562 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter Schools 2021-2025

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfari...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Comsol simulering av metall 3D printer

3 D printing med metall er blitt et marked i sterk vekst og med stor industriell betydning. Vanligvis er slike printere basert på laserteknologi. Marna Engineering har under utvikling en metall printer etter FFF prinsippet (Fused Filament Fabrication). Her bringes sammen elementer fra plastprinti...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Prosjektet har som formål å utvikle og teste ut algoritmer/søkemotor som gjør det mulig kartlegge strukturer for sjeldne jordmetaller

En søkemotor som tilhører og er patentert av Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har selskapet Compressed Data Technology (CDT) de globale kommersielle rettigheter til. CDT er et heleiet datterselskap av Technology Venture, som har inngått avtale om å benytte denne søkemotor teknologien i dette...

Tildelt: kr 94 249

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool <NOV>

NOV is the world leading company in delivering automated drilling equipment for the offshore oil and gas market. However, there are still needs to increase the automation level to replace the different small manual tasks performed by operators as per today. In this contract, NOV is requesting con...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalization of table top serious games

We shall together With SINTEF digital plan and test existing table top serious games in a digital context using whiteboard browser whiteboard program suppported with HoK knowledge hooks. Further test including external experts from among others Airbus and Sony. Evaluate architecture for existin...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som videreforedlingsmarked. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor problemene tidligere ofte var relatert til toll ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Dette prosjektet har studert første bølge av pandemien Covid-19 i Norge våren 2020 og har analysert om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og selvrapportert sykelighet, etterlevelse av smitteverntiltak og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. I analysene ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Interpretable Deep Learning from Electronic Health Records under Learning Constraints

Pasient- og populasjonsdata fra forskjellige datakilder innen elektroniske pasientjournaler (EPJ - Engelsk: Electronic Health Records - EHR) blir viktigere og viktigere for datadrevet beslutningsstøtte og diagnosestøtte. Kunstig intelligens ved hjelp av dyp læring representerer forskningsfronten ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls

I RE-AIMED skal vi utforske hvordan bruk av kunstig intelligens kan støtte medisinske telefonvurderinger utført av operatører i legevaktsentraler. Vi skal lage en tjeneste som gir operatøren spørsmål tilpasset samtalen gjennom et web-grensesnitt. Ved at operatøren velger spørsmål og svar, kan sam...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Arctic Shipping - New data products and visualisation services

Arktis opplever nå de raskeste klimaendringene på kloden, noe som viser seg i form av tynnere og mindre utbredt sjø-isdekke, sterkt økende smelting av breer, tining av permafrost, og økende sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser. I forskingsmiljøene debatteres det hvilken rolle disse kli...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collective Efficient Deep Learning and Networked Control for Multiple Collaborative Robot Systems

De siste årene har samarbeidende robotsystemer fått økende oppmerksomhet i flere industrielle sammenhenger som produksjonslinjer, nye additive prduksjonsmetoder, bilindustri, materialhåndtering, emballering og pakking, samt kvalitetskontroll. Samarbeidet mellom flere roboter og menneskelige opera...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion

Komplekse systemer finnes i mange domener og en bedre forståelse av hvordan slike systemer oppfører seg og utvikler seg over tid kan gi oss økt forståelse av viktige mekanismer som f.eks. hjernedynamikk og det menneskelige metabolomet. Bedre forståelse kan hjelpe oss å fange opp tidlige tegn på ...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Tildelt: kr 96 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2020

Since the first event in February 2011, the Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Annual Workshop has become a multi-stakeholder platform for information sharing for academic and technical discussion, and strategic perceptiveness of research and innovation frontiers, in this ever-interesting fiel...

Tildelt: kr 47 092

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EXAIGON - EXplainable AI systems for Gradual industry adoptiON

Kunstig intelligens («artificial intelligence» på engelsk, derfor ofte forkortet AI) er i ferd med å bli allestedsnærværende, og AI er disruptiv for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandel, bank og energi. I følge en fersk europeisk studie vil AI kunne bidra med opp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbaner basert på havstrømmer, bølger og ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit...

Tildelt: kr 54 037

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Tildelt: kr 1 351

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalisering av ferrosilisiumsproduksjon

Elkem har utviklet et robust simuleringsverktøy (Raffsim) som brukes til å analysere samt optimalisere produksjon av ferrosilisium. En viktig del av produksjonsprosessen er den såkalte "post-taphole" delen, hvor den kjemiske sammensetningen til flytende ferrosilisium korrigeres inntil kundespesif...

Tildelt: kr 89 499

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2020 for 14. gang med hovedtema "Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data

Mange offentlig etater og private bedrifter har utfordringer med personlige data som de behandler, samler inn eller produserer. Slike data kan beskrive pasienter, kunder, mottakere av velferdstjenester eller til og med tiltalte i rettssaker. Databaser med slike data er ofte svært verdifulle, også...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - 2020 - Oivi

Optical Coherence Tomography (OCT) is an imaging technique which allows for capture of 3D volume images of the retina, being used by opthalmologists (eye-doctors) to diagnose and monitor multiple retinal eye diseases, such as Diabetic Retinopathy, Glaucoma and Age-related Macular Degeneration. Th...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2020

The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. The team has previously organized SCIA 2017, NLDL 2018 and NLDL 2019, which also received support for the events via the IKTPLUSS funding and were successes. The group has several projects ongoing related to ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Tildelt: kr 60 257

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for CVCS 2020 event from the IKTPLUSS initiative Colour and Visual Computing Symposium 2020 (CVCS 2020)

The 10th Colour and Visual Computing Symposium 2020 (CVCS 2020) will take place in Gjøvik at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, on 16-17 September 2020. This edition of the symposium follows up on the success achieved by the previous runs, of the biannual Gjøvik C...

Tildelt: kr 46 105

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage