1 prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12408 Composite Electric Motors in Aerial Thrusters

CELMAT (Composite Electric Motors in Aerial Thrusters) er et internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid mellom det norske elmotor-teknologiselskapet Alva Industries AS, en gruppe forskere ved WBK Institute of Production Science ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) og den tyske prop...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage