0 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Development, qualification and commercialization of floating Vertical Axis Wind Turbine-Proof of concept

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

A new method for the manufacture of precipitated calcium carbonate (PCC)

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

How to provide real mobile broadband to handheld terminals

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ColDFLow: Technically and economically feasibility study

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New technology for better coffee

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Drug Candidate - improved mode of action for treating inflammation

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

GLP pre-clinical safety studies of Wnt antagonist (hovedsøknad 199654)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Active packaging technology to keep seafood products fresh

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

FORNY 2020. Sinvent's kommersialisering av SINTEFs forskningsresultater.

Se prosjektsammendrag i vedlagt prosjektbeskrivelse. I vår opprinnelige søknad hadde vi budsjettert med henholdsvis 13 og 14 mkr i 2012 og 2013 ifm vår innovasjonsmotor (se s 9). Dette la grunnlaget for vår søknad om 6 mkr. Vårt ambisjonsnivå må nå red useres kraftig og revidert nivå blir derm...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Søknad om basismidler for innovasjonsaktivitet-Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for FORNY Rogaland 2012-13

Prekubator TTO AS er Technology Transfer Office (TTO) og kommersialiseringsaktør for 10 forskningsmiljø med utgangspunkt i Rogaland. Søknad for 2012-2013 er på 5,7 og 6 MNOK i henholdsvis 2012-2013. Dette tilsvarer 50% av innovasjonsaktiviteten til Preku bator TTO. (Bevilget 3,4 per år. Budsjett...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Inven2 FORNY2020 basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kunnskapsgrunnlaget for framtidens Tech Transfer

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 Basisbevilgning 2012 og 2013

Etter en vellykket fusjon mellom selskapene Norinnova AS og TTO Nord AS, leverer det nye selskapet Norinnova Technology Transfer AS (NTT), som kommersialiseringsaktør for FORNY2020 i Nord-Norge, med dette inn søknad om FORNY2020 basisbevilgning for period en 2012-2013. NTT har inntatt en ledende...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

FORNY Sør 2012 og 2013 basisbevilgning

FORNY-arbeidet på Sørlandet har siden oppstarten resultert i et idètilfang på over 280 forretningsideer og 18 nyetableringer. I tillegg vil det i løpet av 2011 bli realisert to ideer. Nyetableringene totalt representerer ulike fagfelt: helse, media, forny bar energi, kjemi, brannteknologi, bygg, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

CK FORNY basisbevilgning 2011

...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

NTNU Technology Transfer AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Inven2 AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Novel biomarkers in colorectal cancer

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Sinvent AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Prekubator TTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

New Well Drilling Concept with Step Change Potential

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Condalign - company development

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of new water tracers for reservoir characterization

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Demonstrate scale up production and long term stability of oxygen evolution catalysts for PEM electrolysers

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

A tool for isolation of H3K4 methylated chromatin

...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verification of industrial applicability Phagemers

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kjeller Innovasjon AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

BTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

FORNY2020 basisbevilgning 2012-2013, NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS (TTO) har til nå oppnådd gode kommersialiseringsresultater, økt sin nærhet til forskningsmiljøet og styrket kommersialiseringsmulighetene gjennom etablering av NTNU Discovery. TTO vil nå bygge videre på dette arbeidet og sammen med institusjonene i 2012-2013. Vi ønske...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning Bergensmiljøene 2012 og 2013

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland