0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating three complex issues regarding effects of land use- and transport-systems developments on traffic volumes and GHG emissions

I prosjektet URBANEFF ville vi undersøke og dokumentere effekter på trafikkmengder og klimagassutslipp av tre spesielt relevante og komplekse problemstillinger: 1) lokalisering av arbeidsplasser, 2) relokalisering av godsvirksomheter til ytre deler av byområdene for å gi plass til fortetting og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Friske granplanter til foryngelse av skog (FriskGran)

Hovedmålsettingen i prosjektet «Friske granplanter til foryngelse av skog» (FriskGran) var å redusere avgang av granplanter under produksjon og lagring. For å få en oversikt over årsaker og omfang av svinn, gjennomførte vi en kartlegging gjennom systematisk innsamling av prøver fra fem planteskol...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel photoelectrocatalytic concepts for conversion of water, carbon dioxide, and nitrogen to fuels and chemicals

Today's route to fertilisers goes via ammonia (NH3) synthesized by the Haber-Bosch process, in which nitrogen (N2)and hydrogen (H2) react on a catalyst at high temperature and pressure, a very-energy demanding process driven by natural gas as hydrogen source, with huge CO2 emissions. In the PlusU...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CATCH - Market-oriented and sustainable value chains for cod products based on live storage

CATCH er et visjonært prosjekt hvor formålet er å fange den maksimale bærekraftige verdien av vill Atlantisk torsk basert på levendelagring. Ved å holde torsk i live etter fangst, kan de betydelige utfordringene knyttet til store svingninger i kvalitet og landet volum håndteres. Dette åpner opp f...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader

Innovasjonen i WiVind-prosjektet var basert på en overordnet idé om å få frem trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader. Idéen er basert på å kunne benytte masseproduserte MEMS -sensorer og radio-moduler fra IT, telecom og bilindustri i kombinasjon med matematiske modeller so...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Buskerud

KLIMAFORSK-Stort program klima

Capacity to govern climate mitigation in China and Russia

Både Kina og Russland har hatt problemer med å iverksette sine nasjonale klimapolitikker. CAPGOV-prosjektet undersøker hvor godt kinesiske og russiske ledere klarer å formulere og håndheve politikk som faktisk leverer reduksjon i klimagassutslipp. Forskningen ser spesielt på institusjonelle forho...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

DESIGNING EFFECTIVE EMISSIONS TRADING: THE CONTRIBUTION OF INTERNATIONAL DIFFUSION

ETS-DIFFUSION fokuserer på kvotehandel som klimapolitisk virkemiddel og bidragsyter til omstillingen til et lavutslipps-samfunn. I teorien bidrar kvotehandel og karbonprising til kostnadseffektive og dynamiske utslippskutt. Men både økonomisk og miljøpol itisk effektivitet avhenger av utforming ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Internasjonalt nettverk for utvikling av nye metoder for bedre kartlegging av skog

Norsk skogbruk står i dag foran store utfordringer når det gjelder lønnsomhet. Det vil måtte føre til stort fokus på rasjonell planlegging og drift. Utvikling av mere nøyaktig og detaljert kartlegging av skogens ressurser, basert på ny teknologi, vil derf or være viktig. Innføring av bruk av fly...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reforms and social innovations shaping care provisions in Europe

In our project, we will identify social reforms and social innovations undertaken within social care services in order to tackle societal challenges such as growing need for care, demand for more quality and individualised care, shortages of care workers and budgetary constraints. We will undert...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen fjernoperering av industrirobotsystemer

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjek t sammen med en koreansk partner for å ut...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A miniaturized heterogeneous biosensor module for real time tracking of blood borne disease markers through an open sensory interface

This project will develop a new implantable biosensor platform derived from the extensive use of micro- and nanotechnology (sensory modules, micro- and nanoelectronics and material science) that will sense, store and process data, perform energy managemen t, and maintain the synergy with tissue e...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utvikling av avansert produksjonsteknologi for produksjon av magnesium i Europa

Det globale markedet for magnesium er dominert av Kina siden midten av 1990 tallet. Teknologien i Kina er hovedsakelig basert på Pidgeon prosessen som er karakterisert ved arbeidsintensiv operasjoner og svært lave hensyn til miljø. Fremtidige endringer i Kinas holdninger til blant annet miljø,...

Tildelt: kr 56 102

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SPHERE - Smart Healthcare Support System for Mobile Platforms

The primary objective of the SPHERE project is to deliver a technical framework, suitable for use in the development of smart self-management solutions for chronically ill patients. SPHERE shall substantially reduce the reliance on healthcare professiona ls by patients that use self-management s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Jornalistm INspired by Creatvie Search Innovation Action

SME´s represent 85% of all actors in the creative industry sector. They coexist with global players and often face difficulties in adopting stat of the art ICT technologies and accessing finance. Moreover, they operate on fragmented and localised target m arkets and have to bear high market cost ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bridging intelligence towards LV Grids Et initiativ inn mot Call LCE7 2014 av Demo Norge i regi av smartgridsenteret

Prosjektet skal etablere samarbeid mellom nasjonale smartgrid-sentre i Finland, Norge, Østerrike og Irland. Prosjektet skal koble sammen nasjonale aktiviteter innenfor FoU og Demo i Smartgrid-sektoren, med det formål å undersøke tilpasningsbehov og replis erbarhet av utviklede konsepter når man f...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Østfold

IS-RUOK-EONR-økonomi

Information, rationing, and coordination in experimental posted offer markets

A standard result in economics, which also conforms to simple intuition, is that a higher number of informed buyers in a market lead to lower prices (see Varian 1980). Recent theoretical research by Ben Lester (2011) has suggested that this conclusion no longer holds true if sellers are constrai...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

KONFERANSE: Den nasjonale konferansen for trearkitektur 2014

TreFokus og medarrangørene har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Initiation of the COST Action HypothermiaNet about survival for hypothermic patients and increased therapeutic use of hypotermia.

Research on rewarming of hypothermic patients has identified 3 significant challenges that threatens their survival: 1) Rewarming shock is a low output heart failure that occurs during rewarming and is characterized by a sudden drop in cardiac output and peripheral arterial pressure. Recent res...

Tildelt: kr 38 809

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COEXIST - Condition and energy expenditure estimates from free-ranging marine mammals

Ny utvikling og miniatyrisering av instrumenter som kan festes på sjøpattedyr for å samle inn informasjon om deres bevegelser og dykkeatferd, har revolusjonert vår kunnskap om disse viktige predatorene i marine økosystemer. Sammen med estimater av bestand størrelse, fødeinntak og diett har slike ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

U-Test: Scalable Modeling and Testing Uncertainties of Cyber-Physical Systems

The aim of current project is to develop consortium and proposal for Horizon 2020 LEIT-ICT-1 call Cyber Physical Systems. The summary proposed project is given below: The summary of EU project is provided in the attachment.

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology development of a low cost small scale biogas reactor and CHP technology for decentralised use based on agricultural waste

There is a pressing need for the development of low-cost, highly efficient biogas reactor technology which can be used in decentralised/rural areas for the production of renewable energy. Waste-to-energy technologies such as anaerobic digestion and subseq uent production of biogas combined with c...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Formålet med prosjektet er å evaluere samfunnsøkonomiske effekter av implementeringen av EUs strategi Innovation Union.

This INSO 3 call deals with the understanding and analysis of the economic impacts of the EU innovation policy, with a specific focus on the 34 IU commitments. To gain this insight, the call asks both for the a) impacts as well as b) "the routes" through which this impact is taking place. The la...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology and Innovation for Development of Modular Equipment in Scalable Advanced Life Support Systems for Space Exploration (TIME SCALE)

The TIME SCALE project will bring regenerative life support research to the next level by building on and further develop the modular philosophy introduced in the existing Columbus laboratory infrastructure. The European Modular Cultivation System (EMCS) has been successful and operational for s...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Software for profiling patient specific tumors for cancer immunotherapies

While scientists have struggled for over a century to harness the power of the immune system in their fight against cancer, it is only during the last couple of decades that the field has really come of age. Immunotherapy has now begun to consolidate its position as the fourth pillar of human ca...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Glycol-based ionic liquid catalytic process for production of chemicals from carbon dioxide

Det tas det sikte på å etablere prosjekt i utlysningen H2020 - Leadership in enabling and industrial technologies, ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing, Call for SPIRE - Sustainable Process Indu stries, SPIRE 2 - 2014: Adaptable industr...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Efficient district heating and cooling

Avklare sammensetning av konsortium og delta i å utarbeide prosjektbeskrivelse og søknad. (se vedlagte søknadsskjema)

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

A wider understanding of EU-law and its effect on EEA law + International Business Law with special focus on private equity

See motivational letter. - Study EU-law / EEA-law - Learn german as a language as well as a comparative study between the German and the Norwegian legal system. - Study International Business Law, hereunder specifically private equity

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Application for Personal Mobility Grant Summer Semester 2014 at Humboldt University of Berlin

Application For E.ON Ruhrgas Scholarship (Personal Mobility Grant) I, Anders Skjærholt, has been nominated and accepted as an exchange student to Humboldt Universität zu Berlin through the ERASMUS network. I intend on further my competencies within the f ields of finance, labour economics and ap...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke