0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Rett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i eple

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Mengda konsumeple levert gjennom engros-systemet har dei 17 siste åra variert frå om lag 12 000 tonn i 2002 til 5 300 tonn i 2015. Den norske produksjonen har minka i...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Soil steam - sustainable replacement of pesticides

The European Green Deal is the roadmap for making the EU's economy sustainable by turning environmental challenges into opportunities across all policy areas and making the transition inclusive for all. The SOILSTEAM project aims at the call; “restore biodiversity and cut pollution” and “Realisin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital wells for optimal production and drainage

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbe...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Kollektiv for Balansetjenester

Elektrisitet er ferskvare og må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres, og det er systemoperatør for transmisjon (TSO) som har ansvaret for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk. Spotmarkedet for kraft er organisert som et klareringsmarked, hvor aktører leverer sine...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Banebrytende crowd sourcing av gjenvinnbare materialer ved bruk av blokkkjedeteknologi og utstyr for smarte innsamlings punkter

Selskapet har under utvikling en ny avfallsinnsamlingsteknologi (Capture). Den oppnår forbedret kildesortering, muliggjør mer effektiv gjenvinning og økt bruk av avfall som råvare i ny produksjon. Løsningen som er under utvikling (TRL6) består av smarte innsamlingsstasjoner (heretter SmartBins) s...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CEMIT Visualizer -beslutningsstøtte for effektivt drift av tog - infrastruktur og passasjer og godstrafikk på jernbane

CEMIT skal søke IEC Accelerator 2020 (mai), for å komme dit må vi ferdigstille vår MVP - dette prosjektet er startet sammen med vår partner innen IKT utvikling - MVP skal kunne sample lab data og live data innhentet fra sensorer i infrastrukturen for å kunne bevise teknologien og herved oppnå TRL...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Ramme 2020

Norner will actively partcicipate in application writing processes for H2020, including travels to workshop with project partners Norner actively participate in stakeholder and brokerage events for H2020, and in training courses for H2021.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Tildelt: kr 60 257

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Målsetningen med prosjektet var verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som delvis kan erstatte sement i betong, og derigjennom senke miljøfotavtrykket til betong. Miljøfotavtrykket senkes fordi produksjon av sement krever energi og fører til betydelige uts...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems Modelling Applied to Synthesis of Resiliency Design Patterns in Distributed Smart City Water Systems

System-modellering basert på økonomisk oppnåelige og enkelt tilgjengelige verktøy kan hjelpe små selskaper innenfor bygg, anlegg og infrastruktur levere pålitelige og robuste systemer som nå er forventet i komplekse prosjekter. Modell-basert ingeniør-arbeid kan støtte opp om evnen til å fange opp...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2020 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and strategic focus on the ECs Research framework programs. During Horizon 2020, USN has been partner in research projects funded through the following programmes SC6, MSCA ITN, FCH JU, Euratom, ECSEL, EMPIR, Eurostars, ERA Net cofund, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av beste praksis for innstrømningskontroll

Ranold har ledet et arbeid sammen med utvalgte partnere med å systematisere og samle kunnskap om detaljer om teknologier brukt for å styre og påvirke innstrømmingen i gass/oljebrønner. Dette er teknologier som er i utstrakt bruk i dag, men oljeselskapene som er kunder er avhengig av informasjon f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: Energy-efficient and scalable drying technology to turn wet waste into value

Waister was established in 2012 with a mission to develop and commercialize novel technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. Waister's drying units are compact and highly efficient in terms of extracting liquid from all types of wet waste. Technology prin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise....

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av produkt til vann- og frostsikring av tunnel

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019 USN

Refusjon av kostnader til åpen publisering 2018

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113507 A Novel Approach for the Rapid Repair of Large Diameter Pipes

Rør skades bl.a. av korrosjon, bevegelse i grunnen, erosjon og generell aldring. Noen estimater forutsier at det europeiske markedet for reparasjon av avløpsrør vil nå 14,9 milliarder euro innen 2021. Tilsvarende estimater finnes for drikkevannsrør. Reparasjon av rør med stor diameter krever man...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

DIP-Design Pilot

DP223 Fasadeintegrerte solfangere.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EBBER: evidence-based HR management platform powered by reliable AI-psychometrics

Transformational changes in the workforce and workplace, driven by demographics, alternative work arrangements and various distance-busting technologies, are rewriting the rules of engagement. While digital tools accelerate this shift, they also offer new ways for HR teams to attract talent, moti...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan planlegge dybdelæring? Dette forskningsprosjektet skal utvikle og teste ut en modell som støtter implementeringen av Fagfornyelsen.

Hvordan planlegge dybdelæring? Vi står overfor et veiskille i norsk skolehistorie. Fra og med august 2020 innføres en ny læreplan for grunnutdanningen ? og med den endres tilnærmingen til læring. Tiden endrer seg. Der besteforeldrene kunne klare seg med skolegang som resulterte i pen håndskrift,...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?

Etter Samhandlingsreformen i 2012 overføres ansvarsområder fra sykehus til kommunale tjenester i økende grad, og stadig flere helse- og sosialtjenestene ytes til hjemmeboende. Evalueringer av reformen viser imidlertid at kommunene ikke er tilstrekkelig forberedt på, og rustet til å møte behovene ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Equator X – Optimized Long Range Amphibious Electric Aircraft

Within 10 years most people should have access to efficient, cost effective and sustainable point-to-point transportation. Equator will be a key provider of aircraft and services to cater to the upcoming green mobility networks. Norway has as one of the first nations pledged to have sustainable ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

How will climate change affect ecological and socio-economic sustainability of fisheries in Norway? - A research stay at UC San Diego

Produksjonsrisiko er av stor betydning i fiskeriene, der innsatsforskrifter ofte er en del av reguleringssystemet. Når reguleringene påvirker faktorbruk ved å begrense innsatsfaktorer som fartøystørrelse og redskapstyper for å kontrollere fiskeriinnsatsen, eller ved å subsidiere f.eks. kapital og...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Effektiv separasjon av mikropartikler fra vann vha. et innovativt, clog-free, mikrofluidisk separator.

Trilobite AS ønsker å videreutvikle og optimere en ny teknologi for separasjon av små (ned til 5µm) partikler fra vann (som mikroplast, organiske partikler og alger), i en kompakt og skalerbar løsning som tillater kontinuerlig behandling av store vannvolumer (minst 50m3/time) uten at filterenhete...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project establishment for EU Accelerator grant (SME instrument, phase 2) for an advanced wastewater treatment system development

The main project behind this application is to bring Biowater Technology's innovative product Hybrid Vertical Anaerobic Biofilm (HyVAB) to the European and global markets. Biowater Technology will apply for a European Innovation Council (EIC), Accelerator grant (SME instrument, phase 2) before th...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark