1 318 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kværner MultiBooster - Subsea Pilot Installation

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling of particle interaction and numerical simulation of compressible fluid flow with particles

The proposed project is a continuation of an ongoing line of research at NTNU and SINTEF Energy Research aimed at the numerical solution of three-dimensional transient compressible multi-fluid models for multiphase flow. Emphasis will be given to flows wi th particles (i.e. droplets), as encounte...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Modelling and numerical simulation of turbulent flows with droplets in the presence of an electric field

The proposed project is closely related to the ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water and the SIP named Particle Technology. The research top ic is modelling of the interaction of tur...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Burden allocation and climate policiers

Within the first main issue we will discuss development paths for climate policy in Europe and on a global scale, in view of the developments in international climate negotiations and the dynamics of European energy markets. The design of climate policies will be of great importance for Norwegia...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Viken

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic monitoring system with integrated sensors for detection of

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Numerical simulation of coalesence and dispersion in the presence of an electric field

The project is a part of an ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water. The current project involves direct numerical simulation of drop motion in cluding instability, dispersion and merge...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 56,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Ukjent Fylke

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage