsyter i deres fornybare energi portefølj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Prosjektet 4CImpacts startet opp i 2020, men prosjektet er delvis utsatt grunnet koronapandemien. Feltarbeid i Tanzania er en sentral del av prosjektet, og dette har foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre. Dermed tar det noe mer tid enn planlagt før vi har resultat...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

NorFab legger til rette for tilgang av topp moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsbe...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

The energy transition and the 1.5 degree target

The purpose of the VISTA seminar is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aims to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will ...

Tildelt: kr 60 174

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der ...

Tildelt: kr 38 285

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Theoretical and experimental study of transition metal oxyhydride nanomaterials for superconductivity and photocatalysis

Mixed anion system er en nye klasse av materialer som inneholder mer enn en type av anioner og kan ha nye egenskaper som ikke er tilgjengelige i enkeltanion materialer. Denne prosjektet tar sikte på å studere med teoretisk og eksperimentelt metoder yttriumoksydhydrid (YHO) og titanoksydhydrid (Ti...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D-Printed High-Entropy Alloy Micro- and Nanoparticles for Magnetocaloric Energy Conversion

Faststoff-kjøling basert på den magnetokaloriske effekten er ansett som et miljøvennlig alternativ til vanlig kjøling basert på gasskompresjon. Teknologien har blitt forsket på I mer enn et tiår, men er fremdeles ikke moden nok for forbrukermarkedet. Det største hinderet er den begrensede levetid...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet er nå fullt operativt, med en tilsatt PhD student og en forsker. Vi har i tillegg en masterstudent tilknyttet prosjektet, og trekker veksler på ytterligere to forskere i NAFUMA gruppen. Nanoname prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-i...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fagdager vindkraft; virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn

Det er for tiden stort fokus på landbaserte vindkraftverk og deres virkninger på natur og samfunn. Mange anlegg er bygget, og bygges, i områder der de miljømessige konsekvensene er antatt å være store, noe som har ført til protester hos både lokalbefolkning og sentrale aktører. Det hevdes ofte, m...

Tildelt: kr 61 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

«Overgang mot nullutslipp - en ny type renseenhet for metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer»

Overgang mot nullutslipp: en ny type renseenhet for reduksjon av metanutslipp fra gassmotorer Prosjektet går ut på å utvikle en ny type energi-effektivt rensesystem som reduserer/eliminerer metanutslipp fra gassmotorer. Det er gjennomført flere “proof of concept” tester med lovende resultater. ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har i sin strategi som mål om at vi skal hente flere midler fra EUs forskningsprogram og komme opp på et nivå som er likt med de etablerte universitetene i Norge. Så langt i H2020 har vi hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2019. Vi har også i større grad en tidligere væ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts

CO2, den viktigste kilden til klimaendringer via drivhuseffekten, er også en potensiell karbonkilde for kjemisk industri. Naturen forbruker 110 gigatonn CO2 per år som karbonkilde for produksjon av karbohydrater via fotosyntesen. Tilsvarende bruk av CO2 som råstoff til karbonholdige forbruksvarer...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of hybrid energy storage systems for the integration of renewable energy sources into the power grid and off-grid systems

Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle teknologi innen energilagring som fremskynder overgangen til fornybare energikilder som sol- og vindkraft i elektriske kraftsystemer. En av utfordringene knyttet til mange fornybare energikilder, f.eks. sol- og vindkraft, er at ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

2nd International Joint Conference on Global Change - Quality of Life in an Age of Global Change

Over the last decades significant effects of the human activities have been observed on our planet. Maybe the most important phenomena are the alarming changes in the global climate and the extensive pollution that affects many ecosystems. These effects have created new threats to the societies. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda