0 antall prosjekter

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Journalisten som forteljar - utvikling av tekst og multimodalitet i avisenes førstesider gjennom 1900-tallet

Utgangspunkt Gjennom diskursiv praksis konstruerer journalistar sosiale identitetar som igjen er med på å konstituere lesarane si oppfatning av verda. Desse konstruksjonane skjer gjennom ulike <i>forteljarstrategiar</i> knytt til val av språklege og tekst uelle strukturar på tekstuelt, grammatisk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ben-Arie, S. Israel STP 02/03 og 03/04

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Globalisation and Marginalisation in Communications Systems

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo