0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Platform for serious gaming and training

Prosjektet skal utvikle søknad for utvikling av metoder og støtteverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser i politi og andre nødetater. Prosjektforslaget skal beskrive hvordan etablere en plattform for Serious Gaming med komponente r som kan sikre en hehetlig treningsløsni...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet