0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ISEC2012

The conference will be arranged 3-6 July 2012 at Sundvolden Hotel, Krokkleiva. The conference will be a mix of plenary speakers, invited sessions, contributed sessions and poster sessions. We expect around 150 participants from all over the world. The tar get groups will be statisticians interest...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

End-Permian environmental changes and the Siberian Traps volcanism (EPIC, Svensen)

Den store vulkanprovinsen i Sibir, såkalte Siberian Traps, eksploderte for 252 millioner år siden. Samtidig med utbruddene forsvant en stor del av livet på jorden. Den viktigste hypotesen for å forklare masseutryddelsen er knyttet til gassutslipp fra Sibir. Vi har forsket på pipe-lignende struktu...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Models in Mathematical Analysis

Forskningsprosjektet omhandler problemer i matematisk analyse som har oppstått som følge av den digitale revolusjonen. Prosjektets sentrale temaer er diskrete modeller i tid-frekvens-analyse, diskrete operatorer i harmonisk analyse og funksjonsteori, samt diskrete modeller i differensialligninger...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves

Prosjektet har som mål å løse de vitenskapelige utfordringene for å varsle enkeltbølgehendelser på havet før de skjer. Bølgefeltet skal først observeres på lang avstand med radar. Deretter skal det beregnes hvordan bølgfeltet forplanter seg framover i tid og rom for å kunne varsle enkeltbølger....

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shapes and collectivity of exotic nuclei

Forskningen som ble utført innenfor prosjektet er av grunnleggende karakter. De fleste resultatene er vakre eksempler på hvordan kvantemekanikk fungerer i atomkjerner. På denne måten bidrar forskningen til å forstå samspillet mellom de grunnleggende byggesteinene i naturen. Det overordnede målet ...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wide bandgap semiconductors - defects and dopants

En av de største utfordringene for vår felles globale fremtid er tilstrekkelig tilgang til ren energi. Den globale energietterspørselen er forventet å fordobles innen 2050, mens etterspørselen for elektrisitet vil triples i samme periode. Derfor trengs disruptive innovasjoner for å fremme fossilf...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organising the "22nd International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)" in Oslo, 2012

The FPL scientific conference is an annually held event gathering 180-300 participants from all over the world to share their knowledge and late-breaking work on hardware design based on field programmable logic devices. They provide interfacing capabilit ies and processing speed far beyond a nor...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PhysioIllustration

(se teksten på Engelsk for original-versjonen) For lenge siden gjorde Leonardo da Vinci store fremskritt i forståelsen av menneskelig fysiologi. Han utmerkede seg som en kunstner, som illustratør, og som forsker. For PhysioIllustration prosjektet ved Universitetet i Bergen var det en viktig anta...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear structure studies relevant for astrophysics

Dette prosjektet går ut på å undersøke atomkjernens struktur ved eksitasjonsenergier som er relevante for astrofysiske prosesser, spesielt dannelsen av de grunnstoffene som er tyngre enn jern. Slike tunge grunnstoff dannes ved langsom nøytroninnfangning i stjerner (s-prosessen), ved rask nøytroni...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mittag-Leffler Fellowship Project

n/a

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spin-and charge flow in hybrid structures of unconventional superconductors and other novel materials

Iryna Kulagina har publisert en artikkel i Physical Review B, hvor hun viser at flere kvanteeffekter opptrer i systemer som kombinerer magnetiske og superledende materialer. Hun har vist at det er mulig å bruke spinn superstrømmer til å manipulere magnetiske momenter, som har potensiell anvendels...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Adaptive penalisation for p>>n sparse problems

High dimensional regression modelling, where the number of covariates p is much larger than the number of samples n, is one of the most active research areas in statistics, as such situations frequently appear in many different areas, including molecular biology. When p>>n, classical statistics ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analysis and geometry on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics

Main objective of the project is the developing of geometry and analysis on non-holonomic manifolds with non-degenerate metrics in cooperation between the theoretical studies and applications in geometric numerical analysis and optimal control theory. The refore the project is presented from four...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Local dynamic and heat dissipation in randomly pinned crack front

I dette prosjektet studerer vi eksperimentelt og numerisk oppsprekking av materialer. Vi har et spesielt fokus på hvordan vi skal forstå varmeavgivelse ved oppsprekking og hvordan temperatureffekter innvirker på sprekkdynamikken. Vi benytter blant annet et infrarødt kamera hvor vi kan måle direkt...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano-solvation in Hydrogen-Bonded Clusters

Vann i flytende og fast form holdes sammen av hydrogenbindinger. Når et stoff løses i vann brytes noen av disse, samtidig med at disse vannmolekylene ordner seg rundt molekylene av det oppløste stoffet. Gjennom dette prosjektet har vi undersøkt denne prosessen. I stedet for å studere vandige løsn...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shifting Climate States of the Polar Regions

Prosjektet «Shifting Climate States of the Polar Regions» er no formelt over og alle PhD prosjekta er avslutta. Vi har hatt nokre fantastiske år der vi har innhenta mykje nye paleoklimatiske tidsseriar frå polare område både i sør og i nord. Siste innspurt består no i å publisere eit spesial num...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Vehicle-Manipulator Systems?Intelligent Operation of Remotely Located Facilities

Roboter har de siste tiårene hatt en rivende utvikling og vi kan si at de har forandret fullstendig hvordan masseproduksjon av biler, elektronikk, etc utføres i dag. Det som kjennetegner disse robotene er at det opererer i et oversiktlig miljø med få forstyrrelser. Dette prosjektet tar sikte på...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Statistical properties of warm nuclei

En av de faglige higlights er Phys. Rev. Lett. artikkelen om en meget sterk "scissors-mode" resonans vi først observerte i 233Th. Dette er spennende fordi en slik resonans øker sansynligheten for nøytron innfangning. For de stabile isotopene som kan måles direkte, brukes de eksperimentelle data i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of proof interpretations in nonlinear analysis

For enkelthets skyld tar jeg her utgangspunkt i den populærvitenskapelige framstillingen fra prosjektets forrige framdriftsrapport (med rapporteringsfrist 20111001) som kjent bakgrunnsstoff. Hovedsaklig har jeg i perioden etter dette arbeidet med å vide reutvikle funksjonalinterpretasjonen for ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autocatalysis for self-replication in synthesis

-

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Complex Matter Science at CAS

Using "complexity" as a modern term in science means to accept that nature is rarely governed by simple linear relations, but instead shows features that originate from inherent non-linearities; a world that evolves and adapts dynamically, and often drive n far away from simple equilibrium. Our ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Patient-Specific Mathematical Modeling with Applications to Clinical Medical: Stroke and Syringomyelia

In this project we will perform computer simulations of two specific important problems in clinical medicine, namely stroke and syringomyelia. In both problems, it is hypothesized that abnormal anatomy causes abnormal flow and that this leads to pathog enesis. This hypothesis is supported by ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snake Locomotion in Challenging Environments

Prosjektet utvikler nye forskningsresultater innen styringssystemer, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for robotisert fremdrift i ukjente og utfordrende omgivelser. Inspirert av biologiske slanger har slangeroboter lange, slanke og fleksible kropper som kan gi robuste fremdriftsegenskaper ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holomorphic Approximation and Complex Geometry

Eksponering av punkter. Sent i 2012 brukte Diederich, Fornæss og Wold teknikkene utviklet av Forstneric og Wold for embeddinger av Riemannflater til å vise et mye sterkere resultat: for ethvert punkt på randa til et strengt pseudokonvekst område, kan man avbilde området så det nær dette punkte...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Faroe Bank Channel Overflow: Dynamics and Mixing

En stor del av de dype, kalde vannmassene i de nordiske hav strømmer ut gjennom Færøybank-kanalen og inn i Nord-Atlanteren som en stor undersjøisk flod. Utstrømningen er veldig energirik og turbulent og den fører med seg cirka 2 millioner kubikkmeter per sekund. Vannmassenes egenskaper, slik som ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Control implementation of optimal operation of process plants

Det skal utvikles nye metoder for optimal drift av prosessanlegg basert på prinsippet om "selvoptimaliserende regulering". Ideen er å bruke en matematisk modell til å bestemme de beste variablene å regulere. Et enkelt eksempel er en maratonløper; er det b est å løpe med konstant fart eller konsta...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High Arctic gravity waves and their impact on middle atmospheric circulation and temperature

Prosjektets mål var å karakterisere tyngdebølger observert i mesosfæren ca 90 km over Svalbard og prøve å finne en sammenheng mellom tyngdebølgene og variasjoner i temperatur og vind i mesosfæren. På Kjell Henriksen Observatoriet (KHO) utenfor Longyearbyen på Svalbard, finns verdens største samli...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

North Atlantic Ocean-Climate Variability in a Warmer World

For å øke forståelsen om fremtidige endringer i havet hadde NOCWARM prosjektet som mål å etablere variabiliteten i havsirkulasjon og klima i perioder varmere enn i dag. I NOCWARM er det publisert tre arbeider som dekker den nåværende mellomistid (Thornall y et al., 2013) og den siste mellomistid ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Laboratory experiments and numerical modelling of tsunamis generated by rock slides into fjords

Tsunamikatastrofene etter jordskjelv i Det indiske hav (2004) og utenfor kysten av Japan (2011) sjokkerte verden. Disse hendelsene har også ført til økt fokus på mulige fremtidige norske tsunamier. I Norge representerer bølger fra fjellskred i fjorder og innsjøer den største tsunamitrusselen...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo