0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Strengthening of International Cooperation at IMER-Bergen

The project supports two network activities of importance to IMER/UiB, NORDIMER and Metropolis International. NORDIMER is a Nordic network of institutions and researchers in the IMER field, and will serve to enhance research cooperation, and also facilit ate the training of researchers. IMER/UiB...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Indo-Norwegian platform on fish and shellfish vaccine development

Infectious diseases have a significant impact on the sustainability of the aquaculture industry, that being in finfish or shellfish/shrimp production environments. The subsequent use of antibiotics, drugs, and chemical disinfectants cause concern at all l evels. The succesful vaccines for salmon ...

Tildelt: kr 44,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Safe Adaptive Control

This application is a request for funding the cost of establishing and strengthening the preliminary consortium, and means for strategic enlargement of the consortium involved in the SADCO project. There is established an intentional agreement with Jernb aneverk for collaboration on the "SADCO p...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Østfold

IS-RUOK-EONR-økonomi

Ramm, Joachim eonr øknoomi kat 1

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Trygdeforskningsseminaret 2008

Årets seminar vil ha lignende organisering som tidligere års seminar, dvs. med 5-8 plenumsforedrag av fremstående sosial-, velferds- og trygdeforskere. Det vil også bli organisert parallellsesjoner der norske forskere kan legge frem sine prosjekter for or ientering og diskusjon av resultater, teo...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Evalueringsvirksomhet - koordinering og analyse

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Ukjent Fylke

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Etablering av Oslo Biobanking og ivaretakelse av det medisinske arvesølv - et samarbeidsprosjekt mellom UiO/Birkeland, Medinnova og Ullevål

Innenfor helsesektoren er det høy vitenskapelig produksjon, men det er liten tradisjon for å omsette forskningskunnskap i samfunnsnyttige produkter og tjenester. Helse Sør-Øst har fra 2008 satt innovasjon i fokus i sin forskningsstrategi, og utarbeidet en modell for et helhetlig innovasjonsprogr...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Økt kommersialisering av forskningsideer fra Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med TTO Nord og NorInnova

Planene for prosjektet følgende: - 25-35% av prosjektet går til å (videre-) utvikle og etablere ny samarbeidsmodell og arbeidsmetodikk for kommersialisering - 65-75 % går til implementering og videreutvikling av modell og metodikk i konkrete kommersialis eringsprosjekter - Det engasjeres en oper...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUOK-EONR-økonomi

Hagist, Christian eonr økonomi kat 3

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Samfinansiering - ESF konferanse i nettverksprogrammet "Quantitative Methods in the Social Sciences

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

CLARIN (forberedende fase)

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

30296 MDS fullversjon, med lager system

...

Tildelt: kr 23 300

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28777 Album2

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34398 Teknisk vitenskapelig software for plate-bjelkesystemer

...

Tildelt: kr 74 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29214 Stinemeis

...

Tildelt: kr 49 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Buskerud

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29215 Stinesykkel Pro

...

Tildelt: kr 40 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Buskerud

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29593 Automatisk fôring av yngel

...

Tildelt: kr 97 300

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29654 Maskinell hausting av bringebær

...

Tildelt: kr 58 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35003 Mobile Phone Wizard - nytt enhetsdeteksjonssystem og statistikkverktøy for mobiltelefoner

...

Tildelt: kr 52 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34399 Teknisk vitenskapelig software for plate-bjelkesystemer

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28656 Ikke-invasiv hjernetrykk måling

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33332 Pulverbrenner

...

Tildelt: kr 19 600

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28066 Combi Terminal - miljøvennlig og brukerstyrt kollektivtransport i by

...

Tildelt: kr 3 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

EurAqua (2008 og 2009)

EurAqua er en europeisk interesseorganisasjon (nettverk) for institutter som arbeider med vannforskning og vannforvaltning. EurAqua arrangerer møter og virker som et nettverk, og har en sentral plassering når det gjelder innspill til EU. EurAqua har ett m edlem fra hvert land og i dag er 24 land ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

26721 MetaFocus - Utvikling av Xultation

...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28720 PressurePulse Pilot på Snorre A

...

Tildelt: kr 83 050

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29480 Ny Omega-3

...

Tildelt: kr 44 100

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Norsk og nordisk IMER-nettverk

Prosjektet skal utvikle et nettverk for migrasjonsforskere i Norge: Norsk IMER Nettverksmidlene går også til å dekke kostnader som styremedlemmene har ved å utvikle og delta i organisasjonen Nordic International Migration and Ethnic Relation IMER Norge vi l ivareta følgende oppgaver: - delta i st...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Screening of Chemicals fOr the REach directive using in vitro and in silico pproaches

...

Tildelt: kr 43 704

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

4426 Development of an Acoustic Accelerometer Transmitter for Marine Species

Extend the product range and market potential of Thelma by developing a new TAG, i.e. small device that can be implanted into fish, measure tilt and roll angles as well as any sudden movement of the fish and transmit results to marine biologists or resear ch scientists who study fish behavior.

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage