0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Engineering Quartz Sand for Next Generation Solar Crucibles

iglen må også tåle mange timers bruk på høy temperatur. Kvartsglassdiglen er laget av noen av verdens reneste naturlige kvartsforekomster. The Quartz Corp produserer høyren kvarts til bruk i kvartsglassdigler. I prosjektet skal The Quartz Corp sammen med SINTEF og NTNU prøve å forstå hvordan...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda