0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Reducing greenhouse gas emissions using photogranules

Greenhouse gas emissions are a significant driver of global climate change. Especially methane, a much stronger greenhouse gas than carbon dioxide, has gained attention because of emissions from increased microbial activity in thawing permafrost and the dissolution of marine methane hydrates as a...

Tildelt: kr 23 703

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes

Antibiotikaresistente bakterier er en aktuell trussel mot den generelle folkehelse, og tunge tverrfaglige forskningsmiljøer jobber internasjonalt og i Norge med utvikling av forståelse for og motvirkning av spredning av gener som koder for resistens. Avløpsrenseanlegg er viktige knutepunkt for sp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland