0 antall prosjekter

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Rapid geo-Images for Collaborative Helps Targeting Emergency Response

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt opprettelse/drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i fire av plattformens fem arbeidsgrupper. Gruppene dekker hele verdikjeden fra tilgang og utvikling av biomasse, vi a konvertering og sluttbruk, til markedsu...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Velferd, slakting, oksidasjon og kvalitet av kjøtt og fisk

Prosjekta SVANS og PUFA-protein jobbar med forbetring av slakteprossessen og kvaliteten av slaktet. For fisk er det meininga at CO2 skal fasast ut pga at denne behandlinga påførar dyra mykje stress under slakteprosessen og er rekna som ein meget dårleg me tode velferdsmessig. SVANS er eit forskar...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Novel gypsum foam formulation for thermal and acoustic wall-insulation in building construction. Acronym AT-INSULATE

...

Tildelt: kr 46 820

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Østfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A joint biobank for the study of biomarkers, including phenotypic and genomic risk factors and covariates, for cardiovascular events in end

...

Tildelt: kr 43 287

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

LLM, master in law

LLM program in Saarbrücken I would like to apply for the E.ON Ruhrgas scholarship for doing a LLM at the University in Saarbrücken. I am currently studying at Kings College in London, where I`m doing a specialized master in competition law. I find my p athway at Kings very exciting, and I enjo...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

LL.M-studies in Germany

LL.M-studies at Universität Augsburg or Universität des Saarlandes. Courses; · European and International Tax Law · International Business Law · European and International Environmental Law See project description for further information.

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice

Prosjektet har beskrevet pasienter i allmennpraksis med astma- og kolsforverringer, og hvordan forverringene blir behandlet. I en av studiene ble det samlet inn data fra 100 pasienter innlagt med astma- eller kolsforverring ved to norske sykehus. De som først hadde kontaktet fastlege hadde oftere...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Rulings of the European Court of Human Rights as a legal argument in Norwegian law compared to German

The main problem of my thesis is whether the influence on Norwegian legal argumentation currently afforded the rulings of the European Court of Human Rights by Norwegian legal practitioners, is fully justified. Is it possible that the obligations entered into by the ratification of the European ...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

Verification of magnetic separation using super-strong magnet devices

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Akershus

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Genetic and environmental factors influencing pathogenicity in the interaction between Gyrodactylus salaris and its salmonid hosts

Pop.vit.framstilling:

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Radio Acoustic Wind Sensor

Prosjektet realiserer en måleutrustning/prototype basert på fjernmålingsteknologi som er utviklet av Triad/SUSAR/PFM og dokumentert gjennom bla to doktorgradsarbeider. Teknologien kan i hovedtrekk deles opp i multistatisk radar for 3-D vindmåling og radi o-akustisk høyoppløselig profilering av 3...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 - High-frequency impregnation of wood

Hovedformålet i Hi-Fretech var å utvikle en ny impregneringsprosess basert på bruk av høyfrekvente elektromagnetiske bølger (HF) for å forbedre inntrenging i treslag som er vanskelig å impregnere. I prosjektet ble det undersøkt mange ulike frekvenser og s trålingsintensiteter, men det ble ikke fu...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

UTURN - DP016

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestfold

DIP-Design Pilot

Arbeidslivsformer i endring: Scenarier og konsepter for framtida - DP030

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

WW-Net2 SmartTes - Innovation in timber construction for the modernisation of the building envelope

SmartTES brings together different partners working in the fields of energy efficient building design, timber engineering and construction and building services with different experience and knowledge of building in different climate regions throughout Eu rope. SmartTES builds up on the previous ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MAKS: maritimt kontrollsystem for framtiden

Skipstekniske systemer blir mer og mer komplekse. Og kontroll og styring av maskiner og teknisk utrustning blir mer og mer problematisk for operatørene etter som systemer med ulike brukergrensesnitt adderes - også innen Green shipping utvikling. Utvikling en på området har vært teknologisk og har...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Cooler Qualification

Foredrag holt på Subsea Valley våren 2014

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification of autonomous, robotic drill floor for subsequent implementation on offshore platform, phase 3

I prosjektet har det blitt tatt frem en ny generasjon av elektrisk, robotisert boredekksutstyr for testing. Innledningsvis har robotene (maskinene) boredekksrobot, robotisert rørhåndterer, elektrisk robotisert rørtang samt elevator blitt testet enkeltvis i henhold til spesifikasjonene. Deretter h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Rogaland

DIP-Design Pilot

Sekunder fra å bli slukt av havet - DP015

...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

DIP-Design Pilot

Turning the Center for Peace Studies into an International Resource through Service Design - DP027

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

DIP-Design Pilot

Førstemann - kooperative ITS systemer - DP049

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Mesterkokkens hemmelighet - DP057

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Userneeds in Shelter Camps - DP072

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET SmartGen

Endringer i prosjektbeskrivelsen forutsetter forutgående skriftlig godkjenning av Forskningsrådet og behandles som kontraktsendring, jf. Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår punkt 14. Følgende prosjektsammendrag kan offentliggjøres av Forskningsråd et: "SmartGen har som mål å bidra til økt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family dynamics, fertility choices and family policy

Målet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om hva som driver fruktbarhetsutviklingen i moderne vestlige samfunn. Siden 1960-tallet har fødselsratene i Europa falt kraftig. Lav fruktbarhet gjør at befolkningen aldres raskere, kan dermed bli kostbart for fremtidige generasjoner. De lave ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Globalization, innovation and the Norwegian labour market

I dette prosjektet har vi fokusert på ulike aspekter av strukturelle endringer i Norge de siste 30 årene som har hatt konsekvenser for næringsutvikling og arbeidsliv, og som kanskje kan utfordre velferdsstaten. Vi har fokusert på endringer relatert til innovasjon, globalisering, og den veldig ste...

Tildelt: kr 18,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Robust processes for biogas production using manure and by-products from agriculture and agro-industry

Prosjektets Norske navn er "Robuste prosesser for produksjon av biogass fra gjødsel og biprodukter fra landbruk og tilhørende næringsmiddelindustri". Prosjektets mål er å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket ved å utvikle robuste, lønnsomme og m iljøvennlige prosesser for produksjon av ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!5691 Development of the Mucosal Patch Technology as a diagnostic test for food hypersensitivity MucuMPO

Dette prosjektet omhandler utvikling av en ny metode, MPT (Mucosal Patch Technique), som er et nytt diagnostisk verktøy for å kunne diagnostisere lavgradig betennelse i tarmen hos pasienter med irritabel tarm-syndrom. Slike plager medfører ofte redusert l ivskvalitet hos pasientene, og dersom den...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo