0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORUT Narvik PES-ramme 2019

Norut Narvik har vært og er en aktiv deltaker i EU's rammeprogramm. Norut Narvik har gjennom flere år vært en aktiv deltager i EUs rammeprogram. Deltagelse i Horisont 2020 er forankret i Norut Narvik sin langsiktige strategi og satsingen prioriteres innen Norut Narvik. Konkurransen om europeisk f...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Betonggjenvinning

Forprosjektet har bestått i å utarbeide skisse til hovedprosjekt (del1) samt grovplanlegge en prosjektplan for hovedprosjekt (del2). Prosjektet tar utgangspunkt i Ny by - ny flyplass, der en ny flyplass skal bygges og en ny bydel skal bygges der den gamle flyplassen nå ligger. Dette representerer...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut Narvik

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Narvik AS (tidl. Norut Narvik AS)

...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Advanced solutions for sustainable assessment of existing gravity dams (Stable Dams)

Ifølge NVEs offisielle database er over 4002 dammer registrert i Norge i dag. Det antas at om lag 2000 små og gamle dammer ikke er registrert. Betong er det mest vanlige byggematerialet og mer enn halvparten av dammene er bygget av dette materialet. Nesten 90% av betongdammene i Norge er Små damm...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations (MOSIDEO)

Havis gir store utfordringer med hensyn på planlegging, utvikling og produksjon i islagte farvann og Arktis. Å utvikle nye teknologiske løsninger for bærekraftige offshore operasjoner stiller store krav til bedre forståelse av samspillet mellom olje og havis, transportprosesser og deteksjon av ol...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanotube Coatings for Spectrally Selective Solar Thermal Absorbers

Solar thermal heating is one of the promising candidates for widely applications of renewable energies in Norway and worldwide. Research and development of low cost and high efficient absorber layers, the most important part of the solar thermal heating system, is essential. This project aims to ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Development of Processes for low cost and high efficiency solar cell based on Upgraded Metallurgical Silicon

The proposed project intends to develop processes for the fabrication of low cost and high efficiency silicon solar cells based on Upgraded Metallugical Silicon (UMG-Si). The price of UMG-Si is significantly cheaper compared to conventional purified solar -grade Si. If fabrication process for hig...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

INDNOR-India-programmet

International Cooperation on Biohydrometallurgy

The overall objective of the pre-project is to develop long term research cooperation with India on the topic of biohydrometallurgy, processing of rare earth elements (REE) and remediation of metal contaminants. Simultaneously, establishing a network with in Nordic countries shall also be address...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

ColdTech - Sustainable Cold Climate Technology

ColdTech is a 7-year project under the NORDSATSING program contributing to sustainable development of northern Norway. It is led by Norut Narvik with main consortium partner UiT Campus Narvik. ColdTech aims to ensure that skills required to tackle the particular challenges of Arctic technology ar...

Tildelt: kr 66,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Development of Advanced Characterization Methods and Tools for very thin (thickness below 100 µm) Silicon Solar Wafers and Cells

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Kompetansemidler for klimaforskning i nord

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikre og effektive STS operasjoner i farvann med arktisk klima

I det isfrie farvannet utenfor Finnmarkskysten foregår det nå Skip til skip (STS) omlastninger av petroleumsprodukter (gasskondensat og nafta) utenfor Honningsvåg. Det foreligger i dag planer om omlastning av råolje i samme område. STS operasjonene blir u tført i årstiden da isforholdene i nordve...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Rehabilitation of Civil and Building Structures

The Nordic countries Denmark, Finland, Norway and Sweden have more than 50 000 major civil structures as bridges, tunnels and dams with an asset value of some 20 to 40 billion Euros. Many of these civil structures are 50 to 100 years old and in need of re novation to extend their service lives. T...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Søknad om Prosjektetablerstøtte for ColdTech - 195153

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Narvik

Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) har som formål å drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak el lers utvikle sin kompetanse for slik oppd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Norut Teknologi 2008

Norut Teknologi ønsker å fortsette arbeidet med å styrke instituttets arbeid med kommersialisering av forskningsresultater, innovasjon og næringsutvikling. Norut Teknologi har i flere år hatt en klar målsetning om kommersialisering. Oppfølging av kommersi aliseringsarbeidet har bedret seg noe de ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

TU-Tungt utstyr

Acquisition of measurement instruments for use in an electrochemical texturing project between Norut Teknologi and REC Scancell

This project has direct commercial benefits to the PV R&D activities in Narvik and Norway and will have long term benefits through continued internal and external development projects for both Scancell and Norut. Scancell will improve their competitive po sition in the photovoltaic industry by de...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - Bilateral samarbeid innen petroleum spill renovering

Norut Teknologi bidrar med tekniske støtte til Arctic Spill Control A.S. i Narvik ved utvikling av teknologi for land og vann basert forurensing av petroleum produkter. Gjennom Barents initiativet har Norut Teknologi blitt koblet sammen med forskere hos Kola Science Centre (RAS), som har utvikle...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Bioenergy in South Bohemia

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - NORUT Teknologi

Prosjektet skal bidra til økt kommersialisering av forskningsbaserte ideer med utgangspunkt i forskning som utføres ved Norut Teknologi eller med utgangspunkt i den kompetanse som forskerne besitter. For å oppnå dette skal det legges til rette for og stim uleres til økt tilfang av kommersialiseri...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Method for digitalization, information storage and systematisation and rehabilitation methods for historical Buildings and Structures.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Injection of Oil-swellable Absorbent Polymers into oil-well perforations

This preparatory project (Forprosjekt) aim to evalute and specify a potential new technology to increase the production rate of oil production wells. The work will form a basis for defining a main project applicable for the PETROMAKS programme. This poten tial new technique and product will contr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

The behavior of Concrete Structures under extreme conditions with regards to climate, changes in climate, eartquakes and fires.

This preparatory project (Forprosjekt) aim to evalute and specify a main project under the title of 'Concrete Structures under extreme conditions'. The work will form a basis for a main project applicable for the PETROMAKS programme. The key project inn ovation concept is to develope, evaluate ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Norut Teknologi AS - Infrastrukturmidler 2005 - FORNY

Norut Teknologi vil i FORNY-arbeidet samarbeide med søsterinstituttene Fiskeriforskning og Norut Informasjonsteknologi. Samordning av prosjektene vil skje i regi av Norut Gruppen. Prosjektet skal bidra til økt kommersialisering av forskningsbaserte idee r med utgangspunkt i forskningen som utfø...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Intercon

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/ Norut Teknologi

Prosjektet skal bidra til øket kommersialisering av forskningsbaserte idéer med utgangspunkt i forskningen som utføres ved Norut Teknologi. For å oppnå dette skal det legges til rette for og stimuleres til øket tilfang av kommersialiseringsbare FoU-result ater.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda