0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future

Endringer av vinterklimaet i nordområdene vil til en stor grad vise seg gjennom økt frekvens av relativt kortvarige mildværsperioder som fører til delvis eller full snøsmelting over store områder, og kun i mindre grad som en gradvis økning i daglige gjennomsnittstemperaturer. Endringene som mildv...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Combined effects of engineered nanoparticles and anthropogenic contaminants on a coastal environment

During the last years, the emergence of nanotechnology and the rapidly increasing number of nano-enabled products used in various applications are causing concern about the potential environmental impacts of engineered nanoparticles (ENP). This has given ENP a high priority as potential "emerging...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbru...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økonomiske virkemidler for teknologiutvikling - et nytt forskningsfelt stimulert av RENERGI

Se skisse

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Risikobasert vedlikehold og fornyelse av elektriske distribusjonsnett

Temaet som behandles i synteseprosjektet er en sammenstilling og oppsummering av hovedresultatene fra forskning innen forvaltning av elektriske distribusjonsnett, med spesiell fokus på metodikk og rammeverk for vedlikehold og fornyelse. Nettet for distr ibusjon av elektrisitet er en infrastrukt...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring preferences among citizens and politicians for agriculture and agricultural policy

To representative og landsomfattende spørreundersøkelser ble gjennomført av Respons Analyse i henholdsvis desember 2013 og desember 2014. Ulike metoder ble benyttet. I den første undersøkelsen ble respondentene blant annet bedt om å rangere 21 mål for norsk landbrukspolitikk uavhengig av hverandr...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012

Prosjektet har som formål styrke og koordinere den norske deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform (EPTP). Denne plattformen dekker aktiviteter innenfor utvikling og installasjon av solcelleteknologi. Planlagte aktiviteter: Møter: * EPT P Generalforsamling 2012 * Møter i Scien...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

NTNU Technology Transfer AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Inven2 AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustained and increased organic cereal production by improved nutrient supply and pest control (218889)

Arbeidspakke 1. Forsøkene har vist at biorest egner seg som gjødsel i økologisk landbruk (øk.l.). Ved starten av prosjektperioden var biorest ikke aktuelt til øk.l, men i løpet av perioden har Mattilsynet gjort endringer, slik at det er mulig å benytte seg av biorest som gjødsel til øk.l. under...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Akershus

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Environmental variability and energetic adaptability of the king scallop, Pecten maximus, facing climate change.

The main objective of this project is to describe the energetic strategy (growth and reproduction) of P. maximus according to the variability of its environment (food resources, temperature and seasonality). Three different stations of the biogeographical area of P. maximus will be studied : two...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Making Arctic Matter: creativity in polar science field practices

Creativity in science matters. Yet how does it come about? This study aims to explore the role of creativity in scientific fieldwork practice, in particular in polar scientists' engagement with the Arctic environment. In this project I locate creativity n ot in scientists' minds but in their prac...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Reference conditions for phosphorus runoff from forested areas with arable soil properties (218902)

Bakgrunnsavrenningsprosjektet har som mål å vurdere hvor mye fosfor som ville ha rent av fra områder med marin leire hvis arealet ikke var oppdyrket, men i en naturtilstand (skog/utmark). Dette er et viktig spørsmål for forvaltningen, bl.a. i forhold til implementeringen av vannforskriften. 1. ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Aquaculture of genetically improved fish

Substantial long term selection responses of 10-20% higher growth rate per generation have been documented for several species of farmed fish. In spite of the tremendous benefit/cost ratios and value creation for the society in terms of more efficient fis h production and lower fish prices, only ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Efficient Algorithms for Graph Modification Problems

Motivated by the identification of some hidden combinatorial structures on experimental data-sets, graph modification problems cover a broad range of classical graph optimization problems, among which are edge-completion, edge-deletion, edge-edition or ve rtex-deletion problems. These problems a...

Tildelt: kr 95 323

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Stochastic bilevel optimization problems with applications to optimal planning in industry and services

The objective of this project is to set up a joint collaboration between NTNU and Universite Paris Sud in the development of numerical methods for solving an important class of applied decision problems, which are stochastic bilevel optimization problems. This class of problems has emerged recen...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

The Physics of the Thorium Cycle

Thorium is a significant resource that has the potential to be used in nuclear power generation in a way that can dramatically reduce the quantities of long-lived radioactive waste produced. We propose to use precise Monte-Carlo based 3D computer simulati ons to study the feasibility of incorpora...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Experimental and numerical studies of friction

Developing a better understanding of friction is a significant scientific challenge with important practical applications. Through the proposed collaboration we will establish a collaboration between two research groups with complementary skills both work ing on friction: a group in Lyon, France,...

Tildelt: kr 33 568

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

A cross-national approach on community planning. Workshops in partnership between University of Tromsø and l'Université Francois-Rabelais

This project is based on a partnership signed in 2009 between the University of Tromsø and l'Université Francois-Rabelais de Tours. The object of the project is duplex: to elaborate and actuate the partnership between our universities, and to elaborate th e research field of community planning th...

Tildelt: kr 75 990

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Glycotoxins from food and their impact on widespread lifestyle diseases

Glyoksal og metylglyoksal, såkalte glykotoksiner blir dannet når sukker varmebehandles, og finnes derfor i en rekke ulike matvarer og drikkevarer. Glyoksal og metylglyoksal dannes også i kroppen og dannelsen er proporsjonal med stigende blodsukker. Personer med diabetes har tidvis høyere blodsukk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Arrangement av The XIIIth International Ibsen Conference ved Universitetet i Tromsø 18.-23. juni 2012

Universitetet i Tromsø, Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, skal i samarbeid med Senter for Ibsen-studier, UiO, og The International Ibsen Committee, arrangere The XIIIth International Ibsen Conference i Tromsø 18.-23. juni 2012. Denne konferansen er den viktigste arenae...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced accelerator physics research for future linear colliders

The project suggested concerns research in the field of advanced accelerator physics, focusing on plasma acceleration schemes for future linear colliders for high-energy particle physics. The application candidate, Erik Adli, has 7 years of experience in the field of experimental particle physi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Position Detector for AEGIS - Anti-matter Experiment for Gravity, Interferometry and Spectroscopy

Målet til AEGIS experimentet ved Antimatter Decelerator (AD) ved CERN er å måle direkte effekten av Jordas gravitatsjonsfelt på antimaterie. For å klare dette må AEGIS kollaborasjonen lage en kald (100 mK) og pulset antihydrogenstråle med en hastighet på noen få 100 m/s og så måle hvor mye veien ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear PDE in Spaces of Analytic Functions

For en løsning av en partielle differensialligning er det ofte av interesse å vite hvor (dvs. på hvilket område) løsningen er analytisk, fordi dette kan gi innsikt i de underliggende fysiske prosessene. I dette prosjektet studerer vi ligningene for magnet-hydrodynamikk (MHD) samt flere andre mode...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting invasive and angiogenic mechanisms in human glioblastoma

Prosjekt hovedmal er å finne mekanismer for invasjon og angiogenese av maligne hjernesvulster og bruke medikamenter som kan hemme begge mekanismer samtidig. I prosjektperioden har vi funnet 1. at EGFR wild-type reseptor aktiverer invasjon av tumorceller (publisert i Acta neuropathologica 2013) ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Functional role of tumor-associated glial cells (TAGs) in brain cancer progression

Flere studier har vist at vertsceller endres eller omprogrammers når de kommer i kontakt med kreftceller i en svulst. Disse endringene vil kunne påvirke og ofte fremme vekst av kreftceller. Vi har isolert vertsceller fra hjernesvulster, såkalte gliale celler og analysert forandringer i disse. De...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Laboratory upgrade of Ullrigg Drilling and Well Centre

Ullrigg's vision is automated and remotely controlled drilling and well operations in a safe and clean environment. The current Ullrigg Drilling and Well Centre has been developed since 1981 and approx. 800 MNOK has been invested. It has mainly been a cen ter for testing and qualification of new ...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D preparation in Norway

The EISCAT organisation was in 2005 awarded by EU a grant to carry through a design study of a third generation incoherent scatter radar system in north Scandinavia named EISCAT_3D. DPT at UiT took part in this project as one of 4 partners by being respon sible for two out of 13 work packages; WP...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa