116 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

Trass i at Norge har forplikta seg til å bli eit lågutsleppssamfunn i løpet av dei neste 30 åra, har ein til no sett få tiltak som verkeleg monnar. For å nå klimamåla, vil samfunnet bli nøydd til å gå gjennom ei djup omstilling. Alle sektorar må kutte i utsleppa sine, også reiselivet, som i dag s...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

Turisme øker stadig på Svalbard. «Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) skal studere hvordan turismenæringene kan utvikle nye og bærekraftige produkter i lys av et Arktis i endring. Turismenæringen opplever klimaendringene på kroppen og de opererer innenfor et ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

In situ system for snølagring for alpinanlegg

Klimaendringene gir varmere og «mer» vær. Dette gir utfordringer for produksjon av snø i vintersportanlegg. Både kortere kuldeperioder og færre kuldegrader gir økt behov for å produsere mer snø. Det gir høyere energiforbruk, og av og til nye inngrep i naturen for å få tilgang til mer vann og strø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Kulturturisme er ein internasjonal trend i sterk vekst og Norge skal bli ein kulturdestinasjon innan 2030. Sunnfjord har potensiale for å utvikle seg som kulturdestinasjon. Her finst kulturopplevingar av høg kvalitet i form av kunst, musikk, teater og kulturarv. Likevel er det behov for at dei om...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Koronapandemien har gitt store utfordringer for luftfarten, og for forskning på luftfarten, men også nye muligheter. Basert på en spørreundersøkelse blant den voksne norske befolkningen har vi undersøkt hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SUSTAINABLE ARCTIC CRUISE COMMUNITIES: FROM PRACTICE TO GOVERNANCE

For små og avsidesliggende arktiske samfunn kan cruiseturisme gi økonomiske muligheter, for eksempel gjennom å tilby turer til lokale attraksjoner og forsyningstjenester for cruiseskipene. Likevel er cruiseankomstene omdiskutert fordi lokalsamfunn opplever negative sosiale og miljømessige konsekv...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Vestlandsforsking skal leie stort europeisk klimaforskingsprosjekt med tittelen «Unpacking climate impact chains. A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments» (UNCHAIN). Samla budsjett for prosjektet er 20 millionar kroner. Arbeidet tek til i september 2019 og sk...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

REISEFORSK - Digitale verktøy for å påvirke kjøpsadferd hos Kvalitetsturisten som skal velge - eller har valgt - Norge som reisemål!

Reiselivsbedriften Up Norway pakketerer, tematiserer og formidler norske reiseopplevelser til primært internasjonale reisende gjennom en digital plattform. Selskapets visjon er å gjøre det enkelt for internasjonale reisende å velge Norge som reisemål. Up Norway bruker teknologi til å nå ut til de...

Tildelt: kr 38 400

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

N2 - Høyere opp i Verdikjeden - Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge

kompetansemeglerne er i fult arbeid, også de kompetansemeglerne vi har hatt samarbeid med vi VIT og Forregion Finnmark. det er til nå utbetalt to forprosjekter. Korona-pandemien og smittevernstiltakene har vært utfordrende for arbeidet til kompetansemeglerne. Dette har også gått ut over arbei...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Opplevelser for alle

INFORMASJON OG TRANSPORT ER AV DE VIKTIGSTE FLASKEHALSER FOR BESØKENDE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I NORGE OPPLEVELSER FOR ALLE (2018-2020) er et FOU-prosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap som skal brukes for å skape et mer universelt utformet og tilgjengelig reiseliv i Norge, og d...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Utvikling og etablering av en testsone for fremtidens bærekraftige reiselivsopplevelser og levedyktige lokalsamfunn

Reiselivet globalt er i endring. Denne raskt voksende næringen skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsam...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

Det er i dag et økende fokus på at et volumbasert reiseliv i Norge opptar areal, setter fysiske spor, beslaglegger utfartsområder som er populære blant lokalbefolkningen og resulterer i "people pollution" som reduserer kvaliteten i turistopplevelsen. Spesielt for destinasjoner utenfor de større b...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

Climate adapted Resort 2040

Dette pilotprosjektet undersøkte utfordringene som den norske ski-industrien står overfor på grunn av klimaendringer, noe som resulterer i mindre og mindre snø for skianleggenes daglige drift. Ettersom klimaendringene påvirker ulike globale områder, er det ikke spesielt overraskende å se at ski...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of climate change on Norwegian nature based tourism

Climtour-prosjektet studerer virkninger av klimaendringer på norsk naturbasert reiseliv. Det overordnede målet med prosjektet er å bringe frem ny kunnskap om vilkår for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer i naturbasert reiseliv i Norge. Prosjektet studerer både vandreturisme og hytteturi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserer på koordineringsutfordringer knyttet til store redningsaksjoner på sjø og land. Blant de største utfordringene i slike operasjoner er samhandling mellom personell og bruk av ut...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Enhancing the Salience of climate services for marine mobility Sectors in European Arctic Seas

Den raske oppvarmingen i Arktis har store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Klimaendringer i Arktis - spesielt reduksjonen av havisen - driver fram vekst i marine næringer som skipsfart, turisme og fiskeri. Marine næringer og aktører krever mer presise og langsiktige arktiske vær- og klimavarsle...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic

Globalt bygges verdens naturområder ned i et stort tempo, med tilhørende tap av økosystemtjenester. Tilsvarende prosesser skjer også i Norge, og dette prosjektet ser på hvordan innbyggere i den arktiske delen av Norge, Nord-Norge, forholder seg til at stadig større deler av kystsonen blir brukt t...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Corporate Innovation Day 2017 - Real insight, real innovators

Målet er at CID skal bli den mest sentrale møteplassen for ledere i nærngslivet, innovatører, forskere og studenter med interesse for entreprenørskap og kommersialisering. Derfor er det en rekke initiativer og konsepter som plasseres inn i denne dagen, slik at vi utover selve konferansen i "Domen...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Travelogue

Reiseregninger er en tidkrevende og vanskelig prosess som involverer mange ansatte i en bedrift, og selv moderne systemer legger opp til at den ansatte skal sitte på kontoret etter endt reise og fylle ut reiseregningen. Nye muligheter innen mobilteknologi, kunstig intelligens og lovverk gjør at...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

An integrated sustainability appraisal methodology for transportation in rural tourism pressure areas

Populære rurale turistattraksjoner som Geirangerjord, Flåm og Lofoten, representer en unik utfordring i transportplanlegging på grunn av store sesongvariasjoner i krav til transportsystemene. Disse avsidesliggende områdene er perifere og opplever samtidig opphopning av trafikk. I høysesong er tra...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION 2017-2019: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Buskerud

Det ble et annerledes år for prosjektet på grunn av Covid 19 pandemien. Pandemien ga store utfordringer for næringslivet og vi ser at kometansemeglerne fikk en viktig rolle overfor bedriftene. Forregion i Buskerud har i 2020 hatt stor aktivitet innenfor de fire tematiske satsingsområdene; Nye anv...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskingsbasert innovasjon i Sogn og Fjordane 2017-2019

Bakgrunnen for prosjektet er Forskingsrådet si ordning Regional satsing for forskingsbasert innovasjon 2017-2019 (FORREGION) og framhald i 2020, saman med fylket sitt behov for å mobilisera sterkare til bruk av FoU for å nå måla om berekraftig verdiskaping. Det regionale hovudmålet var 1% veks...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VIT - virkemidler for FoU og innovasjon i Troms

VIT, Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms, er finansiert gjennom FORREGION-programmet og Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektet er tuftet på strategien «Arktisk innovasjon, FoUoI-strategi for Troms». VIT har fire satsingsområder; rom/jord, marine ressurser, reiseliv og leverandørindustr...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A FRAMEWORK FOR SCIENCE-BASED MANAGEMENT OF MARINE RECREATIONAL FISHERIES IN NORWAY

Gjennom et treårig forskningsprosjekt har Havforskningsinstituttet (HI) i samarbeid med NINA, Akvaplan-niva, NMBU og Nordlandsforskning, og internasjonale partnere utviklet metoder for å kvantifisere uttaket av fisk og øke kunnskapen om sosioøkonomiske aspekter ved det marine rekreasjonsfisket (M...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Innovasjonsregion Telemark 2017-2019

Innovasjonsregion Telemark skal hjelpe bedriftene i utvikling av metodikk, tilføre kompetanse som bedrer innovasjonsprosessene og forankre bruk av virkemiddelapparatet strategisk i bedriftene. Innovasjonsregion Telemark tilbyr et proaktivt veilederkorps som gjennom ulike virkemidler søker å hjelp...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY20-FORNY2020

up!norway - matcher deg med din drømmereise

I internasjonal turistsammenheng bringer merkenavnet "Norway" typisk assosiasjoner til "fjords" and "Northern lights", men i det store og det hele er kjennskapen til Norge som turistland skral. To av norsk reiseliv sine største utfordringer er mangel på unike markedskonsepter og ineffektiv kommun...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy

BIOTOUR analyserer nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Prosjektet gjennomfører empiriske undersøkelser av sammensatte opplevelser, vill natur og dyr, turruter og arrang...

Tildelt: kr 35,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSITE: Datadrevet utvikling og drift av opplevelsesnæringen

Formål: INSITE skal utløse ny vekst og verdiskaping i opplevelsesnæringen ved hjelp av datadrevet utvikling og drift. Det skal utvikles nye beslutnings- og styringsprosesser for partnerbedriftene. De nye prosessene skal understøttes av utviklingen av et datapanel som visualiserer heterogene data....

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder