6 prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll – fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til medisinsk verneutstyr, tester eller ventilatorer. Det kan spre seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvens...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til helse, møter vi overalt. Det er påstander om forebyggende tiltak, helsefremmende arbeid, behandlinger og helsepolitiske tiltak. Den som skal ta en velinformert beslutning må være i stand til å vurdere hvor pålitelige slike påstander er....

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

I løpet av det siste tiåret har forekomsten av hiv blitt nesten halvert i Tanzania (prevalensen i den voksne befolkningen har sunket fra 8.% til 4.7%). Hivforekomsten er imidlertid nær fem ganger så høy blant menn som har sex med andre menn (MSM) og blant kvinner som selger sex (KSSS). Det er nå ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Dette prosjektet studerer aldring, hverdagsliv og hjemmebasert omsorg blant samer i Norge og Tayal-folket i Taiwan. Vi er et team bestående av samiske, tayal og norske forskere. Sammen vil vi undersøke hva som regnes som hjemmebasert omsorg, hvem som er involvert i hjemmebasert omsorg, og hvordan...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg. Det er mer enn 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom myggkontroll. M...

Tildelt: kr 20,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken