0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Characterization of optical metasurfaces

Photonic resonators or structured arrays of resonators (MetaSurfaces, MSs) are becoming important design-concepts for making new optical components where optical functionalities can be engineered at the nanoscale, including scattering and absorption, polarization conversion, optical chirality or ...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Combining Electrochemistry and Ultrasound for Selective Biomass Conversion

The use of biomass as an alternative raw material to fossil resources is of great interest for the industry. Lignocellulosic biomass consists mainly of cellulose, lignin, and hemicellulose. Various treatments (mainly thermal) allow the depolymerization or deconstruction of these solid materials a...

Tildelt: kr 74 725

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Computational Tools for Robotic Systems with Dynamic Constraints: Case Studies in Dynamic Manipulation

The project represents new initiative of two teams at NTNU and at LIRMM for joining research activities in approaching one of challenges of modern robotics. As outputs of the reciprocal visits, discussions and organization of experiments at NTNU and at LIRMM, we expect to reach the following: -...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Impact of neuronal DNA methylomes on neural coding of spatial learning and memory

Memory formation and maintenance are tightly controlled complex processes, and understanding the underlying molecular, cellular and network mechanisms are major goals in the field of neuroscience. Recently, emerging evidence links memory formation and storage to dynamic changes in DNA methylation...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor 2019

Samarbeidet mellom Statoil og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2019-2023 (vedlegg 1), med omfang på NOK 19.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner og energiomvandling. Delen av gave...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Membrane repair balances host cell killing by Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) forårsaker tuberkulose og tar livet av 1,5 millioner mennesker hvert år. Kun 10% av de som smittes med tuberkulose utvikler aktiv sykdom mens de resterende 90% kontrollerer infeksjonen og utvikler det vi kaller latent tuberkulose, en tilstand som ikke er smittsom ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NAIS Symposium 2019

This was the third edition of the NAIS Symposium, and it was organized for the first time since 2010. The symposium aims at bringing together researchers and practitioners in the field of Artificial Intelligence from Norway and Scandinavia to present on-going work and discuss the future direction...

Tildelt: kr 38 498

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Jie Yucheng

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INDNOR-India-programmet

Travel support to expand Indo-Norwegian research cooperation

Our aim to share experience and achieve better connection between NTNU (Marine Technology) and National Centre for Antarctic and Ocean Research (sea ice studies in relation to climate change) by participating in the Goa event in order to develop joint proposals for further collaboration related t...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Optimization of novel CSF1R inhibitors - New drugs for osteoporosis

I løpet av prosjektetperioden har det blitt fremstilt og karakterisert mer enn nye 350 molekyler tenkt som hemmere mot reseptor-enzymet CSF1R. En vellykket hemming av denne reseptoren vil blant annet kunne ha en effekt i pasienter med benskjørhet. Effekten av alle fremstilte molekyler ble testet...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Smart Grids - støtte til norske deltakelse i mission innovation fora vedr #1 Smart grids

Mission Innovation er et globalt initiativ som fokuserer på å aksellerere innovasjonen innen utslippsfri energi. Et uttalt mål er å doble R&D innsatsen innenfor området. Mission Innovation er delt inn i 8 tematiske områder hvor IC#1 er Smart Grids (smarte elektriske kraftsystemer). Målsettingen t...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2018

NOKIOS 2018 vil søke svar på hvorfor og hvordan øke innovasjonstakten i offentlig sektor. Konferansen skal bidra til samhandling på tvers av akademia, næringslivet og offentlig forvaltning og vi tar mål av oss til å være årets beste arena for inspirasjon og nettverksbygging. Program Gjennom fore...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK Conference 2018

SikkertNOK 2018 is the eight chapter of the annual national conference on information security. It serves the dual purpose of raising public awareness on information security and bringing key people in the information security sector and the research sector together. NorSIS is the national organi...

Tildelt: kr 21 811

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke. A Norwegian long-term follow-up project (LAST-long)

Vi har god kunnskap om hva som er den beste behandlingen i akutt og subakutt fase for pasienter som rammes av hjerneslag. Dessverre kan vi ikke si det samme om oppfølgingen på lang sikt. Hovedformålet med LAST-long er å etablere en forskningsbasert, kostnadseffektiv og persontilpasset modell for...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Samspill i praksis» - Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på felte...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for CVCS 2018 from the IKTPLUSS initiative Colour and Visual Computing Symposium 2018 (CVCS 2018)

The 9th Colour and Visual Computing Symposium 2018 (CVCS 2018) will take place in Gjøvik at he Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, on 19-20 September 2018. This edition of the symposium follows up on the success achieved by the previous runs, of the biannual Gjøvik Co...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematical reasoning with cognitive technology

Digitale verktøy og fremskritt i maskinlæring åpner nye muligheter for å undersøke hvordan vi lærer matematikk og bruker ulike skriftlige representasjoner til å løse problemer (matematisk literacy). I prosjektet Mathematical Reasoning with Cognitive Technology har vi undersøkt hvordan elever, lær...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) sommuliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastrofe...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Kontrollrom er essensielle i samfunnet for å styre kritisk infrastruktur. De gjør seg i økende grad gjeldende i nye sektorer, og i den kulturelle logikken som etablerer seg med at stadig mer av livet leves gjennom teknologi. Ctrl-net har samlet deltakere fra en rekke fag, fra blant annet filosofi...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved NTNU-HF

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

Det internasjonale prosjektet SyMBoL, Sustainable Management of Heritage Buildings in a Long-term perspective (2018-2022), har bidratt til å styrke kunnskapssystemene omkring stavkirkenes fysiske sårbarhet og deres behov for beskyttelse. Symbol-prosjektet er et fremskritt i den systematiske forst...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Qi Xinge

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Ge Junfeng

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Sun Guomeng

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Cross-Analytics Driven Design to Enhance Learning Experience

Designing technology to enhance human learning and cognition remains oblivious of users’ current needs and capacities, as the available multi-faceted user-generated data are not adequately utilized to advance current interfaces and communication modalities. The grand challenge and vision of this ...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Nanoscience Student Conference 2018

INASCON is an annual, four-day conference organized by students, for students, aiming to attract early-career scientists from nanoscience, nanotechnology and nanomaterials-related degrees or disciplines. The first INASCON conference was held in Silkeborg, Denmark in 2007 and since then has been h...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Futurum: A network for neighbourhood transformation

Futurums mål er å utvikle et nettverk for og med de som arbeider med bærekraftige byutvikling. Futurum vil tilby en møteplass for innbyggere, planmyndigheter og forskere som jobber med bærekraftige transisjoner i det bygde miljøet. Kunnskap som skal produseres der den skal anvendes. Futurum tar v...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage