0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Competitive power production from industrial surplus heat

COPRO-prosjektet har bidratt til fremskritt på praktisk kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme, relatert til optimalt design av nøkkelkomponenter og sykluser for lav-til-medium-temperatur varmekilder. Gjennom evalueringer av industri-spesifikke case studier har vi bygget en bedre forståe...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energieffektivt og miljøvennlig CO2-varmepumpesystem for næringsbygg

Målet med prosjektet er å utvikle, bygge og demonstrere et energieffektivt og miljøvennlig varmepumpesystem med karbondioksid (CO2) som arbeidsmedium for oppvarming og kjøling av næringsbygg. Gjennom dette skal det legges et kunnskapsmessig grunnlag for n orsk produksjon av denne type systemer. D...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo