0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

The response of the hydrological system in India to climate change

INDICE prosjektet studerte effekten av klimaendringer på tilsig fra kryosfæren - isbreer og snø - til elvene i den vestlige del av Himalaya i India. Effekten at disse endringene har på vannressursene i regionen ble også undersøkt. Ved å bruke ulike modeller for å forstå disse endringene, kunne pr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change and its Impacts on Selected Indian Hydrological Systems using Earth System and High-Resolution Modeling

-

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Too much, too less, too bad? - Adapting to climate change impacts on water quantity and quality in the drylands of Maharashtra, India

-

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Induced Mobilization of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Rivers in India (INDNOPOP)

-

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Decadal to multi-decadal variability in the Indian Monsoon Rainfall (IMR) and teleconnection with Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)

In order to understand the observed relation between the Atlantic multi-decadal Oscillation/Variability (AMO/AMV) and multi-decadal variability in the Indian summer monsoon (ISM) rainfall, we have analyzed observational data (Abish et al, 2013, 2015, Joseph et al, 2013) proxy reconstructions (Sve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and Chinese agriculture: Effects on food production and options for adaptation

Tidligere studier av sammenhengen mellom klimaendringer og kornproduksjon har det til felles at de baserer seg på data for større regioner. Men ekstremvær rammer vanligvis mindre områder, slik at virkningene på avlinger lett viskes ut på regionnivå. Vi studerte derfor virkningen av ekstremvær bas...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forest in south China: An important sink for reactive nitrogen and a regional hotspot for N2O?

Lystgass (N2O), en viktig klimagass, har vist økende konsentrasjoner i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Lystgass dannes i jorda som et bi-produkt ved ulike nitrogen omsetninger. Det er først og fremst den globale intensiveringen av nitrogen omsetninger i jorda, både pga utstrakt br...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Satellite Remote Sensing of Atmosphere-Surface Systems and Ground Truth Measurements

lys i et koblet atmosfære-hav-system. Spesielt kan man beregne hvor mye tilbakespredt sollys et satellitt-instrument vil måle ved forskjellige bølgelengder når informasjon om aerosoler og marine substanser er kjent. Videre kan strålingstransportmodellen brukes til å gjenvinne informasjon om aero...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Russian climate policy: Domestic dynamics and international ramifications

Russia is a key player in the international climate regime: the fourth largest emitter in the world and a leading energy exporter as well as a traditional veto player in climate talks and holder of environmentally questionable surplus emission permits. Ho wever, the marginality of climate policy ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tailoring Intervention Instruments to Promote Emission Reduction in Norway: Applying the Self-Regulation Model of Behavioural Change

Prosjektet bygger på antakelsen at atferdsomstilling forutsetter at man går gjennom forskjellige steg/faser. Hovedhypotesen for prosjektet var at hvis vi tilpasser informasjon til handlingsfasen en person er i, så er faseprogresjon mye bedre enn hvis vi gir folk informasjon som enten ikke passer ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Voices of the Future: Values and visions of Norwegian Youth on Responses to Climate Change

Voices of the future-prosjektet har undersøkt hvordan ungdom i Norge oppfatter framtiden i en verden preget av klimaendringer, og hvilke følger det har for deres følelse av handlekraft, ansvar og politisk engasjement. Ungdommen vi har snakket med gjennom gruppesamtaler og individuelle intervjuer...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

An Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity

EARTHCLIM is a nationally coordinated climate research project, gathering Universities and research institutes from Bergen, Oslo and Tromsø. Central to EARTHCLIM is to improve, implement and verify climate processes in the Norwegian community Earth System Model (ESM) NorESM that are of particula...

Tildelt: kr 25,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy

Prosjektet handler om hvordan forskning sammenstilles og brukes i politikkutforming, og er delt inn i seks arbeidspakker. I den første arbeidspakken er det utviklet et teoretisk rammeverk for å bedre forståelsen av forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Utgangspunktet er at all forskning so...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Strategies to reduce greenhouse gas emission in Norwegian agriculture

Til grunn for all analyse i dette prosjektet ligger sektormodellen Jordmod, som er den eneste samfunnsøkonomiske modellen vi har for jordbrukssektoren i Norge. I løpet av prosjektperioden er Jordmod blitt vesentlig forbedret. For det første er jordklassifiseringen gjort betydelig grundigere enn f...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crossroads Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change

Climate Crossroads handlet om forholdet mellom klimapolitikk og medier, og hvordan disse påvirker hverandre. Prosjektet har kartlagt og analysert hvordan ulike former for klimapolitikk er dekket i et ulike typer medier. Klimapolitikkens sammenheng med andre samfunnsspørsmål er viktige tema i pros...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Personal overseas research grant for ACTOR PhD project

Many communities in the Arctic rely on natural resources for their livelihood, and this is also the case for the PhD study's case communities in Vesterålen and Senja, northern Norway, which to a certain degree directly and indirectly rely on natural resou rces for their livelihood. A change in th...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ecosystem based management of key fish stocks in the NE Atlantic under climate change using coupled biophysical and fisheries models

This project aim at integrating process understanding in operational fisheries management under present day climate and future climate scenarios. The NE Atlantic harbours some of the worlds largest stocks of herring, blue whiting, mackerel, capelin, cod, haddock and saithe. The stocks interact d...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme weather in small catchments: new method for flood protection

In this project we seek to quantify effects of up- and downstream measures in catchments to reduce negative effects of extreme weather. The work will include development of new measures, review existing measures, testing of these and incorporating them in existing runoff models to produce a land...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Buildings and Infrastructure - Vulnerability and Adaptive Capacity to Climate Change

Hovedmålet med prosjektet har vært å se på sammenhengen mellom iboende tilpasningskapasitet i eksisterende bygget miljø og forventede klimapåkjenninger i henhold til utvalgte klimascenarier. Det er gjort analyser av både kommuner, bygningsobjekt og kommunal infrastruktur på vann- og avløpsnett. U...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of ocean acidification scenarios and combined stress on the copopod Calanus finmarchicus

Bakgrunn for prosjektet: Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps som har en nøkkelrolle i næringskjeden i fjordene langs norskekysten, i Norskehavet og i det nordlige Atlanterhavet. Interessen for raudåta skyldes at dette lille dyreplankton et dominerer beitingen på sommersesongens ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Barents Sea Ecosystem Resilience under global environmental change

The influence of climate warming on the Barents Sea ecosystem is documented by the long-term ocean temperature increase observed since the 1960s and the projected increases of up to 3°C by 2050. The impact of climate warming on Barents Sea communities can be exacerbated by fisheries. The project...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

A User-Defined Approach to Utilize Climate Change Information in Local Implementation of National Construction Standards

The project RECON is focused on establishing interactions in a triangle economists - consultancy - climatologists in the frameworks of the user-defined approach where the later give the leading role to the former. Climatologists bear the bulk workload of the project as providers of the quantitat...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk)

Global warming will most likely change the frequency and/or intensity of Extreme Weather Events (EWEs) in most world regions. Climate change and the resulting expected increase in major weather-related natural catastrophes are essential drivers of an expe cted trend of rising losses in the future...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Combined effects of ocean acidification, climate change and oil related discharges

Det er lite informasjon tilgjengelig om hvordan kombinasjonen av klimaendring og forurensning påvirker livet i havet. Vi har testet to stressorer som er relevante for klimaendring; havforsuring og økt temperatur. Som eksempler på forurensningsstressorer har vi valgt to viktige utslipp fra offshor...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-term Carbon Storage in Cryoturbated Arctic Soils - CryoCARB

Organic carbon stored in permafrost soils of the Arctic is one of the largest carbon reservoirs globally and is vulnerable to climate change. Despite its undisputed importance, the amount of arctic soil organic carbon (SOC) remains ambiguous and poorly co nstrained. A significant proportion of th...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Utenlandsopphold for stipendiat Sunniva Tøsse ved Center for Science and Technology Policy Research, University of Colorado

Stipendiatprosjektet: For å være i stand til å møte fremtidige klimaendringer vil det være nødvendig å vite mer om kommunikasjonsprosessene mellom klimaforskningsprodusenter og -brukere, og om prosessene for å prøve å oversette denne kunnskapen i handling . Med innsikter fra vitenskaps- og teknol...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate impacts of short-lived pollutants in the polar regions (CLIMSLIP)

Prosjektsammendrag: NILU will coordinate the Joint Research Project. This task will include organizing meetings, ensuring information flow between work packages and project partners, and leading the reporting. NILU will also set up a webpage that will se rve to communicate results both inside th...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Sources of Greenhouse Gases in East Asia

China is now the largest emitter of anthropgenic CO2 greenhouse gas, yet emission inventories of CO2 and other greenhouse gases over China and more generally over east Asia are poor. Fo planning mitigation measures and attributing sources of greenhouse g ases, it is of fundamental importance to ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

The geography of vulnerability to sea level rise, storm surge and riverine flooding: a case study in Mid-Norway

The overall PhD topic sets out to examine present and future vulnerability to known and predicted climatic hazards in a case study area in Mid-Norway. The study uses a modified vulnerability model to identify and map physical and social susceptibilities, today and by 2100. The various input data...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Personlig utenlandsstipend for doktorgradsstipendiat Annelene Pengerud i tilknytning til prosjektet PERMASOM

Som en sentral del av Annelene Pengeruds doktorgradsarbeid ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er det planlagt et 6 måneders opphold ved Laboratoriet for terrestrisk biogeokjemi (Bioemco) i Frankrike. Arbeidet her vil skje under ve...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken