408 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Graphene enhanced battery: A preliminary study

Due to its extraordinary physical and chemical properties, graphene is expected to become a key component in future Lithium-ion batteries (LIB) to improve critical properties such as energy density, power density and cyclic performance as well as operational safety. Using CealTechs newly install...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fast and Active-targeted Encapsulated Metal Drugs Against Cancer

iNANOD AS is a biotech company focusing on developing a new generation of metal encapsulated nano-sized anticancer drugs. Upon desired successful combination of the technology, it will allow faster and targeted delivery of anticancer drugs to tumours, improving drug efficacy and reducing side ef...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cell

Prosjektresultatene gir nye vitenskapelige og teknologiske konsepter og effektive løsninger i utviklingen av brenselceller, som har blitt identifisert som nøkkelteknologien i et globalt forsøk på å sikre fremtidens industri for ren energi. Brenselceller konverterer direkte kjemisk energi lagret i...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mode Hydration tracker

Prosjektets formål er å utvikle en robust kroppsbåren sensor for måling av hydreringsgrad. I 2012 anslo den Norske Legeforeningen at opptil 60% av alle eldre, både hjemmeboende og på institusjon, var underernærte eller i risikosonen for underernæring eller dehydrering. Mode Sensors utvikler derfo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nordic Nanolab User Meeting 2017

NorFab provides access to state-of-the-art laboratories for Norwegian researchers, independent of their academic, institute or company affiliation. The laboratories include the three academic nodes NTNU NanoLab in Trondheim, SINTEF MiNaLab and UiO MiNaLab in Oslo, and University college of Southe...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny lysaktivert nanovaksine mot kreft. For dette formålet bruker vi nanopartikler basert på biologisk nedbrytbar og biokompatibel hyaluronsyre som fungerer som ryggraden for tumorassosierte antigener. For å avgi tumorassosierte antigener til den...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New structured substrates for downstream processing of complex biopharmaceuticals

Viruslignende partikler (VLP) og virusvektorer (VV) revolusjonerer medisinen ved å tilby målrettede vaksiner. Produksjon av VLP og VV er kostbar og tidkrevende. En av hovedårsakene er at rensing ved kromatografi, den nyeste teknikken, har ulemper ved ytelsen. Vi utvikler nye målrettede overflatem...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsk...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Carbon Nanomaterial-IL Hybrids for Ultrahigh Energy Supercapacitors

Ønsket om å øke bruken av fornybar energi har gjort energilagring og konvertering til en av de største utfordringene i dagens samfunn. Flere og flere applikasjoner krever at energi lagres effektivt og med en høy energitetthet. For å tilfredsstille fremtidige krav må betydelige forbedringer i ener...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Hybrid materials for Si surface passivation and battery applications

Det overordnede målet til prosjektet HyMatSiRen har vært å utvikle nye, polymerbaserte hybridmaterialer med uorganiske nanomaterialer. Materialene er utviklet for å lage bedre og billigere batterier og solceller I fremtiden. I prosjektet har vi 1: Funksjonalisert det valgte polymermaterialet ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bactericidal hybrid surfaces against Gram-negative and Gram-positive pathogenic bacteria: Smart Tools for Wastewater Purification

Det siste trinnet i dette prosjektet var å teste og evaluere patogeninhiberings potensiale av de utviklede nano-baserte materialenes virking i tandemmønster (T). Studieresultatene som ble oppnådd ved forrige forsøk var lovende og antydet at filmbaserte formater, dvs. Molecularly Imprinted Polymer...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Geilo School 2017

The main theme of the "Geilo School" will be: Physics Inspired by Living Matter. Subthemes: A Collective dynamics occurs for example in birds flocking, swimming bacteria colonies, and cells forming dynamic aggregates. In these systems, known as active matter, the energy is injected at the leve...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A new generation of monodisperse magnetic beads produced by advanced microtechnology methods.

Diagnostiske tester utgjør en viktig del av helsevesenet over hele verden, og tidlig diagnose er avgjørende for å redusere kostnader og spare millioner av liv hvert år. Covid 19 testing er et utmerket eksempel dette. Magnetiske Ugelstad-kuler markedsføres under navnet Dynabeads og disse produser...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A quantum dot/organic dye on nanostructured sapphire pH sensor for reliable long-term monitoring applications

pH (surhetsgrad) er en viktig miljøparameter i havet, spesiell innen klimaforskning og akvakultur. pH er for eksempel avgjørende for oppdrettsfiskens velvære og overlevelsesevne. I dag måles pH hovedsakelig ved hjelp av såkalte pH elektroder. Dette er enkle og rimelige sensorer, men for å gi påli...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Metallocorroles for photodynamic therapy and bioimaging

Hem, det røde fargestoffet i blod, har en lang rekke biologiske funksjoner. Molekylet består av en ytre ring laget av karbon og nitrogen, som omgir et jernatom. I syntetiske analoger har vi både endret strukturen til ringen og erstattet jern med andre metaller, spesielt palladium, platina og rhen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Graded composition semiconductor-core glass fibers for Solar Energy

Prosjektetets spesifikke mål var produksjonen av Silisium-Germanium (SiGe) halvelederkjernefibre ved å studere ulike behandlingsmåter for å oppnå ønsket segregering av grunnstoffene og å undersøke deres bruk som solceller. Vi har vist at grunnstoffene kan fordeles ved bruk av lasersystemer som ka...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Solid state electrolytes for all-solid thin film Li-ion batteries

Med fjorårets Nobelpris for utvikling av litiumbatterier friskt i minnet fortsetter arbeidet videre mot batterier med enda høyere energitetthet samtidig som levetid og sikkerhet er helt avgjørende for om ny design vil bli tatt i bruk eller ikke. Paradoksalt nok ligger løsningen i designet som sta...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Home wellness and safety sensor utilizing new material technology for condensed MIMO antenna implementation (WellSafe)

Antall personer med livsstil-relaterte sykdommer eller helseproblemer har vært økende de siste årene. Samtidig ser man at den relative andelen eldre mennesker i samfunnet øker. Dette resulterer i et behov for ny teknologi og løsninger som kan bidra til økt livskvalitet og samtidig holde kostnaden...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestfold og Telemark

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Rapid quantitative viral detection using organic electronic sensors in lateral flow devices

Prosjekt søker å utvikle en lavkost teknologi for deteksjon av virus, ved hjelp av en kombinasjon av to teknologier: papirbaserte laterale strømnings strimler (teknologien bak forbrukervaren graviditetstester) og trykt elektronikk. Teknologien vil være like anvendelig for deteksjon av andre patog...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Minisymposium: X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media

X-ray Micro-tomography of Snow and Porous Ice Media (suggestion as Minisymposium at 9th International Conference on Porous Media, Rotterdam, May 8-11 2017) X-ray micro-tomography (XRT) has become an important non-destructive technique in material science, both in terms of optimisation of materia...

Tildelt: kr 29 724

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med prosjektet er å utvikle ny medisin for behandling av brystkreft ved hjelp av målrettet terapi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New platform for the next generation optical components.

HybridMEMS løsningen er ny og innovativ og gir noen muligheter som ikke vil være tilgjengelig i ordinær skivebasert MEMS prosessering. Sammen med de resultatene vi har fått og får i vår tidligere og løpende prosjekter vil gi en god plattform for å utvikle og introdusere nye produkter som OIS og e...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Økt vannsikkerhet gjennom deteksjon av E.coli i store vannvolum muliggjort av akustoforetisk oppkonsentrering.

Vannkvalitet og matsikkerhet er to viktige, globale utfordringer med en enorm helsemessig betydning. Den samfunnsøkonomiske belastningen som følge av urent drikkevann er svært stor og hvert år dør flere millioner mennesker grunnet dårlig vannkvalitet på verdensbasis. En sentral indikator som i...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nacancell

Prosjektets mål er å utvikle en ny diagnostisk testplattform som vil forenkle diagnostisering av sykdommer der a) dagens diagnostiske metoder er kostbare, tar lang tid og er en belastning for pasientene og/eller b) det er vanskelig å påvise en gitt sykdom med dagens teknologi. Hovedfokus i prosj...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Contrast mechanisms in neutral helium microscopy applied to organic electronics

Utviklingen av nye elektroniske komponenter bestående av materialer med egenskaper mellom halvledere og plast er et raskt voksende teknologisk område. Organisk elektronikk tilbyr et enormt potensiale for levering av lavprisede elektroniske komponenter, som for eksempel solceller, sensorer og elek...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano2021 FOXCET international workshop on Soft-chemistry and novel synthesis routes with focus on alternative cathodes

Medisinsk teknologi utvikler seg raskt for å gi oss bedre diagnose- og behandlingsformer noe som vil være viktig for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen. Denne utviklingen innen medisinsk teknologi er avhengig av en videre utvikling forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og imp...

Tildelt: kr 41 120

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA)

Arrangement of 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter, at Norwegian Academy of Science and Letters (DNVA), Drammensvegen 78, Oslo, Norway, October 6-7, 2016.The 3rd Annual International workshop on Soft and Complex Matter was preceded by two workshops in 2014 and 2015.Soft a...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10581 CMOS fab-compatible graphene

Nanotråder på grafén muliggjør radikalt forbedret intern kvanteeffektivitet, driftslevetid og pålitelighet, spesielt for dyp UV (UVC). Det langsiktige målet for CrayoNano er demonstrasjonen av AlGaN nanotråd UVC LED på grafén med redusert pris/ytelsesforhold > 10x sammenlignet med kommersielle ty...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vaskulære Planters Overlevelsesstrategi i Mikrofluidisk Transportdesign for Biomedisinske Anvendelser

Det har vært revolusjonerende framskritt i utviklingen av mikrofluidiske enheter og lab-on-chip (LOC) teknologi i løpet av de siste tiårene, på grunn av behovet for væsketransport og manipulasjon i miniatyriserte enheter som åpner for mikroskopisk reproduksjon av biologiske kjemiske prosesser. Gu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

18th International Conference on Solid State Protonic Conductors (SSPC-18)

Solid state protonic conductors are the basic functional components in technologies of which many are, and will be, essential for the development of sustainable energy technologies, e.g. fuel cells and electrolyzers. The series of international conferences on Solid State Protonic Conductors (SSPC...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo