0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Centre for Optical and Acoustical Sensor Technology

Senter for optisk og akustisk sensorteknologi skal styrke Norges kompetanse innen teknologi for ultralyd og optiske komponenter. Anvendelsene er innen medisin, maritim teknologi og miljøovervåkning. Målet skal nås ved å samarbeide med to verdensledende laboratorier, Stanford Microphotonics Labora...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Invenio – Wireless Real Time Sensors and Data Solution for Corrosion Under Insulation Prediction

Through this project, Indusenz is going to develop and deliver certified sensors and data solutions for real-time monitoring of rough industrial environments. Our solution, INVENIO, uses a unique non-intrusive sensor and an intelligent software, and offers the markets most accurate and advanced p...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Maritim Solkraft

Sunlit Sea utvikler en løsning for flytende solceller (FPV). Løsningen, som består av et solcellepanel festet til en aluminiumsflåte, optimaliseres for det marine miljøet. Sammen med en høy grad av prefabrikasjon og god forutsigbarhet vil dette redusere den totale kostnaden for et FPV-anlegg. Ho...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POWER4LIFE: Empowering the energy poor for a better life

The project will proactively tackle the issue of Energy Poverty at selected European Countries. The project aims to increase understanding of the causes and effects of energy poverty and to devise effective operational mechanisms to tackle them. Existing metrics and definitions will be reviewed. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Research and Demonstration of Key Technologies for Reliable and Efficient Application of New Energy Vehicles in China and Norway

Batterielektriske kjøretøyer er ekstremt energieffektive og nyttiggjør over 90% av den tilførte elektriske energien. Å nå lokal og global miljøvennlig offentlig transport realiseres derfor ofte ved hjelp av batteri-elektriske busser. Norge og Kina er leder an internasjonalt i dette, og bilateralt...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Sensors and radiocommunications for monitoring traffic-guiding devices.

I dette forprosjektet skal vi arbeide frem et kunnskapsgrunnlag og konsortium for å søke forskningsmidler gjennom Pilot-T programmet. Problemene som ligger til grunn for prosjektet er i forhold til å forutsi/unngå feilfunksjon og skader på elektroniske trafikksikrings-/trafikkovervåkingselemente...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Multiparameter Active Antenna Sensor

Med utvidelse av tingens-internett (IoT) i forskjellige sektorer, det er estimert at antall tilkoblede enheter vil nå 75 milliarder innen 2025. En av de viktigste bruksområdene til disse enhetene er å føle/måle en eller flere fysiske parametere for overvåking- og/eller aktiveringsformål. Den rask...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elektronisk sensor med energiavstengning for å hindre brann i husholdningsapparater

Formålet med PES-prosjektet er å sette sammen en et effektivt konsortium som kan dekke ledelse og de teknologiske og forskningsmessige utfordringene med prosjektet. Dette omfatter utvikling av sensorelektronikk for å detektere varme/røyk i elektrisk utstyr for å kunne automatisk kutte energitilfø...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Human Interactive Robotics for Healthcare

HIRo introduserer et helt nytt konsept for forbedring av helsetjenester på sykehus og i kommunene, gjennom integrering av en humanoid robot (EVE). Målet er å utvikle en robot som kan fungere som en assistent til personell og pasienter i daglige oppgaver som å transportere eller overlevere utstyr ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Efficiency increase and emissions reduction in offshore O&G platforms by wind integration, storage deployment and cooperative control

Olje og gassnæringen (O&G) forventes fortsatt å bidra med opptil 46% til den globale primære energibruken i 2050, og norske økonomien er sterkt avhengig av denne næringen, ettersom O&G utgjør 50% av Norges eksportvare. Imidlertid representerer dette også et miljøproblem, da tilsvarende utslipp f...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Public Warning System (PWS)

Aktiviteten i prosjektet har vært stor særlig etter ferien i år. Det første halvår var vi svært hemmet av koronatiltakene som myndighetene hadde iverksatt. Disse hindret oss i å reise rundt nasjonalt og internasjonalt for å møte potensielle brukere av vårt system som kan være med i videre utvikli...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Airthings for Business

Airthings has developed the first complete system for remote monitoring of radon levels and IAQ, with an integrated cost-efficient and user-friendly (retrofit) technology. Our solution can potentiate energy savings, potentiate less absenteeism by improving occupancy, improve productivity, motivat...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninge...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

ElMar - Electrification of maritime transport and the ports of the future

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport er blitt kartlagt i et prosjekt hos SINTEF, eid av Trondheim havn, sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet var å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated Switchgears

Gassisolerte strømbrytere (GIS) for mellomspenning (MV) er viktige komponenter i distribusjonsnettet, både på primær- og sekundærsiden. ABB Electrification Norway i Skien produserer 12, 24 og 36 kV gassisolerte koblingsanlegg for hele verdensmarkedet. Disse MV koblingsanleggene er tradisjonelt se...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

The value of grid information in flow-based market clearing

Det Nordiske kraftmarkedet er I endring. En endring som påvirker alle markedsaktører og som kraftprodusenter, systemoperatører og markedsoperatører må være forberedt på. I tillegg til en økning I integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon så er overgangen til en flytbasert markedsklarering ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The intelligent decision-making process for hydro scheduling

Uansett hvor avanserte optimeringsverktøy som finnes i dag, så må vannkraftprodusenter på forhånd manuelt bestemme hvilke innstillinger modellene skal benytte seg av. Selv om et bredt utvalg av metoder og heuristikker for løsning av planleggingsproblemet er tilgjengelige, så er det en begrensning...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Næringslivsdelegasjon til Jordan

Det er et offisielt statsbesøk til Jordan med kongeparet, utenriksministeren, næringsministeren og en del bedrifter som skal finne og utvikle partnerskap. Vi skal møte folk fra næringslivet og myndigheter i Jordan og se om vi kan finne partnere. Det blir besøk av flyktningleire og muligens solcel...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Optium - Smart charging technology for smart phones and tablets

Phase 1 of the SME instrument was intended to assess the market feasibility and commercial exploitation of the Optium technology, as well as consolidating the work plan for the following phase. We have taken this opportunity to identify other market applications where the Optium technology can fi...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic Analysis of a Flexible Floating Platform for Multiple Wind Turbines and Wave Energy Converters

Prosjektet har som mål å utvikle et konsept for å fange vind- og bølgeenergi til sjøs. Dette er ment å gjøres ved hjelp av en stor fleksibel flytende struktur i stål som er forankret til havbunnen. I prosjektet er det viktig å undersøke spenningene og kreftene som den flytende strukturen vil bli...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pixii ACC

The Pixii ACC project aims to bring microgrid control with integrated energy storage from a highly engineering intensive and costly industry standard to a convenient, flexible and modular solution facilitating the setup and operation of microgrids. To achieve this we will prototype, pilot and com...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A high-power storage system using hybridisation of innovative Li-ion and supercapacitor technologies

Beyonder, a Norwegian SME, is developing innovative power-battery concepts with a patented, highly transformative and sustainable activated carbon production technology. Beyonder will lead the planned project, which will focus on the development and demonstration of a hybrid and modular high-powe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Sustainable Power Operation through Mobile Electric Fast Charge Units with ESS for grid peak shift

The goal of the SpotMe project intends to develop “a mobile rapid charging system with ESS”. As electric vehicle dissemination expands, if the electric vehicle is charged at the same time in each household at the same time, the peak load occurs in the grid, causing serious problems. SpotMe system...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Hori...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.

Det elektriske strømnettet er kritisk infrastruktur i alle moderne samfunn, og selskapene som eier og driver denne infrastrukturen opplever for tiden enorme endringer. Desentralisert energiproduksjon, fluktuerende fornybar energiproduksjon og en generell elektrifisering representerer et paradigme...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Vannkraften er ryggraden i Norges kraftsystem. Den er fornybar og veletablert og står for størstedelen av norsk kraftproduksjon. Vannkraft med vannmagasin gir i tillegg fleksibilitet på kort og lang sikt. Det bidrar blant annet til å gjøre økende andeler av variabel vind- og solkraft i elektrisit...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway

RESOLVD Norge siktet seg mot å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet RESOLVD til et bredt norsk publikum, spesielt med fokus på de identifiserte hovedbrukerne av RESOLVD-teknologien, Distribution System Operators (DSOs). Det ble arrangert en serie med tre interaktive nettverksted...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold