0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue2 JC2023 - InCREased Service life of innovative TIMber Building systems (CRESTIMB)

CRESTIMB har som mål å utvikle et innovativt byggesystem i tre, egnet for fleretasjesbygg. Byggesystemet består av momentstive rammer med limtre produsert fra bartre eller lauvtre, innovative bjelke-til-søyle-forbindelser og dybel- laminerte gulvpaneler. Hensikten er å øke sirkularitet og forleng...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sustainable Stable Ground

Bløt jord, som marin leire, gir utfordrende forhold for infrastrukturutvikling mange steder i verden. Som eksempel er det anslått at mer enn 80 prosent av all dyrket mark, tettsteder og infrastruktur i Trøndelag og på Østlandet (sør for Mjøsa) ligger under marin grense. Derfor krever store infras...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Virtual Surgery in the Upper Airways – New Solutions to Obstructive Sleep Apnea Treatment

Søvnapne oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen når man sover. Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp, gisping etter pusten og gjentatte oppvåkning...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Engineering Metal-Polymer Interface for Enhanced Heat Transfer

Prosjektering av varmeledningen over grenseflater i faste materialer er viktig for en rekke anvendelser, som strekker seg fra termisk styring av elektronikk til kraftproduksjon. Når dimensjonene på systemet nærmer seg nanoskala oppstår det store termiske motstander ved grenseflatene, noe som kan ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Microstructure-based Modelling of Ductile Fracture in Aluminium Alloys

Behovet for lette konstruksjoner er økende. Det fordrer både bruk av høyfaste aluminiumslegeringer og en bedre utnyttelse av de verdifulle egenskapene disse materialene har. Styrke og duktilitet, eller formbarhet, er nøkkelfaktorer når konstruksjoner i aluminium designes. Økt styrke i legeringene...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards Design of Super-Low Ice Adhesion Surfaces

I dette prosjektet har vi allerede identifisert en ny mekanisme kalt MACI for effektivt å redusere isadhesjonen. Basert på denne mekanismen designet og laget vi PDMS-belegg med isadhesjon på 5,7 kPa. I den siste perioden fortsetter vi utviklingen av det nye MACI-konseptet for super lave isadhesjo...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microproportioning with crushed sand

PhD studenten har ferdigstilt mikroproporsjoneringsmodellen og sendt inn to nye manuskripter til journalartikler i 2021 (PhD student førsteforfatter på begge) på dette arbeidet. Den første av disse to artiklene gir en relativt kompakt og brukervennlig beskrivelse av en regresjonsbasert modell for...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

Da CASA startet opp i 2015, satte vi oss noen overordnede mål. Vi skulle være et attraktivt vitenskapelig arbeidsmiljø. Grunnleggende kunnskap skulle utvikles gjennom tverrfaglig teoretisk, numerisk og eksperimentell forskning i ulike skalaer. Kunnskap og teknologi skulle overføres til tre sentra...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Wettability alteration and improved flow transport by engineered nanoparticles for petroleum application

Petroleumsindustrien er utfordret til å levere mer olje og til å låse opp ressurser som blir vanskelig med konvensjonell teknologi. For å utvinne den økende mengde av olje, økt oljeutvinning (EOR) metoder blitt mer og mer viktig. Nanoteknologi antas å holde nøkkelen til innovative løsninger for e...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEXT GENeration production equipment for the production of ultra-thin SIlicon solar cell wafers - støtte til avslutning dr.grad

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Application of Performance-based Durability Engineering to Corrosion of Reinforcement in Norwegian Concrete Structures

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Multiscale modelling of deformation and failure in thermoplastic polymers

The two groups submitting this application; Institute of Mechanics at Karlsruhe Institute of Technology (KIT), and SIMLab at Department of Structural Engineering at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), are both working on material mo dels for thermoplastics. The activity on ...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Research and education for development and production of ice abrasion resistant offshore concrete structures for oil and gas production

The proposed cooperation within research and education will strengthen further development of structural solutions for exploitation of the vast oil and gas fields of the North. At present this concerns the ongoing Sakhalin 2 and Sakhalin 1 projects in the Sea of Okhotsk, in addition the the fort...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

From Molecular Structures to Mechanical Properties: Multiscale Modelling for Ugelstad Particles (MS2MP)

This project will further develop the highly successful work started in the NanoPCP project where the main focus has been to establish a state of art nanomechanical characterisation method for polymer particles with the intention to produce highly consist ent and reproducible results. As a result...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Moisture induced effects on the capacity of screws and threaded bar connections in timber structures.

The competitiveness of timber structures is largely governed by the design and effectiveness of its connections. Moisture-induced cracks in wood connections are a major problem in load bearing connections. Threaded bars and long self-tapping screws repres ent new possibilities in the quest to avo...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Wang, Xiao Hui Kina stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Seminaret "16th Nordic Seminar in Computational Mechanics (NSCM XVI)", 16.-18. oktober 2003

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal arrangere et nordisk seminar "16th Nordic Seminar in Computational Mechanics" (NSCM XVI), som arrangeres over to dager. Dette er et årlig seminar som går på omgang mellom de nordiske universitetene og so m normalt trekker ca. 100 deltakere avhen...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Impact behaviour of aluminium plates: Interaction between global and local response

Structural impact problems have become increasingly important both for the modern industry and society. One area which is poorly covered in the literature, is the interaction in response between localised indentation/perforation and global response when a projectile impacts a plate. This will no...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Snow avalanche simulation and experiments

Avalanches and slides are gravity driven flows of slope-forming materials. Increased human activity in mountain regions, deforestation from pollution, forestry and ski resorts, as well as reduced acceptance of living in regions exposed to snow avalanches have caused a growing need for protection ...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage