0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

...Applied utvikler en konkurransedyktig teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og...og eliminere uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....av ammoniakktapet muliggjør presis dosering i forhold til plantenes behov, og dermed reduksjon...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Nasjonal additive manufacturing (AM) konferanse

...grønne skiftet og miljøutfordringene i verden gjør at store...rutiner til en mer bærekraftig næring. «Additive manufacturing» eller 3D...til å bli en ny vekstnæring der behov innen havbruk, energi, olje samt helse m.m. vil kunne...-...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samarbeid om teknologisk løsning for IKT-baserte fagløsninger mellom Nesseby og Tana

...ligger øst i Finnmark og har henholdsvis 900 og 3004 innbyggere....er desentralisert, spesielt innenfor skole og pleie- og omsorgs tjenesten. Det...stadig større krav til en effektivisering innenfor de tjenestene vi yter, samtidig som den...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CO-2-Feed; utvikling av fôr ved CO2-fermentering

...skal prosjektet etablere produksjon av bærekraftige, proteinrike fôrressurser...i Norge. Dagens fôr med høy andel av soya står for opp mot 75% av laksens klimaavtrykk, med en...med lav belastning på miljø og økosystem er derfor en absolutt forutsetning for å nå nasjonale...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI3 og ka då ittepå? VRI Rogaland - en prosjektbeskrivelse

...Utformingen av VRI3 i Rogaland er basert på erfaring...vi ha to innsatsområder: Verdikjede mat og Teknologi med framtid. Innsatsområdet Verdikjede...da Rogaland er stor i norsk samme nheng på produksjon og foredling av mat. Vi ønsker...Rogaland har i perioden 2014-2016 hatt to...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av idéer rundt bruk av nanocellulose for innendørs kultivering av grønnsaker.

...Biogrid utvikler teknologi for helårs innendørs...som aeroponi. Med aeroponi brukes hverken jord eller annet vekstmedium. Istedet suspenderes...kammer der røttene med en næringsoppløsning i form av kald damp. Det oppstår dermed utfordringer...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

...norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per...brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3...redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gir fossilt CO2...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kjemiske undersøkelser av dampforbehandling av trevirke for maksimal produksjon av biobaserte kjemikalier og substrat til fiskefor

...har utviklet teknologi for å produsere en særdeles god...pellets, basert på dampforbehandlingsteknologi. Arbacore trepellets er kjennetegnet ved...hvilket gjør Arbacore pellet til et foretrukket produkt for energiprodusenter som...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital equipment enchancement for more efficient and improved shipbuilding and maintenance

...til europeiske skipsverft blir stadig mer avanserte og flere skipstyper blir bygget andre...Europa fortsatt en global leder innenfor høyteknologiske skip. Dette prosjektet skal være et...at europeiske verft skal øke sin verdiskapning og styrke sin konkurransekraft mot utenlandske...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brønnbåt som logistikkverktøy i lakseproduksjon: utvikling av miljø-, hygiene- og kvalitetsfremmende teknologi og metoder

...norske havbruksnæringen hadde i 2010 sitt beste år så...på ca 1 million tonn oppdrettet fisk. For å frakte denne fisken mellom...fire hovedområder som er vesentlige for brønnbåters videre utvikling, samt for å bidra...bakgrunn av historiske data av sykdomsutbrudd og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Møre og Romsdal

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nye CO2 fangst teknologier for gasskraftverk - utredning og testing i HYTREC

...Det Norske Veritas (DNV) og Statoil samarbeider om et demonstrasjonsanlegg...2007. Det skal produseres hydrogen på en bærekraftig måte; fra fornybar energi (v indkraft) og...demonstrasjonsanlegg som skal frembringe ny energi- og kostnadseffektiv teknologi for...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

TEL - Transformasjon til EL-båt

...ny teknologi og innovasjoner på produktsiden...prosjektet muliggjøre omstilling til en bærekraftig norsk båtindustri og bidra til at Norge...båtlivets betydning ivaretas. Prosjektet åpner for et bærekraftig båtliv og en fremtidsrettet...Transformasjon til El-båt adresserer viktige aspekter...

Tildelt: kr 14,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Soil and Forest Degradation in Marginalised Agriculture of Nepal

...er utsatt for verdens mest akutte problemer med hensyn til...jordbruk, overbeiting, og skoghogst for brensel og trevirke. Inngående kunnskaper i...fremdeles. Prosjektet representerer en innsats av et tverrfaglig team av forskere fra Norge,...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Akershus

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Fremtidens klimarobuste, desentraliserte vann-, avløps- og avfallsanlegg

...Norge i dag finansieres Vann og avløps- (VA) tjenester av selvkost-prinsippet...ikke fungerer med det resultat at infrastruktur og anlegg forfaller. Mange kommuner har store,...rørledninger, og med få abonnenter overgår forfallstakten vedlikeholdsbehovet. Ved å bygge...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Framtidens akvakultur i Agder-regionen

...Produksjon av mer sjømat fra flere arter er blitt...Norske myndigheter. Ved å utvikle kunnskap å teknologi til produksjon av flere nye marine arter...akvakultur være bedre rustet både mot klimaforandringer og markedssvingninger. Ved å...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi

...tall vi har for moldinnhold (her omtalt som Soil Organic...et snitt under 3% kan dette være et kritisk lavt nivå (Riley, NIBIO 2019). Dette er en trussel...på lang sikt . I tillegg betyr reduksjon av SOM utslipp CO2 (tap av karbonforbindelser i...tall vi har for matjordas innhold av organiske...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

...Havet er en viktig leverandør av nødvendige og...trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt...på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid.

...med MBARI (Monterey Bay Aquarium Research) for å evaluere deres Enivronmental Sampling...utfordringer innen akvakultur næringen. Det er og ønskelig å involvere fle re partnere, der en...kan ta vann prøver, filtrere små organismer og applisere molekylære probe r, i saltvann....

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smarte gassbrønner med autonom innstrømningskontroll

...har i 2015 større inntekter på produksjon av gass enn på olje. Det er viktig for...som kondensat og/eller vann. Etter en tids produksjon av gass vil væsken suges opp langs noen...av væske, men bli vann/kondensat gjennombruddet for stort må produksjonen strupes eller stenges...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart teknologi og smarte mennesker - maskinlæring og menneskelæring for nullfeilsproduksjon

...nullvisjon for trevareindustrien innebærer null feil, null...dette ved å koble smarte mennesker med smart teknologi for nullfeilsproduksjon i Industri 5.0....et høykostland som Norge må bransjen ta i bruk nye digitale teknologier og samtidig ta i bruk og...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Agder

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Nye bioprosesser for norsk industri

...med prosjektet er å utvikle teknologi og prosesser for kommersiell produksjon av...aktivsubstanser og vekstsubstrater for mikroorganismer. Aktiviteten skal gjennomføres...samlede kompetanse-, teknologi- og utstyrsplattform hos bedriftene og FoU-partnerne. Prosjektet...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Grunnbevilgning til Norsk institutt for planteforsk ( Planteforsk)

...Planteforsk: Grunnbevilgningen er en del av den...med nasjonalt ansvar for forskning innen jord- og hagebruk. Inst itusjonen skal utvikle og...en konkurransekraftig, verdiskapende planteproduksjon og en bærekraftig forvaltning av...

Tildelt: kr 349,3 mill.

Prosjektperiode: 1997-2005

Sted: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Kunnskap og læring fra AgriLink til aktører i kunnskaps- og innovasjonssystemet i den norske jordbrukssektoren (AKIS)

...2020-prosjektet AgriLink er i en sluttfase. 16...med analyser om hvilken kunnskap som er viktig for bonden og hvor kunnskapen kommer fra. Det ble...artikler som er under publisering og en rekke formidlingstiltak. Noe er formidlet...dette forsterkningsprosjektet finansiert via Norges...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Confocal Laser Scanning Microscope - CLSM for struktur/funksjonsrelaterte studier av biologisk, organisk og uorganisk materiale

...er særlig relevant og nødvendig for forskning innen satsingsområdene...nasjonale tyngdepunkt. Potensialet for uorganiske systemer (geologi, jord og...er i dag etablert som "instrument of choice" for å lokalisere og å studere molekylære prosesser...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Miljøvennlig jordrenser med dampgenerator basert på biologisk brenselskilde - SoilClean

...over hele verden ønsker seg renere matvarer og mindre bruk av kjemikalier. Sunnere mat, mer...land har målsetninger om en økt økologisk produksjon. Bakgrunnen for dette prosjektet er at det...for å bekjempe 1) nematoder, 2) ugress og 3) sopp. Vår innovative idé er å benytte damp...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.

...og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk...er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at...sin helhet er importerte. Den overordnet idéen for innovasjonsprosjektet NORSKVegetar er at...og -konsepter i kategorien ferdigmat er i sterk...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

...den naturlig høye pH som oppstår i anleggsjord basert på kompost og/eller steinmel påvirker...og vekst, sammenliknet med anleggsjord der pH er brakt opp til samme nivå ved kalking...i arbeidet er studier av bufringsegenskaper i jordblandinger, slik at en klarlegger hvilke...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ernæring og bærekraft

...et sunt kosthold bærekraftig? På NMBU-arrangementet "Ernæring og...Ås, har vi samlet noen av Norges fremste forskere til foredrag og debatt. Arrangementet er...slår nemlig fast at et kosthold bestående av mye plantemat (frukt, grønnsaker og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

...å være innovative innen presisjonslandbruk og samtidig skape en god læringsarena for våre...kurs og læringssekvenser. Den nye overordnede delen av læreplanverket pålegger...vil være å vise hvordan realfagene som basis for forskning og teknologisk innovasjon kan...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synlige hender? Om forholdet mellom politiske virkemidler og teknologiutvikling innenfor energi og miljø

...skal studere samspillet mellom teknologi og politikk i tilknytning tit utvikling og...materiale fra en del tidligere og pågående energi- og miljøprosjekter ved instit uttet, i tillegg...tre nye casestudier knyttet til hhv. styring av strømforbruk i boliger, satsing på hydrogen som...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage