0 antall prosjekter

CO2-HAND-Teknologi for gasskraftv.CO2

Injeksjon av CO2 fra kraft- og metanolproduksjon på Tjeldbergodden i Draugen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

UTDANN-Utdanning og læring

Governance and Professional Autonomy in Primary Education - Comparing Norway, Sweden and Great Britain

The main intention of this research project is to reveal the elements of governance in public education. Our forcus is at the priamry school level, which involves several arenas of decision making, both political and administrative, from the state level t o the regional and the municipal levels. ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Sørbye, Y Rus02/03-26 Flyttet til 04, gravid

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration and qualification of RMR - Riserless Mud Return System

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Baroclinic Rossby waves and oceanic variability

We propose to examine the oceanic response to changes in atmospheric forcing. Satellite data suggests that westward propagating signals consistent with baroclinic Rossby waves account for a significant fraction of oceanic variability in many regions. Rece ntly, researchers have suggested these wa...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

The response of double layers on applied electric fields

In the last few years, new boundary conditions for the solution of the standard model beyond the double layer have been developed in the group in Leiden, where the project manager used to work. In this project we will first develop our own numerical code, to replace the commercially available cod...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i omr...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORM-Formidling

Formidlingsstipend- Forsker- Aftenposten

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regional løysning for drift og trygging av felles nett i Nordfjordkommunane (Kommunenett Nordfjord - Fase 2)

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innan-for IKT. Kommunane har vedteke felles IKT-strategi og skrive bindande samarbeidsavtaler for utvikling a v nett og tenester mellom kommunane. Komm...

Tildelt: kr 63 287

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Møre og Romsdal

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Sustainable Bridges - IP

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Dzomba, E SOE02/03-25 Bosnia

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of an intelligent and innovative submersible and scalable water turbine for exploitation of the enormous energy potential in low

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Akershus

INT-DRIFT-Drift INT

Nord-Amerika utredningen

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Ukjent Fylke

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Olympiatoppen

Prosjektet tar utgangspunkt i at toppidrett i dag i mange henseende kan kalles ekstrem, og at dette vil ha innvirkning både på organiseringen av og kulturen innen toppidretten. Innen NIF er toppidrettsatsingen blitt institusjonalisert i Olympiatoppen. Den ne modellen for toppidrettsatsing høster ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Buskerud

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From subjects to Citizens? The New Dalit mobilisation and democratic development in Delhi.

In recent years there has been a significant political mobilisation of formerly marginalised lower castes in India. Using Mamdani's distinction between "citizens" and "subjects" as a starting point, it will be assessed whether the new political mobilisati on of lower castes means that they are be...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Defining Standards in Digital Forensics (DESDIFOR)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Mapping Statutory Rules on Information Security in Norway

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Significantly increased yield&cost efficiency in ecological agriculture ...

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Immunoproteomics: Development of new cancer diagnostics and therapeutics by using the immunogenic part of the cancer proteome

Antibodies are long known to be valuable tools for cancer diagnostic. Within the last few yeard, the first antibodies for cancer therapy use have been introduced to the market with excellent results, and possibilities for developing cancer vaccines are w ithin reach. However, identifying tumour...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

Oslo Manualen - revisjon v/STEP

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT - Utvikling av lønnsom og effektiv høsteteknikk for skjell i kombinasjon med kvalitetskontroll og reutsett av skjell

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Hasani, I Serbia og M SOE03-04 Har vært i N tils ca 3 m. Skal tilbakebetale 2 stipend i 05.

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR: Regionale og lokale samfunnseffekter av tilpasninger til klimaendringer (ReSoClim)

Norge, som et foregangsland i internasjonal klimaforskning, har primært vært opptatt av naturvitenskapelige aspekter ved klimaendringer. Selv om det fortsatt gjenstår betydelige uløste problemer i den naturvitenskapelige klimaforskningen, blir det likevel mer og mer tydelig at den samfunnsvitens...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Bygging av nettverk for utvikling av nytt verktøy for hammerkverner som Eureka-prosjekt

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Innlandet

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT - Utvikling av elektrokoagulasjonsteknikk for optimal renseeffekt og høy resirkuleringsgrad av vann i landbaserte oppdrettsanlegg

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Møre og Romsdal

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Sikkerhet i trådløse medisinske datanett.

Prosjektet skal søke å finne frem til sikre løsninger og metoder for autentisering og meldingsformidling basert på digital ID, for bruk i medisinske nettverk hvor trådløse enheter inngår. En vil ha fokus på utvalgte anvendelser i helsesektoren, men vil sa mtidig søke å komme fram til løsninger so...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Agder

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Advanced Cryptographic Techniques

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Security of Approaches to Personnel Authentication

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Innlandet

UTDANN-Utdanning og læring

Learning Environment and Cultural Encounters in School. A Study of Parental Involvement in Lower Secondary School

...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa