1 318 prosjekter

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

FSubsea's Omnirise Technology Disrupting the Energy Sector - Showcase at CERAWeek 2019

1. Plan for the trip to maximize the value of the journey. This includes looking at attendee- and speaker-lists to see if we can pre-book meetings with speakers or attendees. It also includes making a high quality presentation and rehearsing this to ensure maximum impact at the event. 2. Conduct...

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Crack detection

Vi ønsker å utvikle et kommersielt inspeksjonsverktøy som kan gjennomføre helhetlige integritetsmålinger av alle typer rør, spesielt innen olje- og gassegmentet. Inkludert i dette er deteksjon, identifisering og størrelsesbestemmelse av sprekker, basert på ART-teknologien (Acoustic Resonance Tech...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2019

NGI er på vei inn i 2. år i en ny strategi (NGI21) som har økt deltakelse i forskningsprogammet Horizon 2020 som ett viktig element. Instituttet ønsker å delta i minst 10 H2020 søknader i 2019, og øke våre suksessrate betydelig i forhold til tidligere erfaring med H2020 søknader. Alle utlysninger...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retn...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

ARAE - Navigational Drilling Model

Når man borer etter olje og gass under havbunnen er det umulig å navigere med samme moderne hjelpemidler som man har på overflaten, for eksempel GPS. I stedet brukes den mer tradisjonelle teknologien, magnetisk kompass. Kompass-teknikken går ut på å måle magnetfeltet, og sammenligne målingen med ...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av DAR inflow control technology for økt utvinning, -oljeproduksjon og redusert miljøbelastning

DAR teknologien vil brukes til å kontrollere innstrømning av gass og vann nede i oljebrønner. Den ble først utviklet av Innowell i et tidligere Petromaks2 prosjekt og har nå vært gjennom systemkvalifisering i dette Demo2000 prosjektet. Teknologien har mange unike egenskaper, bl.a. at den på en ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor 2019

Samarbeidet mellom Statoil og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2019-2023 (vedlegg 1), med omfang på NOK 19.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner og energiomvandling. Delen av gave...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: IFEs Deltakelse i IEA WG13 TaskE

The objective of the proposal is the extension of the completed project (257679/E20) whose objective is to lead (as an Operating Agent) Task E belonging to WG13 of in IEA-Geothermal (http://iea-gia.org). Task E focuses on recent developments in surface technology for geothermal heat and ele...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Støtte til deltagelse på Drilling and Well Technology Week for å møte potensielle samarbeidspartnere

Oliasoft søker i denne søknaden om reisestøtte for deltagelse på Drilling and Well Technology Week i Houston, USA for å møte potensielle samarbeidspartnere til nye FoU prosjekter på det amerikanske markedet.

Tildelt: kr 11 500

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

November conference - Program Committee, presentation and participation

This application is intended to obtain travel support for selected SINTEF employees to the November Conference 2018 in Brazil. This is important for SINTEF for developing new R&D possibilities, internationalize the activities at SINTEF and also to find talents from Brazilian or Norwegian Universi...

Tildelt: kr 38 798

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Deltagelse i Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018

Representanter fra IFE vil delta på Novemberkonferansen i Rio de Janeiro 2018, og vil også være med å arrangere konferansen, ved at en av IFEs representanter er med i programkomiteen for konferansen og vil være chairman for materialteknologisesjonen på konferansen. Konferansen vil bli benyttet ti...

Tildelt: kr 48 055

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Travel stipend to the 2018 November Conference in Rio de Janeiro

The organising committee for the November conference has agreed that each Research Institute in the consortium shall apply for two travel stipends of NOK 25000 (IFE, SINTEF, NORCE), while each university (UiB, NTNU, UiS and UiO) will apply for one each. This is the University of Oslo's proposal.

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet har som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. Metoden vil drastisk kunne redusere feltinfrastruktu...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and Treatment

Både de overflateaktive komponentene (SAC) (asfaltener, resiner, naftensyrematerialer og oljeløselige organiske komponeters) og dråpestørrelsesfordelingen i råolje påvirker stabiliteten av olje-vann-emulsjon. Måling av dråpestørrelsesfordelingen i emulsjoner har vært viktig for emulsjonsforskning...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for søknad til LC-SC3-RES-14-2019

Planned activities Identification of geothermal energy challanges involving geothermal fluids Influence of temperature and pressure conditions on the flow properties Geochemical modelling to improve the prediction of chemical reactions Coupling heat transfer processes With geochemical modellin...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Åpen dag Svelvik CO2 Field Lab

-

Tildelt: kr 34 715

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Støtte til konferansen GeoEnergi 2019

Konferansen GeoEnergi 2019 arrangeres av Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER), et ikke-juridisk partnerskap delfinansiert av partnerbedriftene, der CMR er vertsinsistusjon. GeoEnergi er en Norges eneste konferanse innen geotermisk energi og dekker et spekter av teknologier rett...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2018 i København, 3. til 7. September

IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som medlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er fra norsk side organisert av OD på vegne av myndighetene, og er blitt invitert til å levere v...

Tildelt: kr 42 673

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12479 A smart inflow control valve for oil production pipes to reduce pollution and maximize oil recovery

InflowControl har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som maksimerer produksjonen fra modne og nye oljefelt ved å stoppe gass- og vanngjennombrudd under oljeproduksjonen. Teknologien trenger ikke strøm eller ekstern kontroll for å betjene og bruker væskeegenskaper (viskositet og tetthe...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Well fossilization for P&A

Mineralvekst på rør er et vanlig problem i oljeindustrien, og kalles "scale" på stammespråket. Dette er et tema det er blitt forsket mye på - og da særlig hvordan man kan unngå eller minimere slik mineralvekst. I dette prosjektet snur vi det hele på hodet, og vi undersøker hvordan man kan maksime...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Den Europeiske Union har sterk fokus på sunnere, renere, og bedre levevilkår for dyrelivet i havet, noe som gir styrket støtteordninger for forskning innen den marine sektor( klimaendringer, marin energi og renere energi) For eksempel JPI Ocean har i sin strategi og innovasjonsplan for 2015-2020...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing and -Inversion

Marine seismisk data inneholder signaler som representerer bølgeformer reflektert fra undergrunnen. Disse bølgeformene inneholder informasjon om de fysiske egenskapene til undergrunnen, for eksempel hastighetene til den elastiske bølgen som forplanter seg i de geologiske lagene. Ved å bruke infor...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

I FATICE har vi jobbet med å forstå hvordan havis kan gi dynamiske laster og bidra til utmatting av bunnfaste marine konstruksjoner. Dette er en vesentlig utfordring i forbindelse med utvikling av for eksempel energiproduksjon fra havvind i Østersjøen. EU ønsker å mangedoble produksjon av elektri...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerPipe Pilot

Reelwell har utvikleten ny teknologi, DualLink, med kabling i borestrengen og som kan levere både data og strøm. DualLink har følgende fordeler: Data/Telemetri: -Høyhastighet datakommunikasjon til/fra utstyr i brønnen. -Sensorer langs borestrengen, ASM, for måling av trykk, temperatur etc....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Havbunnsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportnæring for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli bygget ut med en undervannsløsning. Drevet av behovet for kostnadsreduksjoner og vanskeligere driftsforhol...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamics Of Floating Ice

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og k...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo