0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Optimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind Farms

The state-of-the-art in designing and installing offshore wind farms (OWFs) offers substantial scope for improvement affecting nearly all phases. Achieving such improvements, particularly in efficiency, is our underlying idea for value creation. This is d riven by financial pressure to operate wi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Additional funding for the EU FCHJU project IDEALHY

As described in attachment "Appl_funding_NFR_IDEALHY"

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Add-on instrumentation system for wind turbines

The Windsense project is aimed at developing improved instrumentation and data interpretation methods to reduce O&M costs of Wind Power Turbines. The project will address the Wind Farm operators's need for an add-on instrumentation system that is able to collect technical condition and lifetime ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

RenWind - A new material systems for high output and low energy production process of wind turbine blades

The wind energy marked is a very fast growing marked with a yearly increase close to 20 %. One of the bottle necks is related to the production capacity of turbine blades. Producers of wind blades look for cycle time reduction to increase output and redu ce fixed costs. Epoxy resins are the do...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

EBLE - Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov

Oppsummeringa av resultater fra evaluering av 64 passivhusprosjekter og 10 TEK10 prosjekter: I EBLE boligene ble det målt energibruk, innetemperatur og luftfuktighet. I sju boliger ble det målt trefukt i konstruksjonen. Det ble gjennomført 38 beboerintervjuer. I tillegg ble nøkkelpersoner i by...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Cranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjoner

Offshore vind-sektoren har et sterkt behov for nye fundamentkonsepter for å: - Takle større vanndyp (>30 meter) - Takle større turbiner (>5 MW) - Sikre prosjektene mot stadige problemer og merkostnader knyttet til marine operasjoner, spesielt grunnet vær og dyre installasjonsfartøy - Bli mer kos...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energibesparende smiprosesser

I StøpSmi-prosjektet har en sett på en kombinasjon av forformings- og smiteknologier. Avanserte simuleringsprogram har blitt brukt til å definere forformen så nær den endelige formen som mulig, men likevel slik at det siste smitrinnet ville være i stand til å deformere komponenten. Det er nettopp...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Alt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystem

Ideen med prosjektet er å utvikle en modulbasert løsning tilpasset norsk klima (Alt-i-Vent) som integrerer ventilasjon, romoppvarming og varmt tappevann slik at kostnader og total ressurs- og energibruk til installasjon reduseres, samt at et godt inneklim a sikres. Forskningen er nødvendig fordi...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Østfold

ENERGIX-Stort program energi

NEXT-Drill: Numerical-EXperimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling

-

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities

SINTEF and NTNU take a leading role in the establishment and strategic development of the EERA Joint Programme (JP) on Smart Cities, with joint leadership of 1 Sub-Programme on Energy-Efficient Interactive Buildings and participation in all other 3 Sub-Pr ogrammes. The leadership is based on ongo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Silicate cathodes for Lithium Ion Batteries

Det ble i starten av prosjektet gjort et bredt litteraturstudie, delvis foretatt av SINTEF og delvis av stipendiat. Stipendiat ble ansatt fra januar 2013 og har jobbet med videreutvikling av syntesemetoder for silicatbaserte katodematerialer. Utgangspunktet for prosjektet var sammensetningen Li2F...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Modelling CO2 dispersion from vents and accidental releases

Today a strong international research effort is put into the development of Carbon Capture and Storage (CCS) technologies as a strategy for reducing global CO2 emissions from industry and power generation, while at the same time contributing to the global energy supply. When processing, transpor...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Verdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskning

Synteseprosjektet ?Verdifullt vedlikehold? metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon? vil utvikle en popularisert framstilling av tekniske og faglige utfordringer i forbedring av de metoder og verktøy vedlikehold. Et viktig overordnet mål vi l være å gi både ungdom og unge voksne so...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Managing Weather Risk in Electricity Markets

Sammen med N Lange (CBS Copenhagen) og TÅ Myklebust (NHH) har FE Benth utviklet et rammeverk for verdsetting og sikring av kvanto-opsjoner, en ny klasse av energiderivater for å sikre seg mot volumrisiko. Vi er de første til å foreslå en fornuftig metode for verdsetting av slike kontrakter. FE B...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fluid Structure Interactions for Wind Turbines

Se engelsk versjon.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

International Research Training group NUPUS Non-linearities and Upscaling in Porous Media Flow

-

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Effective Newsprint production with an ultra-low energy consumption

I projektet har energiförbruket reducerats i primärraffinren genom tillsats med en kemikalieblandning som består av natriumhydrosulfit, natriumkarbonat och stabilisator. En liknande kemikalie används sedan tidigare för att bleka massan och i raffinören uppnås förutom reducerat energiförbruk också...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Support for Norwegian Participation in EERA CCS JP

EERA CCS JP (www.eera-ccs.eu) was officially launched at the SET-Plan conference in Brussels in November 2010. As of February 2012 the joint programme has 39 members from the more than 12 countries. There are four Norwegian partners in EERA CCS JP: NIVA, SINTEF, IRIS and IFE. IFE got funding fro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Geological Storage of CO2: Mathematical Modeling and Risk Assessment (MatMoRA-II)

-

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Cross-Atlantic Combustion Modelling, Programming and Simulation

-

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47

I rapporteringsperioden har arbeid under arbeidspakke 2 omhandlet 5 temaer som har blitt valgt ut i samarbeid med deltagende partnere. Tema 1 omhandler en veileder for utarbeidelse av teknisk kravspesifikasjon i ambisiøs oppgradering av yrkesbygg. Veilede ren har også fokus på hvordan man best be...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Baseline monitoring and sampling at Longyearbyen

In order to develop and verify new and sensitive technologies for leakage detection of anthropogenic CO2 beyond baseline levels in overburden and surface, pristine samples for baseline characterization from future CO2 storage sites are essential. This pre -project will use the rare opportunity of...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Advanced second generation biobutanol production

As a technology-based international energy company Statoil ASA has an ambition to be an important player in the biofuel market. Statoil's wants to contribute to the development of advanced biofuels, enabling reductions in Green House Gas emissions. The EU renewable energy directive target that r...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Demonstrasjon og Verifikasjon av Intelligente Distribusjonsnett

Hovedidéen med prosjektet har vært å framskaffe et nytt og bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere som skal anskaffe, anvende eller utvikle Smartgrid-teknologier. Prosjektet har hatt stor fokus på demonstrasjon og verifikasjon, og da spesielt knyttet til Demo Steinkjer (NTE) og Smart Energi...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hybrid Dual Junction Silicon Based Solar Cell

Det er fremstilt en III-V solcelle på toppen av et Silisium substrat. Hovedfokus til prosjektet har vært å redusere defekter som oppstod i overgangen mellom Silisium og III-V materiale. Dette har man klart ved å kombinere substrat, dets preparering og spesielle gro-parametere for III-V materialet...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage