0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Activating local resources for cultivating regional cooperation for sustainable land-use

BIOSPHERE tar sikte på å styrke sosial-økologisk resiliens (motstandsdyktighet) i det bynære og rurale Norge. BIOSPHERE vil møte det økende fokuset på naturbaserte løsninger og å etablere ?natur? som det grunnleggende utgangspunktet for å bygge bærekraftige samfunn. Dette gjør vi ved å generere i...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Co-creating cultural narratives for sustainable rural development

CULTIVATE søker å forstå rollen til kulturarv i utformingen av bærekraftige landskap og samfunn i rurale områder i forhold til samfunnsutfordringer som Covid-19-pandemien, klimakrisen og naturkrisen, og den omstillingen som kreves for å imøtekomme FNs bærekraftsmål. Dette prosjektet utforsker hvo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From traditional resource use to modern industrial production: holistic management in Western Norway

Norges vestkyst er en av de mest ressursrike delene av landet, med en allsidig økonomi knyttet til fiskeri, havbruk, landbruk, turisme, vannkraft og petroleumsindustrien. Denne ressursbaserte økonomien endrer seg i takt med den skiftende dynamikken i vår naturressursbruk i disse sosial-økologiske...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland