0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Havforskningsinstituttet

...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NILU

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - TØI

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Stiftelsen SINTEF

...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - CICERO

...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Norut

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - MARINTEK

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - SINTEF Energi AS

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NERSC

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - Uni Rokkansenteret

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NINA

...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NOFIMA AS

...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku