0 antall prosjekter

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Retts(vitenskap)lige begreper.

Språket er det viktigste arbeidsverktøyet til juristene og dermed rettsforskerne. Det bidrar til å effektivisere kommunikasjonen mellom juristene. Denne effektiviseringen er basert på bruk av rettslige termer og begreper som alle deltakere i den juridiske kommunikasjonen forventes å ha kjennskap...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Petroleum related FDI, local conditions and poverty reduction - the Macae region of Brazil

The main aim of my study is to determine if petroleum related foreign direct investments (FDI) in the Macaé region of Brazil can be characterized as a "tool for poverty reduction". The theory section discusses FDI, local conditions and poverty reduction. Regarding the effects of FDI on host regio...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Constructing Regional Advantage in Knowledge-based Industries - Norwegian Policy Approaches (ECRP-2007)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Mending the Past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries

The present project proposal aims to explore the treatment of the issue of victim reparations in three Latin American countries - Peru, Guatemala and Chile - by focusing on the conceptual framework of their respective reparation programs, and the implicat ions this will have for the identificatio...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Facilitating entrepreneurial spin-off processes within universities -research-based new firm formation

The goal of this project is to better understand how the initiation and early development of research-based new ventures can be facilitated. Three research questions will be addressed: What are the resources used and the outcomes from university initiativ es to facilitate the formation of spin-of...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Negotiating Identity in the Internet Age: the Case of Urban Youth in Today's China

The development of new forms of ICT, especially the Internet, has fundamentally transformed the context of identity construction for today's young people and children, which may have significant implications for intercultural contact, community building, civic engagement and social integration, h...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Differentiated Products Demand

Estimate models of demand for differentiated products, using a comprehensive data set on Norwegian car sales. Develop new methods and investigate properties of existing methods. Methods are important for competition policy.

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Sosiologien på hell? Store spørsmål, små prosjekter ? eller var det omvendt?

Samfunnsforskningen er på avveier, hevder Gudmund Hernes. Og han er ikke alene om å stille spørsmål om hva sosiologien kan og bør bidra med. Fra flere hold har norsk sosiologi vært angrepet for å være for fragmentert, for lite ambisiøs, og uten storslåtte prosjekter. Senest ble temaet reist i So...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 15. nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap, Trondheim 3.-5. januar 2007

Hovedformålet er faglig kommunikasjon og utveksling av forskning. Dette skjer i første rekke gjennom aktivitetene i syv arbeidsgrupper som dekker ulike deler av statsvitenskapsfaget. Videre skjer i 2007 en viktig diskusjon og drøfting av statsvitenskapens utvikling som fag og dens samfunnsmessig...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Det 29. norske forskermøte for økonomer 2007 på Universitet i Tromsø

Forskermøtet for samfunnsøkonomer er en årlig konferanse som finner sted i starten av januar ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Møtet samler 80-100 deltakere, hvorav mer enn halvparten presenterer et forskningsarbeid. Forskermø tet 2007 skal avholdes på Universitetet i...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NASJONAL FAGKONFERANSE I BEDRIFTSØKONOMISKE EMNER (FIBE) 2007 PÅ NHH 4. OG 5. JANUAR

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble startet som et av elementene i RSFs (Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning) stimuleringstiltak for bedriftsøkonomi. Søknaden gjelder støtte til gjennomføring av FIBE-konferansen 2007, den 24de i rekk en. FIBE 2007 arrangeres på NHH 4. og 5....

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Poverty alleviation and sustainable livelihoods in small-scale fisheries: The Case of Nicaragua and Tanzania.

In this project we question how poverty can be alleviated through ecosystem-based management of natural resources. Alleviating poverty sometimes requires strategies which are inherently in conflict. As one seeks to reduce poverty, one risks aggrevating it . For instance, in fisheries and coastal ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Safety, Security and Discharge Control at Sea

The project aims at in depth studies of selected areas within a wide concept of maritime safety: Safety (average prevention), security (terrorism and piracy) and discharge control. The three areas raise similar jurisdictional and other legal issues, but t he law is not entirely similar, and also ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Power and Privilege, Meaning and Management - Gender in the Board Room

The lack of women in leading positions in innovation and economic life is in many ways the last bastion of the battle of gender equality in Norway. Women are well represented in working life and hold leading positions in politics; however, their presence in business management is rare, especially...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Work sharing couples. A longitudinal study of men in change and intergenerational transmission

The project on work sharing couples addresses the issues of work-family reconciliation and gender equality. It is a follow-up-study as well as an extension of the work-sharing couples- study DAT (abbreviation for ?Delt arbeidstid? /shared work time), an action research project led by the late pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Tid, sted og rom: Meningsproduksjon og rammer for samhandling og kommunikasjon. Nasjonal fagkonferanse i sosialantropologi 2007.

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste nasjonale fagkonferansen i sosialantropologi som samler alle norske antropologer. Dens hovedformål er å fremme fagets utvikling via debatt mellom antropologer i og utenfor akademia. Konferansen i 2 007 arrangeres av Institutt for sosialant...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Barriers to entry, internationalisation and technology (BITE)

According to technology-based perspectives, innovation and technology flows are the fundamental determinants of development and growth. According to new trade theory and the economic geography approach, however, industrial development is to a larger exten t shaped by market forces. The point of d...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dødsstraff - menneskerettigheter og straffens etikk. Nye perspektiv og økt kunnskap om dødsstraff i nøkkelland i ulike kultursfærer

Prosjektets bakgrunn er at synet på dødsstraff kan være i endring. Dødstraffsutviklingen, synes mangetydig og motsetningsfull med sterke straffepolitiske strømninger i ulike retninger, både internasjonalt og i for oss viktige land. I USA er det en ny dram atisk åpning for dødsstraffsutvidelse. Pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NEON-dagene 2006. Årlig faglig sammenkomst for medlemmer av Nettverk for organisasjonsforskning i Norge.

NEON-nettverket ble opprettet i forbindelse med at EGOS 22. kollokvium skal arrangeres i Bergen i juli 2006. NEON har som formål - å synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende forskning - å styrke organisasjonsforskningen i Norge og bidra til s terkere norsk deltakelse og profilering i...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Krysningspunkter: Likestillingspolitikk, familiepolitikk og minoritetspolitikk

Prosjektet retter søkelyset mot sider ved kjønnslikestillingsproblematikk som er forbausende lite studert, og som i liten grad tematiseres hverken i den minoritetspolitiske eller i den familiepolitiske debatten. Det gjelder hvordan kjønnslikestillingsspør smål håndteres i krysningspunktet familie...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consuming Children: Commercialisation and the Changing Construction of Childhood

Norwegian Centre for Child Research (NOSEB) at the Norwegian University of Science and Technology aims, through establishing an international and interdisciplinary research group, to develop research based insights about marketing to children, and to asse ss the role of commercialisation and cons...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI -Constitution building in the European Union and the role of the European Parliament - Utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - The Age Bias of the Welfare State: A New Redestribution

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI - Electoral system change in Europe: reforms that were - and that were not.

...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

GLOBAL CARE WORKERS IN THE NORWEGIAN WELFARE STATE: CARE CHAINS, INTERSECTIONALITY AND SOCIAL CAPITAL

Over the last decade there has been an increase in the number of nurses and au pairs recruited to Norway, though the recruitment of nurses has recently decreased while the recruitment of au pairs has increased. This import of care workers coincides with a n international trend in care work migrat...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Earnings Management and Methods for identifying such activities

Earnings management (EM) occurs when managers use non-objective judgment in financial reporting. The most of the judgment is concealed, and the prevailing research methods of identifying EM are still not adequate. Various models for estimating the discret ionary accruals have dominated the litera...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Christianity, Gender and the dynamics of Community beyond the State. A study of urban Christian movements in Vanuatu

This project compares the dynamics between church and kastom on the island of Ambrym (on which my doctoral work is based) to new developments in the urban centres where Pentecostal churches are experiencing great success in gaining new members. In my Ambr ym study I analysed church and 'kastom' a...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Prostitution, gender and migration: Russian women selling sex in Norway

The project is built around two main research interests: Transnational prostitution as a form of female migration, and prostitution as a field where important political and academic conflicts around gender and sexuality are played out. By approaching pros titution across borders from these two an...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Konferanse i utviklingsøkonomi

I 2006 skal den nordiske konferansen i utviklingssøkonomi arrangeres for 5 gang. Arrangementet går på omgang mellom de nordiske lærestedene. I år er det første gang det skal arrangeres ved Universitet i Oslo. Tidligere konferanser er holdt i Bergen, Køben havn, Gøteborg og Helsinki. Konferansen e...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Communication and Corporate Social Responsibility in Norway

Enron, Shell, and in Norway, Statoil and the state-owned Vinmonopolet, are all companies that have recently been involved in scandals and criticized for unethical conduct. By implication, these companies are also accused of neglecting their corporate soci al responsibility (CSR). Concurrently, it...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo