0 antall prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

IPAN, IP Based Advanced metering Infrastructure

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo