1 prosjekter

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Analysis of novel biological functions of the liver X receptor (LXR)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo