0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CONTROLLED HOST BODY RESPONSE FROM BIOMATERIALS THROUGH INTRINSICALLY DISORDERED PROTEINS (IDPs) INTERACTION

Kroppen vil automatisk avstøte materialer som blir satt inn i kroppen, men lager man spesielle materialer, såkallede Biomaterialer, så vil dette ikke skje . I nyhetene før jul kunne man lese i mange europeiske aviser om hvordan slik medisinsk utstyr (pacemaker, stenter, brystimplantater, hofteled...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE ORGANOCATALYZED IODOLACTONIZATION REACTION

Omega-3 polyumettede fettsyrer, ofte forkortet omega-3 fettsyrer, er ofte i media omtalt som vidundermiddel mot en rekke humane sykdommer. Hvorfor har omega-3 fettsyrer fått denne sterke statusen som kur for mange sykdommer? Det er kjent at de to omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic seas

Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Det størst...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Transport of Polar Molecules Across Solid/Gas Interfaces

Nær sagt alle industrielle prosesser involverer transport. Transport av termisk energi (varme), masse, ladning, eller en kombinasjon av disse har stor betydning for hvordan destillasjonkolonner, kjemiske reaktorer eller membranenheter fungerer. For best å utnytte kapasiteten, og optimalisere ytel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cutting-edge radiosynthesis solutions for preclinical and clinical PET imaging in Norway

Medisinsk avbildning med positronemissionstomografi har ført til en stadig økende kunnskap og forståelse av sykdom. Likevel er teknologien for å studere sykdom uten å forstyrre normal funksjon ved hjelp av PET-bildebehandling avhengig av nye radioaktive kjemiske prober tilpasset hver sykdom. Det ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Diagnostics with two-particle correlations

Vi har brukt data fra en eksakt hydro dynamisk modell til å vise for første gang at differensial Hanbury-Brown-Twiss (DHBT) interferometri kan måle rotasjonen i en tung-ion kollisjon. Målingene vil være sensitiv til rotasjon i tilegg til formen og radial hastighet. Det har blitt vist at størrelse...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

"Eeny, meeny, miny, moe": Selectivity-determining factors in asymmetric catalysis

Kjemiske reaksjoner kan ofte føre til dannelse av flere produkter. Dette er et problem for eksempel i produksjon av legemidler. En mulig løsning er bruk av metallbaserte katalysatorer som er selektive for dannelse av bare det ønskede produkt. Rasjonal utvikling og forbedring av selektive katalysa...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Does the Arctic sea-ice loss have an impact on the winter weather patterns in Europe? (EuropeWeather)

I Arktis har stigningen i temperaturen nær overflaten vært nesten dobbelt så stor som det globale gjennomsnittet de siste tiårene, noe som er kjent som 'arktisk forsterkning' (Arctic Amplification, AA). Samtidig har man hatt kalde og snørike vintre i landområder på midlere breddegrader. Dette fen...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleotopography, Late Neogene and Quaternary glaciations, and landscape evolution in the Norwegian region

Prosjektet fokuserte på topografien i det vestlige Skandinavia, og især på innflytelsen av isbreer på dets seneste utvikling. Den primære målsetning var derfor å forbedre forståelsen av 1) opprinnelsen og alderen av stor-skala topografi i Skandinavia i dag, 2) timing og utbredelse av de første gl...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Particle transport and clustering in stratified turbulent flows

On the English presentation has been updated.

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dialogue Modelling for Statistical Machine Translation

Prosjektet har undersøkt hvordan man kan forbedre maskinoversettelseteknologi for dialoger. Maskinoversettelse, mest kjent gjennom applikasjoner som Google Translate, innebærer automatisk oversettelse fra ett språk til et annet gjennom dataalgoritmer - for eksempel å oversette fra japansk til nor...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRATER CLOCK: Calibration of the Cratering Chronometer for the Earliest Planetary Evolution

Prosjektet Crater Clock er viet kalibrering av krater-kronometeret for aldersbestemmelse av tidlig planetær utvikling. Forståelsen av utviklingen av planetene i solsystemet er kritisk avhengig av en mest mulig eksakt beregning av tid for, og hastighet på geologiske prosesser (f.eks. vulkansk akti...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Partial Differential Equations with Irregular Drift Coefficients

Matematisk forståelse og beskrivelse av fluider omtales ofte som den største nåværende utfordringen innen matematikk og matematisk fysikk. Vesker som strømmer kan utvikle irregulære virvler som man ofte kaller turbulens. I noen tilfeller vil denne turbulensen være så vanskelig å beskrive at det f...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reactive path Sampling using QuanTIS

I dette prosjektet utviklet vi en tilnærming som kan ses som en dynamisk ekvivalent av Quantum Mechanics-Molecular Mechanics (QM-MM). Metoden er basert på "sti-samling" ved hjelp av "Replica Exchange Transition Interface" algoritmen (RETIS). Beviset for prinsippet vår metode QuanTIS bygger på...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Digermul Peninsula - a window into the early diversification of animal life

Prosjekt perioden 2014-2019 har gitt oss fem sesonger av feltarbeid på Digermulhalvøya i Tanafjorden (Finnmark). Med grundig prøvetagning og innsamling gjennom den unike sedimentære lagrekken, begynner vi å se ei mer komplett bilde av forandringer som skjer i overgangen mellom Ediakara - Kambrium...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding Emerging Practice in Software Development

Programvare definerer og muliggjør innovasjon innen alle områder av moderne menneskelig aktivitet, inkludert vitenskap, teknologi, offentlig forvaltning, underholdning, utdanning, energi, forsvar, helse og medisin. Ettersom avhengigheten av programvare vokser, vil samfunnet stille stadig større k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Clusters, combinatorics and computations in algebra

Elementær algebra, studiet av likninger og polynomer, er opphavet til utviklingen av moderne algebraiske strukturer som grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer. Lineæralgebra, teorien om vektorrom og lineærtransformasjoner, er sentral innen de fleste deler av grunnleggende og anvendt matematik...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

TSUNAMIs induced by large LANDslides

Flodbølgene som rammet det Indiske hav i 2004 og Japan i 2011 forandret samfunnets håndtering av sjeldne naturkatastrofer. Hendelsene ga økt globalt fokus på sårbarheten til kritiske installasjoner som kjernekraftverk som følge av flodbølger. Selv om de fleste flodbølger forårsakes av jordskjelv,...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

East Greenland Ice: Constraining the extent and effects of the Earths largest ice and freshwater pathway

Havisen i Arktis krymper. Det skyldes ikke bare med oppvarming og smelting, men også eksport av havis gjennom Framstredet som er passasjen mellom Nord-Grønland og Svalbard. Med utgangspunkt i de nyere endringene, undersøker "EastGreen" prosjektet havisen og ferskvannsbeltet langs Øst-Grønland i e...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Inflow of Warm Deep Water on the Antarctic Continental Shelves

I en verden der majoriteten av befolkningen lever langs kysten, er det knyttet stor bekymring til havnivåstigning som følge av den observerte fortynningen av de Antarktiske isbremmene, og en mulig kollaps av den Vest-Antarktiske iskappen. Nyere tids reduksjon av bre-is i Antarktis er hovedsakelig...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support from NFR to host the 20th European Conference on Fracture - ECF20

After a strong competition, in August 2010 the European Structural Integrity Society (ESIS) council voted Norway to arrange the Twentieth European Conference on Fracture (ECF20), in the first week of July 2014. It is for the first time to be held in Norwa y in the more than 35 years history of Eu...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Compact X-band accelerator technology for linear colliders

Lineære kollisjonsmaskiner er kandidater for neste generasjons høyenergi-partikkelfysikkeksperimenter. Disse maskinene vil komplementere LHC-resultatene; LHC kolliderer protoner, mens lineære kollisjonsmaskiner vil kunne kollidere elektroner mot positron er. For å oppnå nok kollisjoner per seku...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Corroles as a Platform for Fundamental Transition Metal Chemistry, with Emphasis on Heavy Elements

Hemoglobin - den røde fargen i blod - og klorofyll - den grønne fargen i planter - består begge av ringformede organiske molekyler med et metallatom i midten. I vårt laboratorium har vi fremstilt kunstige versjoner av disse molekylene med vesentlig større atomer i midten, som for eksempel gull, o...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sea Ice Mechanics: from satellites to numerical models

Arktis opplever nå raske endringer som hovedsakelig skyldes global oppvarming. I løpet av det siste århundret er det observert en drastisk reduksjon av området som er dekket av arktisk havis om sommeren. Isens tykkelse er også redusert og eksporten av is gjennom Framstredet har økt. Disse endring...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental study of hydrodynamics and mass transfer in annular-mist flow

Den hidtil usete etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling utløses av ekstraordinære teknologiske utfordringer, der vår begrensede kunnskap om hvordan varmen overføres spiller en viktig rolle. Design og optimalisering av varmeoverføringsutstyr er avhengig av slik kunnskap og nøyaktige modeller....

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ERC-Hjort Focus Driven Statistical Inference With Complex Data

FocuStat-prosjektet har vart fra jan 2014 til des 2018. Det har sysselsatt PhD-ene Céline Cunen (fra aug 2014 til disputas des 2018) og Sam-Erik Walker (fra okt 2014 til mars 2018; han leverer avhandling i 2019), samt PostDoc-ene Gudmund Hermansen (fra okt 2014 til mars 2017) og Kristoffer Hellto...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Developments in Optical Measurement technology

Varm luft som stiger fra en varm overflate, for eksempel asfalt, kan ofte forårsake såkalte luftspeilinger hvor man kan få inntrykk av at asfalten forsvinner ut i en innsjø. Vannet er i praksis en refleksjon av himmelen, som er forårsaket av at den varme luften har en annen brytningsindeks enn k...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics

Prosjektets hovedmål er å utvikle og analysere spesialiserte numeriske metoder for å finne tilnærmede løsninger til differensialligninger. Slike ligninger er de mest vanlige matematiske verktøyene for å beskrive dynamiske prosesser i naturvitenskap og ingeniørfag. Alle løsninger man finner er al...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying ice sheet response to variations in initial bedrock topography

Å kvantifisere isdekkenes respons til topografien som var før isdekkene ble dannet (IceBed) Majoriteten av jordens befolkning bor i kystnære områder. I en tid der de store isdekkene smelter og det globale havnivået øker på grunn av issmeltingen er det derfor svært relevant og viktig å studere ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Vortex flows and magnetic tornadoes on the Sun and cool stars

Den algoritme for å oppdage virvelstrømmer på solen ble ytterligere forbedret, testet og brukt på tidligere beregnet sett av 3D magnetohydrodynamiske simuleringer. Den nye algoritmen kombinerer flere stadier: (1) Bestemmelse av hastighetsfeltet. (2) Vortex deteksjon (3) Etterbehandling (4) Vi...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo