0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Zimmer Digital - Virtual Reality simulation software for clinical practice in medical education.

Vi har med knapp tid inn mot søknadsfristen få ledige søknadsskrivere til å hjelpe oss å skrive søknaden selv, derfor vil mye av vår tid bli brukt til å skrive søknaden på egenhånd. Ressurser vil bli brukt på eksterne konsulenter som kan veilede og kvalitetssikre innholdet i søknaden.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo