0 antall prosjekter

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Sørbye, Y Rus02/03-26 Flyttet til 04, gravid

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kundry and Her Sisters: Voice, Subjectivity, and Performativity in Modernist Opera

Prosjektet er en analyse av fire operaer: Richard Wagners "Parsifal" (1882), Richard Strauss' "Salome" (1905), Strauss' "Elektra" (1909), og Alban Bergs "Lulu" (1937). Fortolkningen er tematisk orientert og har to hovedfokus: Spørsmålet om kjønn og repres entasjoner av kjønn i operaene, med vekt ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Aluf, Alexander israel STP 02/05 (3 år)

...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Liturgisk musik i det medeltida Nidaros sedd inom sin europeiska kontext (AVSNITT II)

Projektets skall öka vår kunskap om Norges tidligaste musikhistoria genom intensiva forskningsinsatser inom den norska medeltidens mest relevanta musikhistoriska problemkomplex: den liturgiska musiken i det medeltida Nidaros. Projektets titel antyder ett perspektivskifte: Norges receptiva andel ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kunstverket i den digitale reproduksjonens tidsalder - en studie i teknologi, tradisjon og estetikk i computerbasert rytmisk musikk

Populærmusikkfeltet har de siste tyve årene vært dominert av en voldsom ekspansjon i computerbasert rytmisk musikk. Felles for de nye rap- og tekno-relaterte stilretningene er et nært og produktivt forhold til utviklingen på det musikkteknologiske feltet i samme periode, og det kan synes som om ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalsk futurisme i Russland: Et tverrfaglig perspektiv på Nikolaj Roslavets, komponist og "klangorganisator"

Bakgrunnen for dette prosjektet er en sterk og vedvarende interesse for den rike kulturoppblomstring i Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Denne interessen førte til en hovedfagsavhandling med temaet <i>Aleksander Skrjabin i lys av russisk symbolisme< /i> (Oslo 1996). Temaet for dette prosjek...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrifter.

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Oslo