0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-ramme NORCE2020

Prosjektet skal bidra til at NORCE lykkes bedre i EU, gjennom å påvirke EUs programmer, ta faglige og strategiske posisjoner på vår satsingsområder, og utvikle og lykkes med et større antall søknader og mer koordineringsansvar enn tidligere. For en nærmere beskrivelse av søknaden vår om PES/POS...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid Migration Modelling and Treatment

Brønner for produksjon av hydrokarboner, geotermisk varme og for undergrunns lagring av CO2 konstrueres seksjonsvis, der man først borer seksjonen til planlagt dybde før man sikrer denne ved å gå ned med foringsrør som så sementeres til omkringliggende formasjon og ytre foringsrør. Foringsrør og ...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes

Our proposal aims to study possible links between tropical and high-latitude changes in interannual climate variability. The NORCE and UN teams intend to compare their methodologies, and expertise on marine bivalves and sediment cores and cross-correlate results from high and low latitudes. Links...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Participation of November Conference in Rio de Janeiro Brazil

Deltakelse av årlige November Conference i Rio De Janeiro i Brasil organisert av bl a Innovasjon Norge, OED og Forskningsrådet. Deltakere skal bl a ha chair ansvar for IOR sesjonen under konferansen og skal gi presentasjon. Gjennom vår deltakelse blir vi enda bedre kjent med nåværende og fremtidi...

Tildelt: kr 22 130

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bergen CCUS Seminar 2019: CCUS and the net-zero society

We plan a regional seminar on CCUS research and collaboration. The target audience are regional and national actors from the public and private sectors with an interest in realizing CCUS. The sessions and panel discussions will address added value gained in western Norway from the Norwegian full-...

Tildelt: kr 49 396

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access NORCE 2018 - STIM-OA

Se liste

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formation Evaluation and Geosteering Workshop 2019 by NFES and NORCE

Due to high cost of the offshore operations in rough environment, the North Sea are in the top league for development of cutting-edge technologies for formation evaluation and geosteering. Many innovative solutions pioneered for the North Sea are now commercially available worldwide. Extensive re...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Public Perceptions of Carbon Capture and Storage (PERCCSEPTIONS)

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Lagring på land er blitt møtt med begrenset offentlig aksept bl.a. på grunn av fry...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi moden...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Metagenomic study into the production of polyhydroxyalkanoates (PHA) from marine raw rest materials using an open fermentation approach

Plast er en stor kilde til miljøforurensning. Bioplast tilbyr imidlertid en løsning og en mulighet til å utvide verdikjeden til den Norske fiskeri- og havbruksnæringen. I dette prosjektet vil flere fermenteringsstrategier bli benyttet for å konvertere ulike uutnyttede restråvarer fra norsk fiskei...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

I løpet av det første året av prosjektet har vi implementert en høyoppløselig regional koblet atmosfære-hav modell for det Caribbean området. Målet er å levere state-of-the-art modell simuleringer av viktige fysiske og biogeokjemiske drivere som bruker dem til å studere hvordan klimaendringer påv...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et stort sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2 (https://doi.org/10.11582/2022.00012). I disse scenariene er CO2-utslippet i utgangspunktet for stort, og CO2 fjernes fra atmosfæren senere i simuleringene for å nå målet om å holde oppvarmingen "godt under 2 grader". ...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

New Drilling Engineering Curriculum

Formålet med prosjektet som skal etableres er å modernisere universitetsutdanning inne bore- og brønnteknologi internasjonalt for å kunne tilfredsstille kompetansekravene til framtidens boreingeniører, bidra til nødvendig videreutdanning, og støtte sertifiseringsprogrammer i industrien. Det er et...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vann under høyt trykk...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 for NORCE-2019

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Agderforskning AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS ble fullintegrert i NORCE fra 1.10.2018, og fra 2019 også NORUT. For en nærmere beskrivelse av søknaden...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Cooperation in remote sensing of calving glaciers, Hornsund and Ny-Ålesund, Svalbard

In 2015 and 2016, as part of the SSF projects nr. 246729 (Terrestrial radar interferometry for monitoring tidewater glaciers in Ny-Ålesund and Hornsund) and nr. 257646 (the CalvingSEIS experiment), partners from Norut, Centre for Polar Studies of the University of Silesia, Polish Academy of Scien...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and home-based elderly care in Sápmi and Atayal region (Taiwan)

Vi lever i en verden med en aldrende befolkning. Altfor ofte blir vi fortalt at aldring er noe som er negativt. I økonomisk og demografisk forskning har det da også blitt påstått at «eldrebølgen kommer», underforstått at eldre mennesker er en byrde for samfunnet. I et urfolksperspektiv er imidl...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORCE Norwegian Research Centre AS

...

Tildelt: kr 118,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Målet med prosjektet var å fremme norske prioriteringer og påvirke forskningsagendaen for å oppnå synergi mellom og optimal utnyttelse av ulike former for energi og energisystemer. I denne sammenheng bør norsk næringsliv involveres og informeres om pågående aktiviteter og muligheter knyttet til E...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk innen bio-basert industri for prosessering av marine restråstoff. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 1 mill. tonn rest...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation

Vi undersøker variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestene, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse hos pasientgruppen. Ikke minst ønsker vi å belyse ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland