0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 37. norske forskermøte for økonomer 2015 ved Universitetet i Bergen.

Forskermøtet 2015 skal avholdes på Universitetet i Bergen 05-06 januar. Forskermøtet 2015 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1.Prof. Shelly Lundberg(UCSB) 2.Prof. Tommy Staahl Gabrielsen(UiB) 3.Om Nobelprisen 2014. Foredragsholder fastsettes senere. Og inviterte sesjoner: Knut Einar Ros...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2015

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap (NFS)er en årlig konferanse, arrangert på rundgang mellom norske universiteter. Konferansen er en paperkonferanse, der forskere får anledning til å presentere og få tilbakemeldinger på vitenskapelige manuskripter på vei til å bli norsk- eller engelskspråkli...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

2015 European Society of International Law Annual Conference: International Courts and Tribunals

In September 2015, PluriCourts Research Centre based at the Law Faculty of the University of Oslo will host the annual conference for the European Society of International Law (ESIL). The Conference will focus on the legitimacy and effectiveness of intern ational courts and tribunals and, in part...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21th Century

I de siste par ti-årene har det vært en fornyet interesse for ting og materialitet i samfunns- og kulturfagene. Dette prosjektet springer ut av denne «tinglige vendingen» og har hatt tre målsetninger: 1) å undersøke hvordan ting kan være opphav til alternativ og ufrivillig erindring, 2) å utforsk...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ELO2015: International Conference of the Electronic Literature Organization

During August 2015, the Bergen Electronic Literature Research Group at the Dept of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen will host the Electronic Literature Organization's annual international conference, ELO 2015. This is the most important congress in the field...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til o...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

HERA III - Forskningsrådets bidrag til Joint Research Programme

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norske historiedager 2015

Tittel på konferansen er Ressurser: energi, makt og mennesker. Vi vil sette fokus på endring i- og bruk av naturressurser fra middelalder til nåtid, og hvordan vi har brukt menneskelige ressurser i samfunnet til ulike tider. Det vil også handle om hvordan migrasjon har bidratt til strukturendring...

Tildelt: kr 58 596

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

Det finnes etterhvert mye litteratur som tyder på at ekstern påvirkning under svangerskap og tidlig barndom har varige effekter helt inn i voksenlivet langs mange dimensjoner som utdanning, helse og status i arbeidslivet. Denne litteraturen viser at forskjeller mellom barna for helse som barn, ik...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Environmental Social Sciences Conference - NESS 2015

Konferansen Nordic Environmental Social Sciences 2015 (NESS) arrangeres av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Institutt for geografi, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen holdes ved NTNU og går over tre dager, 9.-11. j...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NNCORE 2014: 2nd International Conference in Comics Studies

The most talked-about comic published in the last 10 years is not (that) funny, and it is not for children. In fact, it is about the Iranian revolution and a woman's life in a Muslim country. Persepolis by Marjane Satrapi is proof that comics as an art fo rm have an enormous potential beyond what...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The GTA Project: Games and Transgressive Aesthetics

Dataspill kritiseres ofte for sine mange og overdrevne voldsfremstillinger, og også for sin unyanserte fremstilling av kjønn. Men hvordan oppfattes slike fremstillinger mens man spiller? Hvor voldelig eller kjønnsstereotyp kan en situasjon være i et spill før spillere oppfatter det som spekulativ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

Evolusjonære studier av samarbeid har vist hvordan sosioøkologiske forhold former i hvilken grad enkeltpersoner hjelper slektninger og personer som ikke er i slekt. Pastoralister - folk som lever av å gjete frittgående husdyr - baserer seg tradisjonelt på et nettverk av samarbeidende hushold best...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Disentangling the Economic Effects of Political Institutions

Dette prosjektet, Disentangling the Economic Effects of Political Institutions (DEEPI), har undersøkt hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner -- for eksempel regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter -- påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklings...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Equal Peace? Womens Empowerment and Multicultural Challenges in War-to-Peace Transitions

Siden 2000 har vi sett et økt fokus på å fremme både likestilling og kvinners deltakelse i fredsmekling og forsoningsprosesser i Norge og internasjonalt. Denne utviklingen dateres gjerne til vedtaket i FNs sikkerhetsråd i oktober 2000 av resolusjon 1325 (samt påfølgende resolusjoner) som til samm...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Costs of Incarceration

Dette prosjektet har sett på de sosiale kostnadene av fengsling. En utfordring når vi har undersøkt dette er at det ikke er tilfeldig hvem som begår kriminalitet og ender i fengsel: Personer som ender i fengsel og deres familie og nettverk skiller seg fra andre personer langs mange observerbare o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

Prosjektet har evaluert effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som har blitt evaluert omfatter eierskapsbegrensninger, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. Det har blitt samlet inn i overkant av 830...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences

Det er en utbredt oppfatning at forholdet mellom partier og interesseorganisasjoner påvirker demokratiets virkemåte. Likevel har slike relasjoner fått relativt liten oppmerksomhet i statsvitenskapen. Hovedmålet med dette prosjektet har derfor vært å øke vår forskningsbaserte kunnskap om temaet ve...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

From a Curse to a Blessing? Transparency and Accountability in Managing High-Value Natural Resource Revenues

Naturressurser, som olje, edelstener og mineraler, er en kilde til store inntekter som ofte uten garantier gir grobunn til klientifisering, nepotisme, og korrupsjon. Siden 1990-tallet har derfor det internasjonale samfunnet forsøkt å forbedre forvaltningen av naturressursinntekter ved å fremme åp...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Traces of History

I dette prosjektet har vi sett på årsaker som har ført til at de germanske språkene (med unntak av engelsk) har beholdt verbet på andreplass i setningen, det vi kaller V2-ordstilling. Utgangspunktet er at både de romanske og de germanske språkene hadde V2 i middelalderen. I de romanske språkene e...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI-4. året -Predicting macro fundamentals from financial flows:May real-time capital flows provide more accurate and compl ..

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

15th Workshop on Corporate Governance and Investment 2-4 oktober 2014 ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo

WCGI annonseres over internett til et bredt internasjonalt publikum av forskere ca åtte måneder på forhånd (vedlegg viser annonseringen til årets workshop). Innsendte papere evalueres av en komite oppnevnt av arrangøren. Denne komiteen vil erfaringsmessig forkaste to tredeler av de innsendte pap...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The ambiguous memory of Nordic Protestantism

Prosjektet har studert nordisk protestantisme. I forskningen har hvert av de nordiske landene ofte nøyd seg med å undersøke sitt eget lands religiøse historie for seg. Samtidig er det ingen tvil om at det det tidlig moderne Norden i mange henseender også var et enhetlig kulturområde. Denne kombi...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democratizing Indian Democracy? Social Movements and the State in India: Towards a New Research Agenda

India er i dag et land som er preget av ekstreme kontraster: landets imponerende vekstrater og økende prestisje i verdenssamfunnet står i sterk kontrast til vedvarende fattigdom og økende ulikheter blant sårbare grupper. Men samtidig mobiliserer mange av de gruppene som har blitt marginalisert f...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Causation and Reduction in Systems Biology

Prosjektet har undersøkt vitenskapelige forklaringer i livsvitenskap og tar særlig for seg forståelsen av årsaks-virkningsforhold i biologiske systemer. Kompleksiteten i levende systemer utfordrer utbredte teorier om kausalitet. Vi har utviklet en ny forståelse av årsaksbegreper som i større grad...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hosting the 7th Annual Conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) at the University of Agder

UiA will host the 7th Annual conference of the Europe-Mediterranean Research Business Institute (EMRBI) in Kristiansand during Fall 2014. The conference attracts approximately 250 scholars and policy makers, within the fields of Economics, Business Admin istration, and Management. Participants a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Adrian Jacobsen

Hva karakteriserte tidlig etnografisk samling og hva innebar overgangen fra amatør-etnografi til antropologi som profesjonalisert vitenskap? Hvilke praksiser besto tidlig etnografisk samling av og hva kan en undersøkelse av disse praksisene fortelle oss om betydninga de fikk for urfolk selv? Med ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Contentious politics and crowd behaviour Kristiania and Lisbon 1870-1920

Avhandlingen gjør et dypdykk i opptøyer i Kristiania (Oslo) på slutten av 1800-tallet. Forholdet mellom ulike byrom og deltakende gruppers selvforståelse er fremhevet som viktig, i tillegg til handlingene som kommer umiddelbart forut, under, og etter opptøyer. Formålet med studien av opptøyer ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier s...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo