0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP-Mønstersøk i store datamengder

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Innovation Support Services for Selected SMEs

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

eContent: Ethnical Minorities Online (EMINOL)

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FVIDePOS - Forprosjekt til VIDePOS (VIrtual Device Personal Operating Space)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

EUR-SAM-Europeisk samarbeid

Enabling Grids for E-science and industry in Europe (EGEE)

This acitivity will define and deploy a security architechture aimed at computational grids. Other infrastructures with similar security needs, for example transparent access to roaming wireless services, may also benefit. One problem with computer grid deployment is to be able to provide trans...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Craft - World Wide Print

" Internasjonalt nettverk av digital trykkerier " utvikle digital samarbeidsportal tilpasset finansbransjen " analysere kompetansebehov, utvikle opplæring " analysere sentrale arbeidskulturer i ulike land og utvikle felles metoder

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

Lokal utbygging og bruk av bredbånd i Gjemnes kommune danner grunnlaget for satsingen, både i regional og lokal målstokk. Kommunen har stilt seg i spissen for en utbygging med målsetting om at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilfredsstillende bre dbåndstilbud. Det er innhentet priser på ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sørsamisk bredbånd i Rørosregionen

Det søkes om midler for å utvikle læringsmiljøet og å etablere et høykapasitets bredbåndsnett mellom Røros og OS kommuner med fokus på skolenes samarbeid om den sørsamiske opplæringen i regionen. Bredbåndsløsningene skal brukes til virtuell undervisning o g etterutdanning. Gjennom prosjektet skal...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skolenett Lebesby kommune

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna utvikling av breibandinfrastrukturen i særleg svakt utbygde område i Sogn og Fjordane

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

I bygda Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det skole, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a. innen byggebransje og plastindustri, samt Troms Fagprøvesenter (TFS). Man har forsøkt et tilbud med radio-LAN i bygda med fordeling av en fastlinje på 2 Mbp s, men det har ikke fungert tilfredsstill...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Indre Namdal

Få etablert et høyhastighetsnett i regionen Indre Namdal. Bredbåndet skal benyttes i offentlig tjenesteproduksjon innen administrasjon, skole, helse og teknisk sektor mm. Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon vil være en meget viktigst tiltak for å nå målene. Interkommunalt samarbeid vh...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

FFIDELITY- Forprosjekt til FIDELITY (Federated ID managEment based on LIberTY)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Skulenett Sogn og Fjordane Fase 2 - Samordna utvikling av innhald og infrastruktur for breiband i vidaregåande skular og grunnskular

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal gjennom Breibandforum S&Fj samordne utvikling av breibandløysingar for skuleverket i fylket. Skulenett fase 1 vart gjennomført i 2003 med måloppnåing for alle aktivitetar og betydeleg utbygging og samordning i heile fyl ket. Aktivitetane i Fase 2 er forankra bå...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Utarbeide søknad til EU som partner i ANASTASIA IP prosjekt

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP- HASTAC - High stability Altimeter Sensor for Transponders type S and RVSM Airdata Computers

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - DeMo - Decision support system for impoved Maintenance and operation of ships

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd infrastruktur for grunnskoler i Indre Namdal

Den planlagte utbyggingen omfatter 16 grunnskoler med 1227 elever i Grong, Høylandet, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Inkludert i dette er også en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole og –kulturinstitusjoner. Med regionens spredte bosettin g har det vært liten eller ingen interess...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

New methods of diagnosing breast, gynecology and prostate tumors using ultrasound contrast agent

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Conference on Very Large Databases 2005 in Trondheim (VLDB 2005)

Fagmiljøet i datatbaseteknikk i Trondheim er tildelt konferansen VLDB 2005. VLDB er den viktigste databasekonferansen i verden, og tiltrekker seg de beste fagfolkene. VLDB 2005 vil være den 31. i rekken. Konferansen omfatter presentasjon av ca. 40 foredrag.

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Pa Power Amplifiers

Mikrobølgeteknikk har vært et sentralt fagfelt ved Institutt for teleteknikk/SINTEF i lang tid, med mange utviklingsprosjekter, en rekke publikasjoner og et vesentlig antall dr.ing.grader. NTNU er i praksis alene i Norge om utdanning på universitetsnivå med fordypning i RF/mikrobølgeteknikk, og h...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Arbeidsplassen som læringsarena: Audio-/videostøttet veiledning i fjernundervisning på PC

Fleksible fjernundervisningstilbud etterspørres. Kvalitetsreformen stiller nye krav og informasjonsteknologisk nyutvikling åpner for bedre fjernundervisningstilbud. Web-baserte, interaktive undervisningsløsninger og bredbånd gjør fleksible forelesnings- og veiledningsarenaer på arbeidsplassen me...

Tildelt: kr 58 793

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsamarbeidet DDT og Fosen.net

Formidlingen utføres vha følgende markedsføringstiltak: Delta på seminarer og konferanser Etablere og vedlikeholde fyrtårnsweb Være utstillingsvindu Gjennomføre brukerundersøkelse PKI Gjennomføre utvidet prosjektsamling Ulike HØYKOM-initierte tiltak Vi v il bygge en verktøykasse som består av fø...

Tildelt: kr 7 264

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til skolene i Rygge kommune

Rygge kommune er sentralt plassert i Mosseregionen, og er med sitt innbyggertall på ca 14.000 den nest største kommunen i regionen, etter naboen Moss kommune. Kommunen har i de siste årene satset sterkt innenfor utdanningssektoren, med både rehabilitering og utbygging av flere av kommunens skole...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nettverk for utnyttelse av bredbånd i pedagogisk arbeid

Høykom-prosjektet skal bidra til kvalitetsheving og forbedrede resultater i Skoleetatens satsning på IKT der målsettingen er at alle elever i 2006 bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet. Prosjektet rettes inn mot den pågående satsning ”Skol eutvikling i nettverk – tilpasset opplæri...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Interkommunale pleie- og omsorgstjenester i Karasjok og Porsanger

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digitale Gardermoregionen

1. Samordnet planfunksjon Realisere infrastruktur og IT-systemer som gjør det mulig å få til samordning av planarbeidet, deling av kunnskap og informasjonsressurser samt digital kommunikasjon med næringsliv og utbyggere. 2. Felles IKT Felles IKT-infrastru ktur, felles IKT-drift og felles IT-syste...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken