3 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A life-changing PREssure Sensor System for UROdynamics to solve global urinary problems

Invivo Bionics is a Norwegian start-up that has developed nanotechnology-based in vivo pressure sensor systems for continuous monitoring of human organ function. InVivo Bionics is breaking ground with a new breed of cost-effective nanotechnology sensor system for measurement of pressure directly ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Vannlatingsproblemer som urininkontinens, overaktiv blære og ufullstendig tømming, er en global byrde som påvirker ca. 45 % av verdens befolkning. Årlige kostnader er estimert til 1400 milliarder euro. 400 millioner mennesker sliter med urininkontinens alene. Problemet øker med aldrende befolknin...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo