0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2013 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2013 vil være den tiende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arrangert på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om inklusjon av alle landets organisasjons faglige forskningsmiljøer. Konferansene s...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DOCAM'13: en internasjonal dokumentforskerkonferanse

Dokumentasjonsvitenskap startet opp som fag ved UiT i 1996. Faget bygger på tradisjonen til de europeiske dokumentalistene (Paul Otlet og Suzanne Briet), men er også en videreutvikling og en reaksjon på det som har skjedd i store deler av verden fra 1960- tallet og fremover, nemlig en teknologisk...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual Violence and Armed Conflict (SVAC)

Dette prosjektet har fokusert på å forstå hvordan og hvorfor seksuell vold oppstår under og etter væpnet konflikt. Et hovedverktøy utviklet i dette prosjektet er en database over seksuell vold begått per konfliktaktør per år, i alle aktive væpnede konflikter fra 1989 til 2009, samt fem år etter k...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

7th International Conference on the Philosophy of Computer Games

The aim of this conference is to investigate philosophical issues that arise from the need to understand the role of spatial and temporal relations in computer games. The conference is the seventh installment in a series of conferences dedicated to inves tigating philosophical issues that arise ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Evolution of Parliamentarism and Its Political Consequences

Aldri har det vært så mange demokratier som i dag, og aldri har en større andel av verdens befolkning levd under et mer eller mindre velfungerende, demokratisk styresett. Et flertall av disse demokratiene har parlamentariske regjeringer, det vil si regjeringer som hviler på tillit fra et flertall...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordmedia2013 - Defending democracy. Nordic and global diversities in media and journalism

The Nordmedia2013 conference to be hosted by Oslo and Akershus University College of Applied Sciences marks the 40th anniversary of this biannual conference, which is the biggest and most influential conference for media and communication research in the Nordic countries. The conference theme --...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 19. nordiske slavistmøtet - 19th Nordic Congress of Slavists

The Nordic congress of Slavic Studies, founded in the 1950s, is a triennial event hosted by universities in Denmark, Finland, Norway and Sweden. At the 18th conference, which took place in Tampere in 2010, the University of Bergen was selected venue for t he 19th convention, to be held 7-11 Augus...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Second International Learner Corpus Research Conference

In the past two decades, learner language has gotten a significant impetus from advances in corpus linguistics. Current theories of language learning are increasingly drawing on empirical data collected from authentic samples of learner language. The FRIH UM project ASKeladden (2008-2013) at the ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex personer (LHBTI) har, til forskjell fra andre sårbare grupper, ikke noe eget konvensjonsvern. Forskningsprosjektet utdyper hva som ligger i LHBTI personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likebehandling etter eksisterende menneskerettskon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Ageing, family ties and public policy

Dette prosjektet har evaluert en rekke familiepolitiske tiltak i Norge, med et spesielt blikk på at familiepolitikk kan innvirke på samspillet mellom generasjonene, hvor også den eldste generasjonen er inkludert. De empiriske arbeidene er alle basert på registerdata. Dette betyr at vi har tilgang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities

Musikalsk gentrifisering og sosio-kulturell diversitet. I våre dager har det blitt vanlig at folk fra høyere sosiale lag og klasser ikke bare konsumerer høy kultur, men like mye det som tidligere ble ansett for å være lav kultur. I dette prosjektet har forskerne undersøkt hvorfor og hvordan de...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse?

Projektet har syftat till att undersöka en paradox i teorier om deliberativ demokrati: Demokrati genom deliberation, där olika åsikter bryts mot varandra, syftar till nå överenskommelser i upplyst samförstånd, men när ett samförstånd väl etablerats kommer det sannolikt att försämra villkoren för ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intergenerational transmissions in the transition to adulthood: a mixed-methods life course approach

De gjenstående intervjuene ble gjennomført i perioden. Siste rest av budsjettet ble anvendt til å arrangere en workshop (29-30 mai) med tittel Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course. Innledere her inkluderte Prof. Andrew Abbott, Universit...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Transitivity Alternations in English and Norwegian: Experimental Investigations

PROSESSERING AV NORSKE SETNINGER I RAMPELYSET Det er en kjent observasjon innenfor språkvitenskapelig litteratur at folk som leser setninger er i stand til å forutsi hvor et tomrom/hull i et påfølgende ordrekke vil forekomme når de hører et spørreord som hvem eller hva i begynnelsen av setningen...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context

This project identifies and foregrounds the "voices" of Scandinavian literary translations: both the rewritten textual voices (e.g. implied author, narrators and characters) and the voices that can be found in contextual materials (i.e. the voices of the interactive network of translators, copy e...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norges litterære stormaktsperiode

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk og skandinavisk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanliggendet er å undersøke for...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

The core research activity in this project is the edition of the texts on papyrus fragments which belong to the collection of the Oslo University Library. The collection was formed between 1910 and 1936 due to the concerted efforts of the classicists Samson Eitrem and Leiv Amundsen. The texts are...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Local Medical Practice and Global Health Interventions: An Ethnographic Study of Biomedicine and the Dilemmas of Care in Kenya

Dette prosjektet fokuserer på østafrikanske leger og undersøker deres kamp for å gi medisinsk hjelp i en sammenheng med knappe ressurser, utvide sosioøkonomisk ulikhet, svake regjeringens helsestrukturer og ujevn strømmer av internasjonal finansiering. Hva slags medisin utøver fagfolk i disse sit...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Eurasian Borderlands: Transforming Religious, Ethnic and Socio-Economic Relationships

Dette prosjektet er en studie av de nye grenseområdene som er blitt til i tiårene etter Sovjetunionens oppløsning. Eksisterende samfunnsvitenskapelig litteratur om grenser og grenseområder tar ofte selve grensen for gitt og studerer sosialt liv i grenseområder ut fra det. I tillegg til å stude...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic significance of developmental projects in Northwest Russia: the INsiders' POINT of View

Russiske myndigheter har satt i gang flere moderniseringsprosjekter i Murmansk-regionen. Bland hovedtiltakene rundt den planlagte gassutvinninga i Stockmann-feltet var utbygginga av havna i Murmansk, samt av jernbanenettet og motorveiene i regionen. Slike prosjekter har utvilsomt innflytelse for ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North

Mobile kvinner og menn utgjør i dag en betraktelig del av arbeidsstyrken. Mens mye av litteraturen og debattene handler om migrasjonsteorier, deres relevans, fordeler og ulemper, er teorier om arbeidsmobilitet med et mer sirkulært preg og med vekt på mobilt arbeid studert i lys av kjønn og kjønns...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptations and Applications of Grammatical Studies in Iceland c. 1150-1350

Projektet har hittills resulterat i tre publicerade artiklar, två artiklar under utgivning, fem artiklar under utvärdering samt en antologi och två monografier under utvärdering. Den ena monografin kommer att bli projektets viktigaste produkt. Den heter 'The Poetic Genesis of Old Icelandinc Liter...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society

Prosjektet tok blant annet sikte på å belyse trekk i samfunnsutviklingen som kan eller bør få konsekvenser for arveretten, typisk i form av hvordan utvalgte regler bør være. I denne rapporten anses som nye regler ikke bare nye lovbestemmelser, men også hvordan f.eks. domstolene bør tolke eksister...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway 4. år hovedprosjekt - tilleggsstipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Faith-based actors in international conflict resolution

De siste tiårene har vi sett en økt interesse, av både politisk og akademisk karakter, for hvordan religion kan bidra konstruktivt i konflikthåndtering og fredsarbeid. Mye av denne forskningen kan forstås som et tilsvar til fokuset på de veletablerte forbindelsene mellom religion og konflikt. Et...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC-Garipzanov: Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300- 1000)

Prosjektets viktigste publikasjoner har utviklet konseptet grafiskhet. Selve konseptet ble i prosjektleders programmatiske artikkel (2015) definert som en måte å kommunisere abstrakt informasjon gjennom ikke-figurative grafiske objekter. Denne måten å kommunisere på kan spores tilbake til førmode...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Origins of "Antropogeografiska" and the Use of Väinö Tanner in Sami Research. The Book, Discursive Fields, Canonisation.

Forskningsprosjektet er i fase, der jeg kan rapportere resultater. Gjennomgang av relevante deler av arkivet er fullført. Et resultat er dypere tilknytning til paradigmer og diskurser angående rase hos Tanner, enn tidligere antatt. Tolkningen om hans møte med skoltesamene i feltet, som tidligere ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgenstein's work

Prosjektet "Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgensteins work" (Nr.: 213080) beskriver historien til Wittgensteinutgivelsen i sin sosiale, filosofiske og historiske kontekst. Den kjente filosofen Ludwig Wittgenstein publiserte ikke mye i levetid. Ist...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland