0 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Electrical Stunning of Edible Crabs

I de senere år har det vært rettet større og større fokus på velferden hos akvatiske dyr. Dette har også kommet til å gjelde for tifotkreps som beskyttes av loven på lik linje med andre husdyr. I den forbindelse har Mattilsynet nedsatt en vitenskapelig ko mitee som skal vurdere velferden hos task...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle et enkelt fluorescensinstrument for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon i komplekse næringsmidler. Lipidoksidasjon (harskning) er et stort problem for næringsmiddelindustrien og forbrukere siden dette er en av hovedårsakene til redusert holdba...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

OCEAN BIOPOWER - Farming seaweed for energy

Det er i dag økt etterspørsel etter biodrivstoff og samtidig økning i prisene på korn og vegetabilier på verdensmarkedet. Produksjonen av biodrivstoff i dag er basert på sukkerrør, mais og oljerike planter. Både den økte etterspørselen etter biodrivstoff og de økte prisene på matkilder, så vel so...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Integrated coastal area management - Working out a framework for sustainable development

The conflicts regarding use of the coastal zone and adjacent waters are increasing, internationally as well as nationally. In Norway, new activities like tourism and recreation, conservation, aquaculture and industrial activities related to energy product ion compete with traditional use of space...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Maturation of the electrophysiological and intracellular signaling systems in teleost gonadotropes during puberty

Hovedmålet til dette prosjektet er å belyse hvordan reguleringsmekanismen til de hormonproduserende gonadotrope cellene i hypofysen modnes under pubertetsutviklingen, med fokus på komponenter som deltar i elektrofysiologisk signalisering trigget av frigjø ringshormonet GnRH. Vi bruker torsk og me...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

MIS - Maritimt Informasjonssenter

En rapport utarbeidet av DNV om nærsjøfart påpeker sier; Det største potensialet for å videreutvikle næringen (nærsjøfart) og gjøre den mer konkurransedyktig er å se på samarbeidet i de ulike leddene i transportkjeden. Samspillet mellom skip og havn er id entifisert som det leddet som kan ha mest...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Regional cooperation in the Adriatic Sea: The importance of dissemination of research results

Marine Environment Protection and Resource Management: The Changing Legal and Policy Framework for the Adriatic Sea - NFR Project No. 174814 (Project summary for the main project under the above title included in the original project information.)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Viken

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD TEKNOLOGISK FORSKNING TROMSØ (Tidligere Norut AS)

...

Tildelt: kr 72,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovative use of bioactive marine ingredients as a strategy to sustain growth and health of Atlantic salmon and to improve flesh quality

- The present project will evaluate potential growth and health promoting compounds present in marine raw materials that are absent in plant protein sources. Most work on fish meal replacement has focused on essential amino acids and lipids, minerals and antinutritional compounds in plant protei...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Saccus vasculosus, neuroglobin, stress and welfare during slaughter of salmon

Slaughter of fish is not optimal from a welfare point of view. We lack understanding of the oxygen storage protein neuroglobin in the fish brain and the heme red proteins in the Saccus vasculosus. Present methods used to stun and slaughter fish: electrici ty, percussion, chilling and carbon dioxi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Mitigating the effects of escaped farmed salmon: combining SNPs, lipid acid profiling and statistical methods to trace escapees to origin

Recently DNA microsatellites have been successfully used to identify individual farmed escaped salmon back to cage of origin. In some cases, however, the information drawn from DNA based markers must be followed with supplementary information from other markers, such as lipid acid profiles. M...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Political-institutional change in China, the EU, India and USA and their consequences for Norwegian primary industry policies

The project is designed as a comparative case study. It should be noted, however, that the selection of cases is based on neither the "most similar", nor the "most different" strategy for case studies. China, India, the EU and USA are selected, not merely as cases, but because they are some of t...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Phylogenetic microarrays and high-throughput sequencing: A new tool for biodiversity assessment in Northern Norway

Utslipp fra menneskelig aktivitet fører til endringer i en rekke økosystemer. Ofte oppdages ikke slike endringer før lenge etter omfattende tap av biodiversitet og store tiltak blir dermed nødvendig for å få på plass utbedringer, om det i det hele tatt er mulig. Utnyttelsen av tilgjengelige ressu...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Ecosystem Responses to Aquaculture Induced Stress (ECORAIS)

The overall goal of the project is to qualitatively and quantitatively describe ecosystem responses to aquaculture induced stress with special regards to water-flow regimes. The overall goal will be realised by the integration of 8 distinct work packages aimed at (1) analysing data from previou...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Towards selection for increased resistance to the salmon louse in Atlantic salmon

Salmon lice on farmed Atlantic salmon (Lepeophtheirus salmonis in Norway represents a large cost for the industry and a risk for infestation of wild salmonid species. In farmed Atlantic salmon it is documented evidence of a substantial genetic variation i n the number of salmon lice in a controll...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Pollution Risk and Impact Analysis for the Barents Sea Ecosystem

The Lofoten-Barents Sea (LBS) is Europe's largest fishing ground, with 60% of the catch from this region (mainly cod), being exported to the European Union, and the region sustains the coastal communities of Northern Norway. The strategic importance of LB S ecosystem makes it imperative to establ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Prosjektets overordnete ide er å integrere kunnskapskjeden "Fra sensor til beslutning". Prosjektet skal bygge videre på den målrettede utviklingen av maritim IKT-systemer en har sett de siste 15 år og integrere kompetanse innen havovervåking, numeriske ha vmodeller, kommunikasjon, gjennomføring a...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Toxicological evaluation of toxaphene in fish feed

Toxaphene replaced DDT as the most heavily used pesticide in many parts of the world in the early 1970s. It is distinctively bio accumulated in aquatic biota, and considered to be a persistent organic pollutant in the sense of the Stockholm convention. Al though relatively non toxic to mammals, t...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Fishermen behvior with individual vessel quotas

During the last decade there have been a number of changes in the management of Norwegians fisheries resources. Individual vessel quotas have been introduced in most fisheries, and different programs have also enabled limited transferability of quota. Thi s has led to a number of new opportunitie...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Overseas Doctoral fellowship in fisheries management(del av prosjekt 173476))

The main objective of this fellowship is to apply the generic model of harvest control rules to a case study (Georges Bank haddock) and to interpret end disseminate the results for scientists and managers. This collaboration work will result in the fourth and final of Dorothy?s PhD thesis (worki...

Tildelt: kr 53 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

SUSTAFISH: Sustainable aquaculture: water quality as a test parameter for meeting sustainability certification and management requirements

Fish is an important source of protein worldwide. Ensuring that the fish sold is sustainably produced is in focus from producer organisations, retailers and consumers. Development and implementation of certification schemes is considered as one tool to he lp towards a more sustainable aquaculture...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Impact of photoperiod and sexual maturation on growth performance of Atlantic cod - a genomic perspective

The Growcod project was very successful and we have obtained a number of novel and exciting results, as summarised below. WP1 - TOOLBOX Several high-throughput next generation sequencing techniques (Illumina, 454, Ion Torrent and SOLiD) have been used to determine the gonadal and muscle trans...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Generation of gonadless farmed cod by specific ablation of primordial germ cells

One of the greatest problems in cod aquaculture today is the premature onset of sexual maturation. This can be circumvented by sterilizing the fish using a variety of alternative methods, which differ in efficiency and undesired side-effects. In this prop osal we outline a molecular approach for ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of innovative technologies for water improvement in recirculating aquacultural systems

In intensive land based production of smolt of Atlantic salmon, and also other fish species, carbon dioxide (CO2) becomes an increasing problem due to the limitation of high quality water. Increasing size of the farms with reduced inlet water flows and ex tensive use of oxygen supplementation has...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Comparison of Marine Ecosystems of NORWAY and the US II (MENU II)

Marine ecosystems the world over are experiencing increasing natural and anthropogenic forcing that may cause substantial change to the structure and function of these ecosystems. Society has recognized that living marine resources require management in a broader ecosystem context. This proposal...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

GLOBEC 3rd OPEN SCIENCE MEETING

GLOBEC arrangerer det tredje Open Science Meeting i Victoria 22. - 26. juni 2009. Dette er en stor begivenhet i GLOBECs historie, siden det markerer avslutningen av GLOBEC-programmet som startet opp på begynnelsen av 1990-tallet under IGBP. Norges forskni ngsråd har vært og er en sentral og tung ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Elektrobedøving av oppdrettstorsk i kommersiell skala

Som kjent vil det 01-01-2010 komme et forbud mot bruk av karbon dioksid som bedøvelsesmiddel for fisk. I laksenæringen er det under utprøving ulike alternative metoder for bedøving av fisk. Målsetningen er at fisken skal bedøves raskt (1/2 sek er foreslåt t) og at bedøvelsen vedvarer inntil fiske...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Møre og Romsdal

RBGRUNPRIM-Res.bas.grunnbev.prim.nær.inst

Grunnbevilgning NILF (fra 01.07.2015 en del av NIBIO)

...

Tildelt: kr 69,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Viken

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Krise, omstilling og vekst

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Kartlegging av forskerbehov i matvareindustrien

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo