0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Prosjektet adresserer viktige kunnskapshull knyttet til oppførsel og velferd hos oppdrettslaks introdusert av den raske og nylige utviklingen av en rekke nye oppdrettssystemer og lokasjoner. Disse nye oppdrettssystemene prøver å redusere langvarige og uhåndterlige miljøproblemer som lakselusangre...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

Det har vært begrenset fokus på velferd og andre etiske aspekter ved fangst og avliving av villfisk. Innen havbruk er fiskevelferd tatt inn i lover og reguleringer, mens dette er vanskeligere for fangst av villfisk. Villfisk er likevel inkludert i Dyrevelferdsloven, og i 2014 gav Rådet for dyreet...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International workshop on model full scale correlation of test with fishing gear

Projektets formål er at arrangere en workshop for forskere, der er involveret i at gennemføre modelforsøg med fiskeredskaber og bruge resultaterne fra disse forsøg til at forudsige fuld skala fiskeredskabers opførsel. Denne workshop blev gennemført i august 2017 i SINTEF Oceans lokaler i Nords...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Travel support for developing bilateral cooperation with India on gentle harvesting and transportation of live shrimp

Funding is sought for a study tour to India followed by a workshop to understand the technology needs of the Indian shrimp producers related to harvesting and transportation of live shrimp from the farm to the processing plants. India is one of the major producers of shrimp with annual production...

Tildelt: kr 26 023

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Wave loads and soil support for extra large monopiles

Offshore vind blir en stadig viktigere del av dagens energimarked, og er en nødvendighet for å øke andelen av fornybar energi i dagens energimiks. Trenden i dagens havvindsprosjekt er større turbiner med dertil økt produksjon av grønn energi. Samtidig fører større installasjoner til nye utfordrin...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Evaluating the fate, effects and mitigation measures for microplastic fibre pollution in aquatic environments

MICROFIBRE-prosjektet har undersøkt skjebnen og effektene av mikrofibre (MF) i miljøet. Søkelyset har vært på inntak og effekter av MF på ulike arter i ferskvann og sjøvann fra tempererte til arktiske forhold. Syntetiske MF (akryl, PAN; nylon, PA; polyester, PES) har blitt sammenlignet med MF fra...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe operation of CLOSED aquaculture CAGES in WAVES

Oppmerksomheten rundt flytende lukkede oppdrettsanlegg øker, og det er pr. idag flere prototyper i sjøen og enda flere på tegnebrettet. Industrien ønsker med slike løsninger å ha bedre kontroll på vannkvaliteten i merdene, og derigjennom spesielt å unngå problemer med lakselus. Men å gå fra en åp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine snow flocculation and sedimentation in relation to oil spill responses

Etter et oljeutslipp til marint miljø vil man søke å redusere de miljømessige konsekvenser av utslippet. En slik oljevernmetode er bruk av kjemiske dispergeringsmidler som vil gi dispersjoner med små oljedråper. Etter et overflateutslipp vil slike dispersjoner bli pisket ned i vannsøylen av bølg...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MARINTEK CIMC Collaboration on Ocean Technologies

The purpose of the travel is to follow up the high-level meetings in Trondheim on 19-20 September 2016 between CIMC and SINTEF/MARINTEK to explore possibilities for co-operation, staring on a project basis but continuously evaluating possibilities for extending the collaboration further. The tra...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til SINTEF Ocean AS (tidl. MARINTEK AS) (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fate, behaviour and response to oil drifting into scattered ice and ice edge in the marginal ice zone (MIZ)

Fremtidige petroleumsaktiviteter i Arktiske farvann er forventet å foregå i områder som er fri for is mesteparten av året, men med mulighet for konflikt mellom et mulig oljeutslipp og drivende havis i vinterhalvåret. Olje som driver inn mot en iskant eller en marginal issone med spredte isforhold...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Plankton Technology

Verden har et økende behov for mat når jordens befolkning skal øke til over 9 milliarder innen 2050. Det er begrensende muligheter for å øke matproduksjonen både på landjorden og med tradisjonelle fiskerier. En bærekraftig vekst innen marin akvakultur betinger en endring fra dagens avhengighet av...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Strategisk arbeid og deltakelse i Aquaculture Work Group (AWG) under The European Fisheries and Aquaculture Research Organisation (EFARO)

Prosjektet omhandler samarbeid og koordinering av strategisk arbeid og deltakelse i Aquaculture Work Group (AWG) en del av the European Fisheries and Aquaculture Research Organisations (EFARO) for Havforskningsinstituttet, NOFIMA og SINTEF Fisker og havbruk AS. EFARO er en organisasjon for de s...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design Considerations and Performance Evaluation of Energy Saving Devices for Deep-Sea Vessels towards Green Shipping

Energieffektivitet har blitt den viktigste driveren for alle rederier og operatører som jobber tett med forskerne og designerne om implementering av ulike energisparetiltak for både nye skip og retrofit. Dette har blitt enda viktigere de siste årene på grunn av strengere miljøreguleringer og foku...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for recirculating aquaculture systems to increase efficiency by reducing the negative effects of organic matter

Prosjektet har : -Demonstrert vannstrømningsmønsteret i fisketanker i LBCC-RAS for å oppnå forbedret selvrensende tidlig fjerning av partikler og gode vannkvalitetsforhold for fisken. -Vurdert fjerning av organisk materiale ved vannbehandlingslinjer med forskjellige nivåer av kompleksitet i ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real-Time Hybrid Model Testing for Extreme Marine Environments

Prosjektets mål er å utvikle en "hybrid" modellforsøk metodikk (Real-Time Hybrid Model testing) for å studere marine konstruksjoner og marine systemer under ekstreme forhold. I et hybrid-forsøk er en del av systemet representert ved en fysisk modell som testes i et laboratorium, mens den andre de...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Presentasjon og formidling av forskningsprosjekter med vekt på hydrodynamiske utfordringer

Sammen med sentrale industrideltakere vil MARINTEK sette sammen en arbeidsgruppe som utarbeider program for arbeidsmøtet. Det legges opp til et lunsj-til-lunsj møte ved Marinteknisk senter i Trondheim i begynnelsen av juni. I tillegg til presentasjon av prosjektresultater (som primært vil bli git...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Safer operations and workplaces in fish farming

Havbruksnæringen har høye ulykkestall sammenlignet med andre næringer. Det er behov for tiltak og systemer som bidrar til økt sikkerhet og gode arbeidsforhold for ansatte. Prosjektet Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk har gitt forskningsbasert kunnskap om helse, sikkerhet og arbei...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway

iProcess har vært et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt. Det satte søkelys på å utvikle nyskapende, fleksible automasjonskonsepter for bearbeiding av mat og forretningsmodeller for å gjøre norsk matforedlingsindustri mer bærekraftig. iProcess har skapt ny kunnskap og teknologikonsepter innen...

Tildelt: kr 34,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ENabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem (ENTiCE)

Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe. Til tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe forskningspro...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of biodegradable materials to reduce the effect of ghost fishing in the Norwegian deep-sea gillnet fisheries

Garn er ett av de viktigste fiskeredskapene i Norge. Torsk, sei, blåkveite, breiflabb og rognkjeks er de viktigste arter for disse fiskeriene. I 2012 ble torskekvoten fordelt slik: ca. 93.000 tonn til redskapsgruppen som fisker med garn, ca. 76.000 tonn til trål, ca. 58.000 tonn til snurrevad, ca...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MACROSEA - A knowledge platform for industrial macroalgae cultivation

Dyrking av våre produktive hav er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi til en stadig økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling. Gjennom MACROSEA (www.macrosea.no,2016-2019) har Norge etablert...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 69,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Abundance and distribution of sea lice larvae in relation to the three-dimensional current flow patterns around and within salmon farms

Hensikten med dette prosjektet var å vurdere om og i hvilken grad lokalisering og plassering av merder i lakseanlegg skaper soner med høye tettheter av pelagiske lakseluslarver, og om dette er forårsaket av variasjon i strømningsmønster. Vi undersøkte dette ved å kartlegge fordelingen av luselarv...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans (Joint Programming Initiative for Productive Seas and Oceans), og besto av 15 partnere fra 11 europeiske land. PLASTOX undersøkte interaksjon og effekter (opptak, ekskresjon og toksisitet) av mikroplastpartikler ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Posisjonering i EUs digital-shipping strategi

Prosjektet har gitt SINTEF Ocean (ex. MARINTEK) til å følge opp og gi innspill til strategiutviklingen i Europeisk forksning på maritim IKT. Dette har vært gjort gjennom deltagelse i Vessel for teh Future (VftF - Industriorganisert)og Digital Transport Logistics Forum (DTLF - organisert av kommis...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage